Energi Norge

Innhold

Vassdragsteknisk forum, vintermøte

 • 31. jan 2019Kl. 09:00–17:00
 • Thon Hotel Opera, Oslo
 • Medlem: 5.700,- + mva Andre: 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Vassdragsteknisk forum vintermøte er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

Foto: E-CO Energi

Hva får du kunnskap om?
 • Status digitalt tilsyn og FoU
 • Læring fra hendelser – Flommen i Fortun og Mørkridsdalen og brudd på midlertidig dam i Bergen
 • Nytt fra NVE og vassdragslaboratoriet
 • Prosjekter – Dam Krokflø og utdeling av Damkrona med presentasjon av vinnerprosjektet
Hvem er det for?

VTAer og deres ledere, rådgivende ingeniører, kommuner og personell med vassdragstekniske oppgaver innen drift og vedlikehold samt med oppgaver innen vannforvaltingsplaner. 

Pakketilbud:
30. januar arrangeres Revurderinger – utførelse, utfordringer og løsninger
Ved deltagelse på Revurderinger – utførelse, utfordringer og løsninger i tillegg til Vassdragsteknisk forum, Vintermøte, tilbyr vi rabattert deltakeravgift:

Kr 8.800 + mva for medlemmer av Energi Norge
Kr 11.100 + mva for andre

I tillegg organiseres Årsforum VTF for VTF sine medlemmer 30. januar 17:15 - 19:00.
Klikk her for mer informasjon om årsmøtet .

Program

torsdag 31. januar
Thon hotel Opera
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 11:00
  Sesjon 1 - Siste nytt fra NVE og vassdragslaboratoriet
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen
  • Ordstyrer - Torstein Tjelde
   VTF/Eidsiva Vannkraft
 • 09:05 - 09:35
  Nytt fra NVE Damtilsynet (og evt noe om dambruddet)
  • Lars Grøttå
   NVE
 • 09:35 - 10:00
  Status betongveileder - hvordan kan bransjen bidra inn i arbeidet?
  • Vebjørn Pedersen
   NVE
 • 10:00 - 10:30
  Hva skjer på vassdragslaboratoriet?
  • Leif Lia
   NTNU
 • 10:30 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 14:00
  Sesjon 2 - Status digitalt tilsyn og FoU
 • 11:00 - 11:30
  Damsikkerhet + Pålitelighet = Sannsynligvis sant
  • Elisabeth Hovde
   Dr.Techn. Olav Olsen
 • 11:30 - 12:00
  PlaF – resultater og videre bruk av disse
  • Priska H. Hiller
   NVE
  • Lars Grøttå
   NVE Damtilsynet
 • 12:00 - 12:30
  Skeptikernes guide til BIM/FDV
  • Kristian Tuen Tønnesen
   Sweco
 • 12:30 - 13:00
  Inspeksjon av sjakter med Elvegris
  • Magnus Barstad
   Statkraft
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 16:00
  Sesjon 3 - Prosjekter
 • 14:00 - 14:30
  Dam Krokflø - Inntaksdam for Mesna kraftverk i Lillehammer.

  Anleggsdrift i bynært friluftsområde

  • Rune Haug
   Eidsiva Vannkraft AS
 • 14:30 - 15:00
  Båtsvatn dam - sikkerhetsmessig forsvarlig?
  • Vegard Lie
   Multiconsult
  • Vidar Bolle
   Statkraft
  • Richard Duncumb
   Norconsult
 • 15:00 - 15:30
  Utdeling av Damkrona med presentasjon av vinnerprosjektet
  • NNCOLD
 • 15:30 - 16:00
  Pause
 • 16:00 - 17:00
  Sesjon 4 - Læring fra hendelser
 • 16:00 - 16:30
  Flommen i Fortun og Mørkridsdalen
  • Hva skjedde og hvilke erfaringer har vi gjort oss?
  • Johnny Bruheim
   Hydro
 • 16:30 - 17:00
  Lærdom av brudd på midlertidig dam i Bergen
  • Fjóla Guðrún Sigtryggsdóttir
   NTNU
 • 17:00 - 17:00
  Vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 21. - 22. mai 2019,

  Quality Hotel 33, Oslo

  Damsikkerhet III

  Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring.

 2. 6. - 7. juni 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Introduksjonskurs: RDS-Hydro Power

  Praktisk kurs for deg som skal jobbe med referansesystemet RDS-Hydro Power.

 3. 21. juni 2019,

  NSM Kurssenter, Malmskriverveien 4, Sandvika

  Grunnsikring og Kraftberedskapsforskriften

  Nytt krav om grunnsikring av digitale informasjonssystemer i beredskapsforskriften