Energi Norge

Innhold

Opprinnelsesgarantier i praksis

Dette kurset gir deg en solid introduksjon til opprinnelsesgarantiordningen

Strømmarked

En opprinnelsesgaranti er et finansielt bevis på at det et eller annet sted produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som den strømmen man bruker selv. Denne garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne velge fornybar strøm.

Strøm kan nemlig ikke spores fysisk gjennom nettet. En opprinnelsesgaranti gir kunden mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Den kan også brukes til å dokumentere klimanøytralitet under anerkjente internasjonale miljøregnskapssystemer.

Bruken av opprinnelsesgarantier er diskutert. Noen mener ordningen gir økt forbrukermakt og styrker lønnsomheten til fornybar energi, mens andre mener den er et villedende finansielt instrument. Hva som ligger i dette, hvordan markedet for opprinnelsesgarantier fungerer og hvorfor ordningen er viktig for fornybarnæringen – det får du vite alt om på dette kurset. 

Hva får du kunnskap om
 • Innsikt i bakgrunnen for opprinnelsesgarantiordningen
 • Forståelse av reguleringen og tilsynet av ordningen
 • Praktisk kunnskap om utstedelsen av garantier og handelen av opprinnelsesgarantier
 • Spennende eksempler fra sluttbrukersiden
Hvem er det for

Alle som jobber direkte med eller har interesse for opprinnelsesgarantiordningen.

Program

Tirsdag 9. april
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:45
  Velkommen
  • Cathrine Å. Hagen
   Energi Norge
 • 09:45 - 10:20
  En introduksjon til opprinnelsesgarantiordningen
  • Paul Ferguson
   Becour
 • 10:20 - 10:45
  NVEs rolle og tilsyn

  - Godkjenning og søknadsprosess
  - Tilsyn av ordningen
  - Hvordan fungerer NVEs varedeklarasjon

  • Ingrid Ueland
   NVE
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:30
  Utstedelse av opprinnelsesgarantier

  - Registeransvaret
  - AIB

  • Ivar Munch Clausen
   Statnett
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 12:55
  Handelen med opprinnelsesgarantier

  - Hvordan foregår handelen i dag
  - Hvilke markedsplasser finnes i dag
  - Hvor godt fungerer handelen

  • Guro Henriksen
   Oslo Economics
 • 12:55 - 13:20
  Erfaringer fra en sluttkunde
  • Line Riise Jensen
   ECOHZ
 • 13:20 - 13:45
  Elopaks bærekraftstrategi

  - Bruk av opprinnelsesgarantier
  - RE100-initiativet

  • Elisa Gasperini
   Elopak
 • 13:45 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 14:25
  Fjordkrafts arbeid og erfaringer med opprinnelsesgarantier

  - Opprinnelsesgarantier mot sluttkunder
  - Klimanjaro-prosjektet

  • Gisle Hauge
   Fjordkraft
 • 14:25 - 14:50
  Opprinnelsesgarantier 2.0

  - Forretningsutvikling i Europa
  - Digitalisering

  • Paul Ferguson
   Becour
 • 14:50 - 15:05
  Pause
 • 15:05 - 15:30
  Energi Norges arbeid

  - OED-høringen
  - Hvordan kommunisere rundt opprinnelsesgarantier

  • Lars Ragnar Solberg
   Energi Norge
 • 15:30 - 16:00
  Kahoot og vel hjem
  • Cathrine Å. Hagen
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 21. mars 2019,

  Nærlingslivets Hus, Oslo

  Inn i krafthandel

  Kurset gir deg en grundig innføring i fysisk og finansiell krafthandel

 2. 27. - 29. mars 2019,

  Clarion Hotel & Congress, Malmø Live

  Vinterkonferansen 2019

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og møtested for kraftnæringen, energipolitikere og energimyndigheter

 3. 28. - 29. august 2019,

  Thon Hotel Lototen, Svolvær

  Kraftkom 2019

  I august samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Lofoten. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.