Energi Norge

Innhold

Revurderinger – utførelse, utfordringer og løsninger

 • 30. jan 2019Kl. 09:30–16:45
 • Thon Hotel Opera, Oslo
 • Medlem: 5.700,- + mva Andre: 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Temadagen tar for seg de ulike delene av revurderingsprosessen for dammer, rør, stenge- og tappeorganer.

Foto: Østfold Energi

Temadagen setter søkelyset på revurderingsprosessen, og vil gjennom fire sesjoner fokusere på viktige momenter i denne prosessen:

Hva får du kunnskap om?
 • Oppstart av revurdering og håndtering av utfordringer i denne fasen
 • Flom og flomberegninger
 • Inspeksjon og dokumentasjon
 • Casepresentasjoner fra revurdering til rehabilitering

Temadagen er åpen for alle. For komplett program se lenger ned på siden.

Hvem er det for?

VTAer og deres ledere, rådgivende ingeniører, kommuner og personell med vassdragstekniske oppgaver innen drift og vedlikehold samt med oppgaver innen vannforvaltingsplaner.
Temadagen er åpen for alle.

NB! Årsforum VTF arrangeres etter temadagen, fra kl 17:15-19:00
Klikk her for mer informasjon om årsmøtet .

Pakketilbud:
Vassdragsteknisk forum, Vintermøte, arrangeres 31. januar.
For deltakere som er med på begge arrangement, gis pakketilbud:
De to prises da samlet som et standard 2-dagers arrangement hos oss:
For medlemmer kr 8.800 + mva. For ikke medlemmer kr 11.100 + mva.

Program

onsdag 30. januar
Thon hotel Opera
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 11:40
  SESJON 1 - Oppstart av revurdering og håndtering av utfordringer i denne fasen
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Ordstyrer Janne Gunn Helle
   VTF/Lyse
 • 09:40 - 10:10
  NVE - revurdering steg for steg - utgangspunkt i ny veileder
  • Rune Engesæter
   NVE
 • 10:10 - 10:40
  Revurdering –  eiers leveranser og utfordringer
  • Ingebrikt Bævre,
   Statkraft
 • 10:40 - 11:10
  Revurdering av rør, stenge- og tappeorganer – klar, ferdig, gå?
  • Børge Ugland Nyseth
   Sweco
 • 11:10 - 11:40
  Pause
 • 11:40 - 14:00
  SESJON 2 - Flom og flomberegninger
 • 11:40 - 12:05
  Flomberegning for damsikkerhet, nye metoder og nye data – hva ser NVE i «krystallkula»?
  • Per Glad
   NVE
 • 12:05 - 12:35
  To lukkede flomløp for dam i bruddklasse fire – Modellforsøk og CFD
  • Dagfinn Bentås
   Østfold Energi
  • Aslak Løvoll
   Norconsult
 • 12:35 - 13:00
  Flomberegninger - hva må du tenke på? Erfaringer fra dameier
  • Elin Hønsi
   Glitrevannverket
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 15:45
  SESJON 3 - Inspeksjon og dokumentasjon
 • 14:00 - 14:25
  HMS ved inspeksjon av vannvei – hvordan, hvorfor og erfaringer så langt
  • Tormod Sundt
   BKK
 • 14:25 - 14:50
  Notoriske syndere i vannveien
  • Helge Martinsen
   Glitre Energi Produksjon
 • 14:50 - 15:15
  Moderne revurderinger av fyllingsdammer starter med god, gammel kunnskap og moderne teknologi
  • Egil Andreas Vartdal
   Norconsult
 • 15:15 - 15:45
  Pause
 • 15:45 - 16:45
  SESJON 4 - Fra revurdering til rehabilitering
 • 15:45 - 16:15
  Dam Olstappen – reguleringsmagasin og inntak for Nedre Vinstra kraftverk

  Revurdering, planlegging og gjennomføring av ombygging.

  • Steinar Sørlie
   Eidsiva Vannkraft AS
 • 16:15 - 16:45
  Nesjendammene - fra revurdering til dispensasjon oppstrøms skråning
  • Rolv Guddal
   Sira-Kvina Kraftselskap
 • 16:45 - 16:45
  Avslutning

  Årsforum VTF starter kl 17.15

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 21. - 22. mai 2019,

  Quality Hotel 33, Oslo

  Damsikkerhet III

  Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring.

 2. 6. - 7. juni 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Introduksjonskurs: RDS-Hydro Power

  Praktisk kurs for deg som skal jobbe med referansesystemet RDS-Hydro Power.

 3. 21. juni 2019,

  NSM Kurssenter, Malmskriverveien 4, Sandvika

  Grunnsikring og Kraftberedskapsforskriften

  Nytt krav om grunnsikring av digitale informasjonssystemer i beredskapsforskriften