Energi Norge

Innhold

Fremtidens fleksibilitetsmarked

Hva er mulighetene og utfordringene for sluttbrukerselskapene i et fremtidig fleksibilitetsmarked?

Energibruk og klima

Innfasing av mer variabel fornybar kraft som sol og vind, sammen med endringer i forbruksmønstre skaper behov for mer fleksibilitet på produksjons- og forbrukssiden. Det åpner for etablering av helt nye aktører, teknologier og markedsmodeller i kraftmarkedet.

Hva er mulighetene og utfordringene for sluttbrukerselskapene i et fremtidig fleksibilitetsmarked? Hvilke tjenester og produkter kan oppstå? Og hva er verdien for kunden?

Dette får du kunnskap om
 • Hvilke fleksibilitetsløsninger finnes i dagens marked, og hvilke internasjonale tjenester kan bli aktuelle i Norge
 • Effektprising og de regulatoriske rammene i vinterpakken
 • Hva er aggregatorrollen i dag og hvordan kan den se ut i fremtiden
 • Status på etableringen av en markedsplass for fleksibilitet
 • Nye teknologier og nye markedsmodeller
 • Spennende eksempler fra tilbuds- og etterspørselssiden av fleksibilitet 
Hvem er det for

Markedsaktører i kraftbransjen og andre med interesse for nye tjenester og produkter i fremtidens kraftmarked.

Tirsdag 14. mai
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Cathrine Hagen
   Rådgiver, Energi Norge
 • 09:40 - 10:05
  Hvilke fleksibilitetsløsninger finnes i dagens marked
  • Hva kan etterspørres i Norge og hva påvirker mulighetene
  • Internasjonale tjenester som kan bli aktuelle i Norge
  • Kristine Fiksen
   Partner, THEMA Consulting Group
 • 10:05 - 10:25
  Regulering av fremtidens fleksibilitetsmarked
  • De regulatoriske rammene i vinterpakken: hvem kan gjøre hva på hvilke betingelser
  • Kunden og effektprising i nettet

   

  • Runa Haave Andersen
   Seniorrådgiver, NVE
 • 10:25 - 10:40
  Pause
 • 10:40 - 11:05
  Etterspørselssiden av fleksibilitet
  • Erfaringer fra kartlegging av fleksibilitetsbehov og -potensiale i Eidsiva Netts område
  • Alternative løsninger og kostnader
  • Ingrid Nytun Christie
   FoU-leder, Eidsiva Nett
 • 11:05 - 11:30
  Aggregatorrollen – opp mot sluttbruker
  • Hva er den i dag
  • Hvordan kan den se ut i fremtiden
  • Morten Rustestuen
   Operations Manager, Enfo
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 12:55
  Nye teknologier og nye markedsmodeller
  • Er de trusler eller muligheter for kraftselskapene
  • Björn Berg
   CEO, Ngenic
 • 13:00 - 13:30
  Hva er status på etablering av en markedsplass for fleksibilitet
  • Hva skjer i de europeiske markedene
  • NODES sitt arbeid med å etablere markedsoperatøren og fleksibilitetsmarkeder
  • Hallstein Hagen
   Seniorkonsulent, NODES
 • 13:30 - 14:00
  Hva må til for at boligbyggere kan bidra i et fremtidig fleksibilitetsmarked
  • Nikolai Olsen
   Partner/prosjektleder, Stor-Oslo Eiendom
 • 14:00 - 14:30
  Teknologi som bidrar til ny verdiskaping for næringseiendom
  • Trond Lein
   Salgssjef, Siemens Digital Grid
 • 14:30 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 15:15
  MikroFLEX – etablering av et mikromarked i Fredrikstad
  • Ulike løsninger for energi- og effektoptimalisering, ladeinfrastruktur for elbiler, smart styring og bruk av batterier
  • Morten Hagen
   Leder forretningsutvikling, Futurehome
 • 15:15 - 15:45
  Fra forretningsstrategi til arkitektur
  • Hvordan jobber Innlandskraft med IT-arkitektur, kundegrensesnittet og maskinlæring for å understøtte forretningsutviklingen
  • Arne Grini
   Leder utvikling og tjenesteleveranse, Eidsiva Marked
 • 15:45 - 16:00
  Avslutning og vel hjem
  • Cathrine Hagen
   Rådgiver, Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 26. - 27. februar 2020,

  Thon Hotel Storo, Oslo

  Introduksjon til CIM og praktisk bruk

  CIM-standardene er et sentralt element i digitaliseringen av kraftbransjen, og ligger til grunn for arbeidet i DIGIN. Kom på kurs og få oversikten over standardene og hvordan de kan tas i bruk.

 2. 26. - 27. februar 2020,

  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

  Effektiv fornyelsesanalyse av mellomspente luftledninger

  Kurset vil gi deg ferdigheter til vesentlig forbedring av forvaltningen av mellomspente luftledninger.

 3. 4. - 5. mars 2020,

  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport + Comfort Hotel Runway

  Basiskurs for DLE - del 1 og 2

  Basiskurs over fire dager som tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.