Energi Norge

Innhold

Hvordan kan bransjen bli bedre på Prosjektgjennomføring?

En forventet investeringsramme i energibransjen på 140 milliarder frem mot 2025 vil stille store krav til kvalitet og effektivitet i gjennomføringen.

iStock

En forventet investeringsramme i energibransjen på 140 milliarder frem mot 2025 vil stille store krav til kvalitet og effektivitet i gjennomføringen. Dette vil i all hovedsak realiseres som større prosjekter i selskapene og stiller krav til organisasjonen. Er energibransjen tilstrekkelig forberedt til å møte forventningene? Har selskapene etablert nødvendig prosjektrammeverk, prosjektkompetanse, styringssystemer for å håndtere disse utfordringene?

Hvis bransjen greier å effektivisere inntil 5 % gjennom standardisering og økt fokus på gjennomføring, vil dette utgjøre en samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 7 milliarder. Hvilke muligheter har bransjen for å sikre denne gevinsten, og hvilke tiltak bør iverksette. Det er uten tvil et stort ansvar som tillegges prosjekteiere og prosjektledere

 Energi Norge og Prosjekt Norge ønsker å i denne workshopen å sette søkelyset på prosjektkompetansen i bransjen, og vil gjennom foredrag og erfaringsdeling bidra til at bransjen øker sin kunnskap om prosjekter. Prosjekt Norge er et senter, som er en del av NTNU's forskning, utdanning og utvikling innenfor prosjektlederfaget. Prosjekt Norge har opprettet en bransjeklynge innenfor energi, og ønsker nye selskaper velkommen til å bli partnere. les mer om Prosjekt Norge her  

Målgruppe

Prosjektledere, prosjekteiere, leverandører, konsulenter, entrepenører

Program

Torsdag 11. april
 • 10:00 - 10:10
  Velkommen
  • Energi Norge og Prosjekt Norge
 • 10:10 - 10:40
  Hvordan kan Prosjekt Norge bidra med økt kvalitet og merverdi for energibransjen?
  • Prosjekt Norge
 • 10:40 - 11:00
  Prosjekteiers rolle: Hvordan legge gode rammer, slik at prosjektet lykkes?
  • Bjørn Roger Otterdal
   Lyse Produksjon AS
 • 11:00 - 11:30
  Standardisering av kontrakter: en kort innføring i KOLEMO
  • Energi Norge
 • 11:30 - 12:15
  Lunsj
 • 12:15 - 13:30
  Gruppearbeid og diskusjon om sektorens utfordringer og behov
  • Energi Norge
 • 13:30 - 14:00
  Kan leverandører og kunder løse prosjekter gjennom tillit og samhandling slik at verdiskapingen blir størst mulig for begge parter?
  • Prosjekt Norge
 • 14:00 - 14:30
  Veien videre: Aksjoner og tidspunkt
  • Energi Norge og Prosjekt Norge
 • 14:30 - 14:30
  Vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger