Energi Norge

Innhold

Regionmøte Vestlandet 2019

Energi Norge og DistriktsEnergi inviterer til regionmøte.  Nytt for i år er at NHOs regionskontorer og en lokal næringslivsaktør inviteres med i programmet.

#005
Møtets formål

Vi legger opp til en medlemsintern del og en ekstern seminardel. I denne delen vektlegger vi næringen, elektrifisering og dette som et regionalt mulighetsrom. Formålet er å øke bevisstheten omkring næringen, potensialet for klimagevinster i kombinasjon med innovasjon og lokal verdiskaping.

Den første delen av møtet fokuserer på Energi Norges og DistriktsEnergis viktigste saker. For Energi Norge vil det i år være naturlig å vise hvordan visjonen tas ut, og hva den betyr samfunnsmessig for klima og verdiskapning. Formålet med den eksterne delen er å gjøre kjent næringens rolle i dette bildet blant lokale/regionale beslutningstakere.

Møtet er kun for medlemmer av Energi Norge og Distriksenergi
Program 13. mars
 • 10:00 - 11:30
  Intern del for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi: 360 fra Energi Norge og DistriktsEnergi
  • Knut Kroepelien, adm. dir.
   Energi Norge
  • Knut Lockert, daglig leder
   DistriktsEnergi
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj

  Inkl. eksterne gjester

 • 12:30 - 12:40
  Fornybar og fullelektrisk introduksjon
  • Eimund Nygaard, styreleder
   Energi Norge
 • 12:40 - 13:00
  1,5 grader – hvordan kan Norge gjøre sin del av jobben? - Endelige funn fra DNV GLs studie
  • Kristian Blindheim, prosjektleder
   Energi Norge
 • 13:00 - 13:20
  Maritime Cleantech og eksport av nye transportløsninger
  • Hege Økland, adm. dir.
   Maritime CleanTech
 • 13:20 - 13:40
  Pause
 • 13:40 - 14:00
  Maritim elektrifisering
  • Ingrid Velken
   BKK
 • 14:00 - 14:20
  NHO Vestlandet: Hvordan skape et elektrifiseringscluster?
  • Tom Knudsen,regiondirektør
   NHO Vestlandet
 • 14:20 - 14:50
  Stortingsrepresentant + ordfører
  • TBA
 • 14:50 - 15:20
  Panelsamtale: Ordfører, stortingsrepresentant, næringslivsrepresentant + medlem
  • TBA
 • 15:20 - 15:30
  Oppsummering
  • Knut Kroepelien, adm. dir.
   Energi Norge
  • Knut Lockert, daglig leder
   Distriktsenergi

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig