Energi Norge

Innhold

Erfaringer med bruk av ny teknologi hos nettselskap

Nettselskapene er på full fart inn i den digitale tidsalderen, og ny teknologi får en stadig mer sentral plass i nettdriften. Samtidig kan det være vanskelig å orientere seg i mylderet av nye teknologiske utviklinger og digitale muligheter og utfordringer. Temadagen gir innblikk i og erfaringer fra andre nettselskapers bruk av ny teknologi.

Arbeidsliv

De største nettselskapene i Norge er godt i gang med å ta i bruk nye teknologi. Samtidig er det flere små og mellomstore nettselskap som ikke i så stor grad tar del i denne utviklingen. Dette kan skyldes flere forhold; "Digitalisering" eller bruk av ny teknologi kan virke fremmed og uoversiktlig, noen vet ikke hvor de bør starte, noen ønsker å vente å se hvorvidt teknologien fungere mens andre kan oppleve at kostnaden blir for høy.

Ny teknologi kan bidra til forbedring av flere interne prosesser, og alle nettselskap kan ta i bruk ny teknologi. I den forbindelse ønsker vi velkommen til en temadag hvor flere selskap vil fortelle om sine erfaringer knyttet til satsing på ny teknologi innenfor ulike prosesser. Innleggene vil være konkrete prosjekter hvor selskapene forklarer hvorfor de valgte å investere i ny teknologi, hvilke erfaringer de har fra utviklingsprosessen samt hvilke erfaringer de har med bruk av teknologien.

Derfor bør du delta på temadagen
 1. Andre selskapers erfaringer fra konkrete prosjekter med bruk av ny teknologi
 2. Inspirasjon og tips til hvordan starte en intern utviklingsprosess
 3. Erfaringer med samarbeid om teknologiprosjekter
 4. Økt kunnskap om IKT-sikkerhet
 5. Muligheter til å stille spørsmål direkte knyttet til prosjektene
 6. Muligheter for å etablere kontakter for eventuelt samarbeid
Målgruppe
Små og mellomstore nettselskap

Nettsjef, kundeservice, drift og vedlikehold, IT

Torsdag 9. mai
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:15
  Velkommen og innledning
  • Jørn Bugge
   Energi Norge
 • 10:15 - 10:45
  Hvordan komme i gang med digitalisering av dagens arbeidsprosesser innenfor nettdrift
  • Morten Sjaamo
   Ringerikskraft Nett
 • 10:45 - 11:15
  Praktisk erfaring fra effektivisering av de vanligste arbeidsoppgavene i et nettselskap
  • Jan Tegnander
   Hålogaland Kraft
 • 11:15 - 11:45
  Et helhetlig og fremtidsrettet driftskontrollsystem for distribusjonsnett
  • Jo Morten Sletner
   Norgesnett
 • 11:45 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 13:15
  Bruk av droner i drift og vedlikehold
  • Svein Ove Ånsløkken
   Gudbrandsdal Energi Nett
 • 13:15 - 13:45
  Informasjonssikkerhet – hvordan håndtere de nye kravene i kraftberedskapsforskriften hensyn til nye teknologiske løsninger og arbeidsformer
  • Morten Groven
   NVE
 • 13:45 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 14:30
  Fremtidens energi økosystem
  • Marius Dolven
   Skagerak Energi AS
 • 14:30 - 15:00
  Digitalisering av prosessen for anleggsbidrag
  • Maria Rodahl Johansen
   Nettalliansen
 • 15:00 - 15:30
  DIGIN, Bransjens initiativ for en felles nettinformasjonsmodell
  • Kristin Reitan
   Energi Norge
 • 15:30 - 15:30
  Avslutning og vel hjem
  • Jørn Bugge
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål