Energi Norge

Innhold

Introduksjonskurs: RDS-PS for Hydro Power

 • 6. jun 2019til 7. jun 2019
 • Thon Hotel Opera Oslo
 • Medlem 5.700,- eks mva Andre 6.900,- eks mva
 • Påmeldingsfrist Snarest!

Praktisk kurs og workshop for deg som skal jobbe med referansesystemet RDS-PS.

Lansering RDS-Hydro

RDS-PS er vannkraftens applisering av ISO/IEC 81346. 81346 har allerede fått fotfeste i en rekke bransjer. RDS-PS er en referansestruktur som går på tvers av systemer, fagfelt og dagens siloer for data og informasjon i vannkraften.  

I vannkraften i dag har vi en rekke forskjellige referansestrukturer og kodeplaner som vi bruker med sterkt varierende kvalitet:   

 • RDS-PP (en videreutvikling av KKS) som IEC/ISO tar avstand fra (ikke i tråd med standardens grunnprinsipper)
 • EBL-kodeplan er ikke oppdatert og inneholder en rekke svakheter og er et særnorsk system som møter en stadig mer internasjonal leverandørnæring
 • NEK 321- 322 har blitt trukket tilbake av Norges elektrotekniske komité (NEK)
 • En rekke leverandørspesifikke og/eller utviklerspesifikke systemer

RDS-PS kan erstatte alle de ovenstående "språkene" og fungere som bro for bransjens digitale plattformer for dokumentasjon, signaler og vedlikeholdssystemer. 

Dette får du kunnskap om på dag 1

 • Gjennomgang av IEC/ISO 81346 standardserien, modelleringsprinsipper og referansestruktur
 • Gjennomgang av aspektene ved RDS-PS, eksempler og praktisk bruk
 • Signalmodellering
 • Oppgaveløsning
 • Tiltak for videre arbeid med RDS-PS
Dette får du kunnskap om på dag 2

Dag 2 er en workshop hvor du får mulighet til å ta i bruk RDS-PS på konkrete eksempler og egne case. 

En guide (implementeringsprofil)  for RDS-PS er under utarbeidelse. Guiden skal i all hovedsak basere seg på ønsker og avgjørelser tatt i denne workshoppen. Det er derfor ønskelig at deltakerne tester RDS-strukturen og samler situasjoner/spørsmål som bør diskuteres i forkant. Det er også ønskelig at deltakerne tar med egne eksempler og dokumentasjon som underlag til diskusjon og arbeid med oppgaver.

Merk! Dag 2 er en valgfri workshop med begrensede plasser. Kr 608,- faktureres i tillegg dersom du deltar begge dager.  

Hvem er kurset for? 

Kurset passer for konsulenter, leverandører og personell i kraftselskaper som jobber med dokumentasjon, digitalisering, SCADA, vedlikeholds- og driftssystemer, mm. 
Kurset er også relevant for personell i nettselskaper og andre bransjer som jobber med relaterte problemstillinger. 

NB! Kurset avholdes også 29. og 30. august og du kan melde deg på her.

 

Program

Torsdag 6. juni
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen og introduksjon

  Kursholder er Erik Jacques Wiborg, maskiningeniør i Statkraft og medlem av arbeidsgruppen for RDS-PS

 • 09:10 - 10:10
  Standarden og RDS
  • Gjennomgang av IEC/ISO 81346 standard-serien
  • Modelleringsprinsipper og referansestruktur 

  • Quiz 

 • 10:10 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 11:30
  RDS-PS
  • Kort om prosjektet og prinsippene

  • Gjennomgang av aspektene og bruken av dem

  • Eksempler og praktisk bruk av standarden på anleggskomponenter

  • Oppgaver

 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:30
  RDS-PS forts.
 • 13:30 - 14:30
  Oppgaver
 • 14:30 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 16:30
  Oppgaver forts.
 • 16:30 - 16:45
  Signalmodellering
  • Forslag for signalmodellering basert på IEC 61850 i kombinasjon med RDS
 • 16:45 - 17:00
  Disseminering og videre arbeid
  • Hva skjer videre med RDS-PS

  • Tiltak for videre arbeid og prosessen

  • Gjennomgang av nasjonale og internasjonale tiltak for bruk og spredning av standarden

 • 17:00 - 17:00
  Avslutning dag 1
Fredag 7. juni
 • 09:00 - 16:00
  Workshop
  • Introduksjon og dagens situasjon
  • Åpen diskusjon: oppklaring av saker/problemer/potensielle forbedringer til dagens versjon (tidsbruk avhenger av antall kommentarer)
  • Lunsj 
  • Arbeid med konkrete oppgaver (tidsbruk avhenger av antall case)
  • Oppsummering og avslutning

Erik Wiborg, maskiningeniør hos Statkraft, forteller om RDS-Hydro

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål