Energi Norge

Innhold

Digitalisering i vannkraften

 • 9. mai 2019Kl. 09:00–16:00
 • Quality Airport Hotel Arlanda, Sverige
 • Pris: 2.500 SEK inkl. mva

Digitale verktøy gir nye muligheter når det gjelder tilstandsovervåkning og prediktivt vedlikehold av vannkraftanlegg. Hvor langt har vi kommet i vannkraftbransjen i dag, og hva kan vi lære av andre bransjer?

Digitalisering i vannkraften

Digitalisering i vannkraften

Den raske utviklingen innen IT-området med økt regnekapasitet og lagringsmuligheter, skytjenester og avanserte analysemetoder gir nye muligheter for vannkraftbransjen. Mange vannkraftselskaper har påbegynt arbeidet med ulike digitaliseringsprosjekter og har høstet lærdom fra disse, mens andre fortsatt befinner seg i planleggingsfasen.
I de norsk/svenske FoU-prosjektet MonitorX har vannkraftbransjen sammen utforsket hvordan de nye verktøyene kan bidra til et mer effektivt vedlikehold. Prosjektet nærmer seg nå sin sluttdato, og vi vil gjerne dele de erfaringer vi har gjort både i case-studiene som har blitt gjennomført i prosjektet, og fra ulike installasjoner i norske og svenske vannkraftanlegg. Vi har også invitert konsulenter og representanter fra andre bransjer og industrier.

Programmet vil inneholde:
 • Generelle utfordringer og muligheter 
  - Innledning v/ Monika Adsten, Energiforsk, Einar Kobro, Energi Norge og Thomas Welte, SINTEF Energi 
  - Who is who? Digitalization, machine learning, digital twin, etc. – Kort om modelltyper, metoder og begreper, Thomas Welte, SINTEF
  - Forutsetninger og suksesskriterier i et IT-perspektiv – IT-arkitektur, IT-sikkerhet, kompetanse og modenhet i bedriftene, Anders Berglund, Vattenfall Vattenkraft 
  - Fortums digitale reise mot prediktivt vedlikehold, Linda Ramstedt Marklund, Fortum 
  - Standardisering - Nå blir vi endelig enige om hva vi skal kalle en ventil! Erik Jaques Wiborg, Statkraft 
 • Resultat og erfaringer fra installasjoner i MonitorX 
  - MonitorX - Et norsk-svensk samarbeidsprosjekt om tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold, Thomas Welte, SINTEF 
  - Tilstandsovervåkning med OSI PI og oljevolumsovervåkning i Laxede, Mattias Nässelqvist, Vattenfall R&D 
  - Tidsbesparende tilstandskontroll av lensepumpe i Brattset kraftverk: Kan en enkel nivåmåler si noe om tilstanden? Viggo Gabriel Borg Pedersen, NTNU 
 • Erfaringer fra installasjoner og markedsoversikt  
  - Digitalisering @ Uniper Sydkraft Hydropower, Jonas Carlsson, Uniper 
  - Mer data, færre driftsstopp, Truls Langendahl, Skellefteå Kraft 
  - Erfaringer fra datainnsamling og analyse fra Tussa kraftverk, Anders Willersrud, Hymatek 
  - Instrumentering av betongdammer – kartlegging, Richard Malm, Sweco 

 • Prediktivt vedlikehold i andre bransjer - inspirasjon, utfordringer og muligheter  
  - Smart Maintenance - fra ord til handling i svensk industri, Henric Widén Tankesmedjan Sustainability Circle 
  - Smartere anleggsforvaltning i Statnett, Arne Smisethjell, Statnett 
Hvem er det for?

Seminaret henvender seg til deg som jobber med drift og vedlikehold innen vannkraft eller som jobber med digitalisering, prediktivt vedlikehold, tilstandsovervåkning og analyser.

Partnere i MonitorX:
AB Edsbyns Elverk, Andritz Hydro AS, BKK Produksjon AS, Comillas Pontifical University (Madrid), E-CO Energi AS, Eidsiva Vannkraft AS, Energi Norge, Energiforsk, Fortum Generation AB, Gitre Energi Produksjon AS, Holmen Energi AB, Hydro Energi AS, Hymatek Controls AS, Jämtkraft AB, Jönköping Energi AB, Karlstads Energi AB, Karsten Moholt AS, Lyse Produksjon AS, NTE Energi AS, NTNU, SINTEF Energi, Sira-Kvina kraftselskap, Skagerak Energi AS, Skellefteå Kraft AB, Sollefteåforsens AB, Statkraft Energi AS, Statkraft Sverige AB, TrønderEnergi Kraft AS, Umeå Energi AB, Uniper - Sydkraft Hydropower AB, Varberg Energi AB, Vattenfall Indalsälven AB, Vattenfall Vattenkraft AB, Voith Hydro AS, Østfold Energi AS. 

Seminaret arrangeres som et samarbeid mellom EnergiForsk, SINTEF og Energi Norge.

Kontaktperson

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 29. august 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Elektrifisering av landtransport – politiske mål og virkemidler

  Reduksjon av utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. Hvilke barrierer eksisterer for videre utvikling og hvilke løsninger er det mulig å realisere på tvers av aktørene?

 2. 3. september 2019,

  Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

  Næringspolitisk verksted Nettregulering

  Møtet vil ha sitt hovedfokus på høringen til endringer i nettreguleringen som sendes på høring.

 3. 5. september 2019,

  Quality Hotel Waterfront, Ålesund

  Regionalt Næringspolitisk Verksted Ålesund

  Det skjer mange endringer på når det gjelder utviklingen er regelverket for nettbransjen. På dette verkstedet vil du bli oppdatert på det viktigste som skjer