Energi Norge

Innhold

Tolkning av spenningskvalitetsmålinger

Elektrifiseringen medfører økt bruk av elektriske apparater som utfordrer spenningskvaliteten i nettet. God forståelse for hvordan måle og god tolkningsevne av målinger er viktig for kvalitet og effektivitet i leveransene.

Strømnett
Hva får du kunnskap om
 • Måleoppsett og analysemetodikk avhengig av formål
 • Tolkning av spenningskvalitetsmålinger med fokus på problemløsning
 • Ulike typer utstyr som kan påvirke spenningskvalitet 
 • Hvordan måle og tolke for å kunne kontraktsfeste støygrenser for næringskunder - noe som er svært viktig for at nettselskapet skal ha kontroll på spenningskvalitet og fremtidige forpliktelser med den elektrifiseringen vi ser nå
 • Hvordan forebygge mot teknisk "plunder og heft" 
Hvordan gjør vi det?
 • Forelesninger
 • Nye relevante case som øvingsoppgaver i tolkning på reelle måledata under kyndig veiledning med høy pedagogisk kvalitet
 • Analyser av målinger fra Medcal, Metrum og Elspec
 • Instruktører: Henrik Kirkeby, PQA og Ketil Sagen, Energi Norge
Hvem er det for

Personell i nettselskap som jobber med kundeservice, nettdrift og -forvaltning.
Relevante fagpersoner i tjenesteytende næring.

Forutsetninger:

Du må ha med egen Laptop som på forhånd er forberedt med installasjon av gratis analyseprogram og tillater oppkobling mot databaseserver lokalt i kursrommet. Nærmere informasjon om forberedelser tilsendes deltakere i rimelig tid før kurset.

Program

Onsdag 20. mars
 • 08:30 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09:40 - 10:10
  Organisering i grupper og oppkobling av PC'er
 • 10:10 - 11:00
  Måling og analyse tilpasset ulike formål

  * Overholdelse av FOL
  * Problemløsning
  * Nettplanlegging og individuelle emisjonsgrenser

  • Henrik Kirkeby
   PQA AS
 • 11:00 - 11:20
  Pause
 • 11:20 - 11:30
  Innledning til gruppeoppgaver
 • 11:30 - 13:00
  Gruppeoppgaver med etterfølgende felles gjennomgang
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 15:30
  Gruppeoppgaver forts.
 • 15:30 - 15:50
  Pause
 • 15:50 - 17:00
  Gruppeoppgaver forts.
 • 17:00 - 17:00
  Avslutning dag 1
 • 19:30 - 22:00
  Felles middag
Torsdag 21. mars
 • 08:30 - 09:00
  Innledning med oppsummering fra dag 1
  • Henrik Kirkeby
   PQA AS
 • 09:00 - 11:30
  Gruppeoppgaver med etterfølgende felles gjennomgang
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 14:00
  Gruppeoppgaver forts.
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:00
  Gruppeoppgaver forts.
 • 15:00 - 15:30
  Oppsummering
  • Henrik Kirkeby
   PQA AS
 • 15:30 - 15:30
  Slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 8. mai 2019,

  Scandic Havet, Bodø

  Regionalt Næringspolitisk Verksted - Bodø

  Det skjer mye når det gjelder reguleringen av nettselskapene, på verkstedet vil vi diskutere mange av de aktuelle temaene.

 2. 9. mai 2019,

  Clarion Collection Hotel Bastion, Oslo

  Erfaringer med bruk av ny teknologi hos nettselskap

  Nettselskapene er på full fart inn i den digitale tidsalderen, og ny teknologi får en stadig mer sentral plass i nettdriften. Samtidig kan det være vanskelig å orientere seg i mylderet av nye teknologiske utviklinger og digitale muligheter og utfordringer. Temadagen gir innblikk i og erfaringer fra andre nettselskapers bruk av ny teknologi.

 3. 14. mai 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Innkjøp hos nettselskap – effektiv bruk av forsyningsforskriften

  Innkjøp hos nettselskapene er strengt regulert gjennom blant annet forsyningsforskriften. For innkjøpere er også ny praksis og tilsynsplaner fra NVE, GDPR og regler om kontraktshåndtering viktig å kjenne til.