Energi Norge

Innhold

Introduksjonskurs: RDS - Hydro Power

 • 6. jun 2019til 7. jun 2019
 • Thon Hotel Opera Oslo
 • Medlem 5.700,- eks mva Andre 6.900,- eks mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Digitaliseringen av Vannkraften trenger et felles språk. Et språk som er fleksibelt, presist, og standardisert.

Lansering RDS-Hydro

RDS-Hydro Power er vannkraftens applisering av ISO/IEC 81346. 81346 har allerede fått fotfeste i en rekke bransjer. RDS-Hydro Power er en referansestruktur som går på tvers av systemer, fagfelt og dagens siloer for data og informasjon i vannkraften. 

I vannkraften i dag har vi en rekke forskjellige referansestrukturer og kodeplaner som vi bruker med sterkt varierende kvalitet:  

 • RDS-PP (en videreutvikling av KKS) har blitt trukket tilbake av ISO!
 • EBL-kodeplan er ikke oppdatert og inneholder en rekke svakheter og er et særnorsk system som møter en stadig mer internasjonal leverandørnæring.
 • NEK 321- 322 har blitt trukket tilbake av Norges elektrotekniske komité (NEK)
 • En rekke leverandørspesifikke og/eller utviklerspesifikke systemer.  

Denne situasjonen vanskeliggjør den fremtidige innhenting og utnyttelsen av data.  Digitaliseringen av bransjen forutsetter struktur, orden og standardisering av informasjonen vår. RDS-Hydro Power kan erstatte alle de ovenstående "språkene" og fungere som bro for bransjens digitale plattformer for dokumentasjon, signaler og vedlikeholdssystemer.

Velkommen på kurs og lær deg neste generasjons referansesytem for vannkraften.

Hvem er det for?

Kurset passer for konsulenter, leverandører og personell i kraftselskaper som jobber med dokumentasjon, digitalisering, SCADA, vedlikeholds- og driftssystemer, mm.

Kurset er også relevant for personell i nettselskaper og andre bransjer som jobber med relaterte problemstillinger.

Dag 1.

Kurset gir en introduksjon til ISO/IEC 81346 generelt og RDS - Hydro Power spesielt.

På kurset vil du lære om:

ISO/IEC 81346 "reference designation systems" generelt

 • RDS-Hydro Powers "reference designation systems" generelt
  • Aspektene (funksjonelle, produkt, lokasjon og type).
  • Oppbygning og struktur av referansene.
  • Bruk av standarden  
  • Introduksjon til de forskjellige tabellene.
  • Hvordan tar du referansestrukturen i bruk.
  • Definering av systemgrenser
  • Retningslinjer for applisering.
  • Det vil være små oppgaver i bruk av referansestrukturen.

Dag 2:

Pris 608,- eks mva

Vil være en workshop. Her gis det muligheter for å jobbe sammen med konkrete oppgaver og ta i bruk RDS-Hydro Power på forskjellige konkrete eksempler etter eget ønske. Det kan være, elektro, mekanisk eller et helt vassdrag. Ta gjerne med egne case.

Deltakelse på dag 2 forutsetter at man har deltatt på dag en.   

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig