Energi Norge

Innhold

Lansering RDS-Hydro Power - Et felles språk for digitalisering av vannkraften

 • 9. apr 2019
 • Thon Hotel Opera Oslo
 • Medlem 5.700,- eks mva Andre 6.900,- eks mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Digitaliseringen av Vannkraften trenger et felles språk. Et språk som er fleksibelt, presist, og standardisert.

Lansering RDS-Hydro

Bilde: IEC

ISO/IEC 81346 har allerede fått fotfeste i en rekke bransjer, og nå kommer vannkraftens svar på applisering av 81346. RDS-Hydro Power er en referansestruktur som går på tvers av systemer, fagfelt og dagens siloer for data og informasjon i vannkraften.  

I vannkraften i dag har vi en rekke forskjellige referansestrukturer og kodeplaner som vi bruker med sterkt varierende kvalitet:   

 • RDS-PP (en viderutvikling av KKS) som er under revisjon af ISO

 • EBL-kodeplan er ikke oppdatert og inneholder en rekke svakheter og er et særnorsk system som møter en stadig mer internasjonal leverandørnæring. 

 • NEK 321- 322 har blitt trukket tilbake av Norges elektrotekniske komité (NEK) 

 • En rekke leverandørspesifikke og/eller utviklerspesifikke systemer.   

Denne situasjonen vanskeliggjør den fremtidige innhenting og utnyttelsen av data.  Digitaliseringen av bransjen forutsetter struktur, orden og standardisering av informasjonen vår. Målet til RDS-Hydro Power er å erstatte alle de ovenstående "språkene" og fungere som bro for bransjens digitale plattformer for dokumentasjon, signaler og vedlikeholdssystemer. 

RDS-Hydro Power er utviklet av en arbeidsgruppe med representanter fra Energi Norge og tolv av de største vannkraftprodusentene i Norge, med støtte fra svensk vannkraft. Den følger IEC/ISO81346, en standard som allerede er internasjonalt anerkjent og i bruk i en rekke andre sektorer som bygg, flyindustrien, skip osv. Prinsippene er internasjonalt anerkjente og fungerer på tvers av fagområder og disipliner. 

RDS-Hydro Power har fått internasjonal oppmerksomhet allerede før lansering. 

Dette får du kunnskap om:
 • En innføring i nye RDS-Hydro Power med eksempler fra anvendelse 

 • Nyheter fra ISO og IEC om status for en internasjonal standard basert på RDS-Hydro Power 

 • Hvordan Equinor bruker RDS i sin digitaliseringsstrategi og ser til RDS-Hydro Power 

 • Hvordan Agder Energi tar i bruk RDS-Hydro Power på sin neste utbygging 

Hvem er det for? 

Kraftselskaper, konsulenter og leverandører til vannkraften, samt aktører fra andre produksjonsformer og nett med interesse for digitalisering, dokumentasjon og ISO/IEC 81346. 

Vel møtt til lanseringsseminar av et felles språk for vannkraften! 

Introduksjonskurs RDS-Hydro Power 

Vi arrangerer et praktisk todagerskurs for deg som skal jobbe med referansesystemet RDS-Hydro Power. Dag 1 gir en introduksjon til ISO/IEC 81346 generelt og RDS-Hydro Power spesielt. Dag 2 er en workshop hvor det jobbes sammen med konkrete oppgaver og egne case. Les mer om kurset og meld deg på her:  

Program

Tirsdag 9. april
 • 09:00 - 09:30
  Registration and coffee
 • 09:30 - 09:45
  Welcome and introduction
  • Martin Hviid Nielsen
   Energi Norge
 • 09:45 - 10:30
  81346 & RDS

  Concept and general usage

  • Henrik Balslev
   Systems Engineering
 • 10:30 - 10:45
  Coffee break
 • 10:45 - 11:30
  81346 & RDS

  Concept and general usage continues

  • Henrik Balslev
   Systems Engineering
 • 11:30 - 12:15
  Lunch
 • 12:15 - 13:15
  RDS-Hydro Power

  Examples and basic modelling

  • Erik Wiborg
   Statkraft and Member of the working Group for RDS-Hydro Power
 • 13:15 - 13:30
  Coffee break
 • 13:30 - 14:00
  RDS-Hydro Power

  Examples and basic modelling continues

  • Erik Wiborg
   Statkraft and Member of the working Group for RDS-Hydro Power
 • 14:00 - 14:30
  81346+61850 = True

  One option for signal modelling

  • Erik Wiborg
   Statkraft and Member of the working Group for RDS-Hydro Power
 • 14:30 - 14:45
  Coffee break
 • 14:45 - 15:00
  Why IEC/ISO 81346 is a prerequisite for digitalization of requirements for technical information within Oil and Gas
  • Torleif Saltvedt
   Equinor
 • 15:00 - 15:20
  RDS-Hydro Power: Presenation of first full-scale pilot
  • Bjørgulv Sverdrup Lund
   Agder Energi Vannkraft AS
 • 15:00 - 15:50
  Information spread and internationalization

  Future works: Courses and workshops

  • Erik Wiborg
   Statkraft and Member of the working Group for RDS-Hydro Power
  • Martin Hviid Nielsen
   Energi Norge
 • 15:50 - 16:00
  Closing remarks
  • Martin Hviid Nielsen
   Energi Norge

På temadagen vil du få høre spennende foredrag fra Erik Wiborg, maskiningeniør hos Statkraft

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig