Energi Norge

Innhold

Tilsyn med landbruksinstallasjoner for DLE

Kurset gir inspektører innenfor DLE og sakkyndige selskaper kunnskap om hvordan man tilsyns- og forvaltningsmessig skal behandle elektriske installasjoner i landbruket og andre korrosive miljøer.

Hva får du?

Som deltaker vil du få innsikt og forståelse for hvilket regelverk som gjelder for landbruket mht elektriske løsninger, roller og ansvar, slik at forvaltningen på dette området ivaretas på en forsvarlig måte.

Regelverket som skal benyttes ved tilsyn av slike anlegg er Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og Internkontrollforskriften. Mange av detaljene for tilsynsarbeidet er imidlertid beskrevet i NEK 400-7-705 – Installasjoner i landbruket. Kurset vil fokusere mye på NEK 400:2018 og de forholdene som gjelder tilsyn av elektriske anlegg i landbruket.

Hovedpunkter fra programmet:

•Spesielle krav til landbruksinstallasjoner
•Tilsyn med installasjoner - revisjoner og detaljkontroll
•Gjeldende regelverk for landbruket
•Riktig saksbehandling
•Eksempler fra kontroller

Hvem er det for?

Ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper som skal føre tilsyn med elektriske installasjoner i landbruket eller tilsvarende anlegg.

Program tirsdag 2. april
Thon Hotel Vika Atrium
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:45
  Åpning
  • Målsetting med kurset
  • Thor Egil Johansen
   Energi Norge
 • 09:45 - 10:30
  Regelverket for landbruksinstallasjoner
  • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og krav til installasjoner i landbruket
  • Aktuelle normer
  • Tommy Skauen
   Infratek Elsikkerhet
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 12:00
  NEK 400
  • Gjennomgang av sentrale deler i normen
  • Nye krav i 2018-utgaven
  • Kjell Morten Halvorsen
   KMH Elektro AS
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:00
  NEK 400-7-705 – installasjoner i landbruket
  • Spesielle krav til landbruksinstallasjoner
  • Eksempler
  • Kjell Morten Halvorsen
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:15
  Tilsyn med landbruksinstallasjoner
  • Virksomhetstilsyn (revisjoner)
  • Detaljkontroll
  • Riktig saksbehandling
  • Eksempler fra kontroll
  • Tommy Skauen
 • 15:15 - 15:45
  Diskusjon og oppsummering

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål