Energi Norge

Innhold

Tolkning av spenningskvalitetsmålinger

Elektrifiseringen medfører økt bruk av elektriske apparater som utfordrer spenningskvaliteten i nettet. God forståelse for hvordan måle og god tolkningsevne av målinger er viktig for kvalitet og effektivitet i leveransene.

Strømnett
Hva får du kunnskap om
 • Måleoppsett og analysemetodikk avhengig av formål
 • Tolkning av spenningskvalitetsmålinger med fokus på problemløsning
 • Ulike typer utstyr som kan påvirke spenningskvalitet 
 • Hvordan måle og tolke for å kunne kontraktsfeste støygrenser for næringskunder - noe som er svært viktig for at nettselskapet skal ha kontroll på spenningskvalitet og fremtidige forpliktelser med den elektrifiseringen vi ser nå
 • Hvordan forebygge mot teknisk "plunder og heft" 
Hvordan gjør vi det?
 • Forelesninger
 • Nye relevante case som øvingsoppgaver i tolkning på reelle måledata under kyndig veiledning med høy pedagogisk kvalitet
 • Analyser av målinger fra Medcal, Metrum og Elspec
 • Instruktører: Henrik Kirkeby, PQA og Ketil Sagen, Energi Norge
Hvem er det for

Personell i nettselskap som jobber med kundeservice, nettdrift og -forvaltning.
Relevante fagpersoner i tjenesteytende næring.

Forutsetninger:

Du må ha med egen Laptop som på forhånd er forberedt med installasjon av gratis analyseprogram og tillater oppkobling mot databaseserver lokalt i kursrommet. Nærmere informasjon om forberedelser tilsendes deltakere i rimelig tid før kurset.

Program

Onsdag 20. mars
 • 08:30 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09:40 - 10:10
  Organisering i grupper og oppkobling av PC'er
 • 10:10 - 11:00
  Måling og analyse tilpasset ulike formål

  * Overholdelse av FOL
  * Problemløsning
  * Nettplanlegging og individuelle emisjonsgrenser

  • Henrik Kirkeby
   PQA AS
 • 11:00 - 11:20
  Pause
 • 11:20 - 11:30
  Innledning til gruppeoppgaver
 • 11:30 - 13:00
  Gruppeoppgaver med etterfølgende felles gjennomgang
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 15:30
  Gruppeoppgaver forts.
 • 15:30 - 15:50
  Pause
 • 15:50 - 17:00
  Gruppeoppgaver forts.
 • 17:00 - 17:00
  Avslutning dag 1
 • 19:30 - 22:00
  Felles middag
Torsdag 21. mars
 • 08:30 - 09:00
  Innledning med oppsummering fra dag 1
  • Henrik Kirkeby
   PQA AS
 • 09:00 - 11:30
  Gruppeoppgaver med etterfølgende felles gjennomgang
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 14:00
  Gruppeoppgaver forts.
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:00
  Gruppeoppgaver forts.
 • 15:00 - 15:30
  Oppsummering
  • Henrik Kirkeby
   PQA AS
 • 15:30 - 15:30
  Slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 29. august 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Elektrifisering av landtransport – politiske mål og virkemidler

  Reduksjon av utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. Hvilke barrierer eksisterer for videre utvikling og hvilke løsninger er det mulig å realisere på tvers av aktørene?

 2. 3. september 2019,

  Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

  Næringspolitisk verksted Nettregulering

  Møtet vil ha sitt hovedfokus på høringen til endringer i nettreguleringen som sendes på høring.

 3. 5. september 2019,

  Quality Hotel Waterfront, Ålesund

  Regionalt Næringspolitisk Verksted Ålesund

  Det skjer mange endringer på når det gjelder utviklingen er regelverket for nettbransjen. På dette verkstedet vil du bli oppdatert på det viktigste som skjer