Energi Norge

Innhold

Tolkning av spenningskvalitetsmålinger

Elektrifiseringen medfører økt bruk av elektriske apparater som utfordrer spenningskvaliteten i nettet. God forståelse for hvordan måle og god tolkningsevne av målinger er viktig for kvalitet og effektivitet i leveransene.

Strømnett
Hva får du kunnskap om
 • Kunnskap om måleoppsett og analysemetodikk avhengig av formål
 • Ferdigheter i tolkning av spenningskvalitetsmålinger med fokus på problemløsning
 • Kunnskap om hvordan ulike typer utstyr kan påvirke spenningskvalitet 
Hvordan gjør vi det?
 • Forelesninger
 • Øvingsoppgaver i tolkning på reelle måledata under kyndig veiledning
 • Analyser av målinger fra Medcal, Metrum og Elspec
 • Instruktører: Henrik Kirkeby, PQA og Ketil Sagen, Energi Norge
Hvem er det for

Personell i nettselskap som jobber med kundeservice, nettdrift og -forvaltning.
Relevante fagpersoner i tjenesteytende næring.

Forutsetninger:

Du må ha med egen Laptop som på forhånd er forberedt med installasjon av gratis analyseprogram og tillater oppkobling mot databaseserver lokalt i kursrommet. Nærmere informasjon om forberedelser tilsendes deltakere i rimelig tid før kurset.

Program

Onsdag 20. mars
 • 08:30 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09:40 - 10:10
  Organisering i grupper og oppkobling av PC'er
 • 10:10 - 11:00
  Måling og analyse tilpasset ulike formål

  * Overholdelse av FOL
  * Problemløsning
  * Nettplanlegging og individuelle emisjonsgrenser

  • Henrik Kirkeby
   SINTEF Energi
 • 11:00 - 11:20
  Pause
 • 11:20 - 11:30
  Innledning til gruppeoppgaver
 • 11:30 - 13:00
  Gruppeoppgaver med etterfølgende felles gjennomgang
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 15:30
  Gruppeoppgaver forts.
 • 15:30 - 15:50
  Pause
 • 15:50 - 17:00
  Gruppeoppgaver forts.
 • 17:00 - 17:00
  Avslutning dag 1
 • 19:30 - 22:00
  Felles middag
Torsdag 21. mars
 • 08:30 - 09:00
  Innledning med oppsummering fra dag 1
  • Henrik Kirkeby
   SINTEF Energi
 • 09:00 - 11:30
  Gruppeoppgaver med etterfølgende felles gjennomgang
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 14:00
  Gruppeoppgaver forts.
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:00
  Gruppeoppgaver forts.
 • 15:00 - 15:30
  Oppsummering
  • Henrik Kirkeby
   SINTEF Energi
 • 15:30 - 15:30
  Slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 12. mars 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Tolkning av byggherreforskriften

  I løpet av 2019 vil Byggherreforskriften endres, forskriftsendringen har som mål å klargjøre enkelte bestemmelser i forskriften som har vært uklare.

 2. 13. mars 2019

  , NSM Kurssenter, Malmskriverveien 4, Sandvika

  Grunnsikring og Kraftberedskapsforskriften

  Nytt krav om grunnsikring av digitale informasjonssystemer i beredskapsforskriften

 3. 19. mars 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Nye regler for anleggsbidrag - hva nå?

  Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler for beregning av anleggsbidrag som medfører økt bruk av anleggsbidrag både i lokalt og regionalt distribusjonsnett. De nye reglene stiller strenge krav til gode rutiner hos dere som nettselskap