Energi Norge

Innhold

Regionmøte Vestlandet 2019

Energi Norge og DistriktsEnergi inviterer til regionmøte.  Nytt for i år er at NHOs regionskontorer og en lokal næringslivsaktør inviteres med i programmet.

#005
Møtets formål

Vi legger opp til en medlemsintern del og en ekstern seminardel. I denne delen vektlegger vi næringen, elektrifisering og dette som et regionalt mulighetsrom. Formålet er å øke bevisstheten omkring næringen, potensialet for klimagevinster i kombinasjon med innovasjon og lokal verdiskaping.

Den første delen av møtet fokuserer på Energi Norges og DistriktsEnergis viktigste saker. For Energi Norge vil det i år være naturlig å vise hvordan visjonen tas ut, og hva den betyr samfunnsmessig for klima og verdiskapning. Formålet med den eksterne delen er å gjøre kjent næringens rolle i dette bildet blant lokale/regionale beslutningstakere.

Del 1 er kun for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi
Del 2 er åpent for alle
Alle er velkommen til å delta på lunsjen
Program 13. mars
 • 10:00 - 11:30
  Intern del for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi: 360 fra Energi Norge og DistriktsEnergi
  • Knut Kroepelien
   Adm. dir. / Energi Norge
  • Knut Lockert
   Daglig leder / DistriktsEnergi
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj

  Inkl. eksterne gjester

 • 12:30 - 12:40
  Verdens første fornybare og fullelektriske samfunn
  • Eimund Nygaard
   Styreleder / Energi Norge
 • 12:40 - 13:00
  1,5 grader – hvordan kan Norge gjøre sin del av jobben?
  • Kristian Blindheim
   Prosjektleder / Energi Norge
 • 13:00 - 13:20
  Maritime Cleantech og eksport av nye transportløsninger
  • Hege Økland
   Adm. dir. / Maritime CleanTech
 • 13:20 - 13:40
  Pause
 • 13:40 - 14:00
  Maritim elektrifisering
  • Ingrid Velken
   Konserndirektør for kommunikasjon og utvikling / BKK
 • 14:00 - 14:20
  NHO Vestlandet: Hvordan skape et elektrifiseringscluster?
  • Ann-Kristin Kristoffersen
   Rådgiver / NHO Vestlandet
 • 14:20 - 14:50
  Elektrifiseringen av Norge sett fra Stortinget
  • Terje Halleland (Frp)
   Stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen
 • 14:50 - 15:20
  Panelsamtale med Terje Halleland, Hege Økland og Knut Kroepelien
 • 15:20 - 15:30
  Oppsummering
  • Knut Kroepelien
   Adm. dir. / Energi Norge
  • Knut Lockert
   Daglig leder / DistriktsEnergi

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig