Energi Norge

Innhold

Tolkning av byggherreforskriften

I løpet av 2019 vil Byggherreforskriften endres, forskriftsendringen har som mål å klargjøre enkelte bestemmelser i forskriften som har vært uklare.

Energibruk og klima

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Pliktene skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Hva får du?

I prosjekter hvor byggherre har stilt krav til SHA og fulgt opp disse ser man flere positiv virkninger: Økt trivsel, færre skader og lavere sykefravær, fornøyde entreprenører og arbeidstakere, lønnsomt prosjekt og ferdig bygg til fastsatt tid.
Kurset bidrar til økt forståelse for forskriften og slik at pliktene om et forsvarlig arbeidsmiljø overholdes på best mulig måte. Du får blant annet kunnskap om: 

 • Regelverket: Bakgrunn og mål med Byggherreforskriften
 • Erfaringer fra tilsyn
 • Tall og statistikker
 • Ansvarsfordeling mellom: Byggherre, prosjekterende, leverandør og koordinator
 • Eksempler på endringer i Byggherreforskriften
 • Eksempler på tolkninger av Byggherreforskriften
Hvem er det for?

Prosjektledere, saksbehandlere, HMS-medarbeidere og SHA-koordinatorer i nettselskap eller produksjonsselskap.

Program

Tirsdag 12. mars
Thon Hotel Opera
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Åpning
  • Thor Egil Johansen, Energi Norge AS
 • 09:40 - 10:40
  Regelverket
  • Relevant regelverk
  • Byggherreforskriften: Bakgrunn, mål
  • Erfaring fra tilsyn
  • Tall og statistikker
  • Per Stranger-Thorsen
   SHA-kompetanse
 • 10:40 - 10:55
  Pause
 • 10:55 - 12:00
  Ansvarsfordeling for aktørene
  • Byggherre
  • Prosjekterende
  • Hovedbedrift
  • Underleverandør
  • Koordinatorer
  • Per Stranger-Thorsen
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:00
  Eksempler på endringer i Byggherreforskriften
  • Per Stranger-Thorsen
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:15
  Eksempler på tolkninger av Byggherreforskriften
  • Per Stranger-Thorsen
 • 15:15 - 15:30
  Oppsummering og og diskusjon
 • 15:30 - 15:45
  Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 21. juni 2019,

  NSM Kurssenter, Malmskriverveien 4, Sandvika

  Grunnsikring og Kraftberedskapsforskriften

  Nytt krav om grunnsikring av digitale informasjonssystemer i beredskapsforskriften

 2. 29. august 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Elektrifisering av landtransport – politiske mål og virkemidler

  Reduksjon av utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. Hvilke barrierer eksisterer for videre utvikling og hvilke løsninger er det mulig å realisere på tvers av aktørene?

 3. 10. - 11. september 2019,

  Clarion Hotel The HUB

  Smartgridkonferansen 2019

  AMS er rullet ut og data strømmer inn - hvor smarte er vi, og hvor smarte kan vi bli?