Energi Norge

Innhold

Damsikkerhet III

Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring.

Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, Seljord

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.

Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.

Dam Grunnåi. Foto: Ruhne Nilssen / Skagerak Energi

Hva får du?

Dam III er rettet mot driftsmessige ansvars- og beredskapsmessige forhold. Kurset vil blant annet gi deg kunnskap om følgende tematikk:

 • Gjeldende forskrifter for anlegg i vassdrag
 • Berdeskapsplanlegging
 • IKT-system for vassdragsanlegg
 • Mediehåndtering - informasjonsbereskap
 • Krisehåndtering
 • Samfunnsansvar relatert til regulering av vassdrag
Hvem er det for?

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også for Vassdragsteknisk ansvarlig i kl. 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført kurset Damsikkerhet III. Andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanleggene vil også ha nytte av kurset.

Det vil være en fordel å ha jobbet med dam-drift og ha et forhold til flommer og beredskapssituasjoner. Den som skal ha posisjonen Den Ansvarlige i forhold til Damsikkerhetsforskriften må ha kompetansen som fås på Damsikkerhet III.

Program

Tirsdag 21. mai
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:05
  Åpning
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 09:05 - 10:10
  Damsikkerhet – hva er det?
  • Fjola G Sigtryggsdottir
   NTNU
 • 10:10 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 11:00
  Gjeldende forskrifter for anlegg i vassdrag
  • Lars Grøttå
   NVE
 • 11:00 - 11:30
  Beredskapsplanlegging etter damsikkerhetsforskriften
  • Lars Amdahl
   NVE
 • 11:30 - 12:00
  Erstatnings- og straffansvar i tilknytning til vassdragsanlegg
  • Morten Coward Lindstad
   Advokatfirmaet Thommessen AS
 • 12:00 - 12:30
  Samfunnsansvar relatert til regulering av vassdrag
  • André Loga Gjerde
   Arendals Vasdrags Brugseierforening
 • 12:30 - 13:30
  Lunsj
 • 13:30 - 14:20
  Flommen i Nedre Eiker i 2012
  • Elin Hønsi
   Glitrevannverket
 • 14:20 - 14:50
  Mediehåndtering - informasjonsberedskap
  • Inge Møller
   Konsulent
 • 14:50 - 15:10
  Pause
 • 15:10 - 15:40
  Beredskap - erfaringer – diskusjon
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
 • 15:40 - 16:10
  Beredskapsplan vassdrag og IK-system for vassdragsanlegg
  • Vidar Bolle
   Statkraft AS
 • 16:10 - 16:30
  Pause
 • 16:30 - 18:00
  Stress og kriser
  • Mental krisehåndtering
  • Innsatsledelse og stabsarbeid
  • Trening og øvelser – forskjellige øvelsestyper 
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 18:00 - 18:30
  Informasjon om neste dags øvelse
  • Rollefordeling
  • Orientering om vassdraget 
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 18:30 - 18:30
  Slutt for dagen
 • 20:00 - 22:30
  Middag på hotellet i Top Floor: 6-retters Chefs Tasting Menu

  Påmelding påkrevd

Onsdag 22.mai
 • 08:30 - 09:15
  Redningstjenesten i Norge
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 09:15 - 13:00
  Øvelse ”HELHET”

  Deltakere bekles og øves i forskjellige roller i krisestab:

  • Bruk av beredskapsplan
  • Innsatsteknikk/operativ ledelse
  • Koordinering interne/eksterne ressurser
  • Mediehåndtering 
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 12:30 - 13:00
  Debriefing
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 13:00 - 13:30
  Avslutning/lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 2. - 4. mars 2020,

  Clarion Hotel Trondheim

  Produksjonsteknisk konferanse 2020

  Energi Norges største konferanse og kraftnæringens viktigste arena for utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger innen drift, vedlikehold, tilsyn, miljø, sikkerhet, og fornyelse for produksjon - dam og vassdrag, maskin og elektro.

 2. 18. mars 2020,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus

  Veileder til Maskinforskriften 2020

  Er du selger, kjøper eller ansvarlig for elektromekanisk utstyr til vannkraftverk? Da er du forpliktet til å følge Maskinforskriften. Lær om kraftbransjens fortolkning av forskriften og hvordan utføre risikovurderinger på veien til korrekt CE- merking av maskiner.

 3. 25. - 27. mars 2020,

  Grand Elysée Hamburg

  Vinterkonferansen 2020

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og møtested for kraftnæringen, energipolitikere og energimyndigheter