Energi Norge

Innhold

Digitalisering i vannkraften

 • 9. mai 2019Kl. 09:00–16:00
 • Quality Airport Hotel Arlanda, Sverige
 • Pris: 2.500 SEK inkl. mva

Digitale verktøy gir nye muligheter når det gjelder tilstandsovervåkning og prediktivt vedlikehold av vannkraftanlegg. Hvor langt har vi kommet i vannkraftbransjen i dag, og hva kan vi lære av andre bransjer?

Digitalisering i vannkraften

Digitalisering i vannkraften

Den raske utviklingen innen IT-området med økt regnekapasitet og lagringsmuligheter, skytjenester og avanserte analysemetoder gir nye muligheter for vannkraftbransjen. Mange vannkraftselskaper har påbegynt arbeidet med ulike digitaliseringsprosjekter og har høstet lærdom fra disse, mens andre fortsatt befinner seg i planleggingsfasen.
I de norsk/svenske FoU-prosjektet MonitorX har vannkraftbransjen sammen utforsket hvordan de nye verktøyene kan bidra til et mer effektivt vedlikehold. Prosjektet nærmer seg nå sin sluttdato, og vi vil gjerne dele de erfaringer vi har gjort både i case-studiene som har blitt gjennomført i prosjektet, og fra ulike installasjoner i norske og svenske vannkraftanlegg. Vi har også invitert konsulenter og representanter fra andre bransjer og industrier.

Programmet vil inneholde:
 • Generelle utfordringer og muligheter 
  - Innledning v/ Monika Adsten, Energiforsk, Einar Kobro, Energi Norge og Thomas Welte, SINTEF Energi 
  - Who is who? Digitalization, machine learning, digital twin, etc. – Kort om modelltyper, metoder og begreper, Thomas Welte, SINTEF
  - Forutsetninger og suksesskriterier i et IT-perspektiv – IT-arkitektur, IT-sikkerhet, kompetanse og modenhet i bedriftene, Anders Berglund, Vattenfall Vattenkraft 
  - Fortums digitale reise mot prediktivt vedlikehold, Linda Ramstedt Marklund, Fortum 
  - Standardisering - Nå blir vi endelig enige om hva vi skal kalle en ventil! Erik Jaques Wiborg, Statkraft 
 • Resultat og erfaringer fra installasjoner i MonitorX 
  - MonitorX - Et norsk-svensk samarbeidsprosjekt om tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold, Thomas Welte, SINTEF 
  - Tilstandsovervåkning med OSI PI og oljevolumsovervåkning i Laxede, Mattias Nässelqvist, Vattenfall R&D 
  - Tidsbesparende tilstandskontroll av lensepumpe i Brattset kraftverk: Kan en enkel nivåmåler si noe om tilstanden? Viggo Gabriel Borg Pedersen, NTNU 
 • Erfaringer fra installasjoner og markedsoversikt  
  - Digitalisering @ Uniper Sydkraft Hydropower, Jonas Carlsson, Uniper 
  - Mer data, færre driftsstopp, Truls Langendahl, Skellefteå Kraft 
  - Erfaringer fra datainnsamling og analyse fra Tussa kraftverk, Anders Willersrud, Hymatek 
  - Instrumentering av betongdammer – kartlegging, Richard Malm, Sweco 

 • Prediktivt vedlikehold i andre bransjer - inspirasjon, utfordringer og muligheter  
  - Smart Maintenance - fra ord til handling i svensk industri, Henric Widén Tankesmedjan Sustainability Circle 
  - Smartere anleggsforvaltning i Statnett, Arne Smisethjell, Statnett 
Hvem er det for?

Seminaret henvender seg til deg som jobber med drift og vedlikehold innen vannkraft eller som jobber med digitalisering, prediktivt vedlikehold, tilstandsovervåkning og analyser.

Partnere i MonitorX:
AB Edsbyns Elverk, Andritz Hydro AS, BKK Produksjon AS, Comillas Pontifical University (Madrid), E-CO Energi AS, Eidsiva Vannkraft AS, Energi Norge, Energiforsk, Fortum Generation AB, Gitre Energi Produksjon AS, Holmen Energi AB, Hydro Energi AS, Hymatek Controls AS, Jämtkraft AB, Jönköping Energi AB, Karlstads Energi AB, Karsten Moholt AS, Lyse Produksjon AS, NTE Energi AS, NTNU, SINTEF Energi, Sira-Kvina kraftselskap, Skagerak Energi AS, Skellefteå Kraft AB, Sollefteåforsens AB, Statkraft Energi AS, Statkraft Sverige AB, TrønderEnergi Kraft AS, Umeå Energi AB, Uniper - Sydkraft Hydropower AB, Varberg Energi AB, Vattenfall Indalsälven AB, Vattenfall Vattenkraft AB, Voith Hydro AS, Østfold Energi AS. 

Seminaret arrangeres som et samarbeid mellom EnergiForsk, SINTEF og Energi Norge.

Kontaktperson

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 26. - 27. februar 2020,

  Thon Hotel Storo, Oslo

  Introduksjon til CIM og praktisk bruk

  CIM-standardene er et sentralt element i digitaliseringen av kraftbransjen, og ligger til grunn for arbeidet i DIGIN. Kom på kurs og få oversikten over standardene og hvordan de kan tas i bruk.

 2. 26. - 27. februar 2020,

  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

  Effektiv fornyelsesanalyse av mellomspente luftledninger

  Kurset vil gi deg ferdigheter til vesentlig forbedring av forvaltningen av mellomspente luftledninger.

 3. 4. - 5. mars 2020,

  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport + Comfort Hotel Runway

  Basiskurs for DLE - del 1 og 2

  Basiskurs over fire dager som tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.