Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk verksted: Nettregulering

NVE planlegger flere endringer i reguleringsmodellen som kommer på høring til våren. På verkstedet vil vi gå gjennom å diskutere disse planene.

Strømnett

NVE planlegger ny høring om effekttariffer, blant annet planlegges følgende endringer i reguleringsmodellen: Fjerne minimumsavkastningen, økt normandel, ny USLA-ordning, og kalibrering av inntektsrammen mm. Vi får presentert NVE sitt forslag og det blir diskusjon knyttet til dette. 

Det blir også innlegg om elektrifisering av transport og det effektbehovet som dette gir, samt betydning av effektariffer.

Målgruppe

Ansatte i nettselskap og kraftomsetningsselskap, nettsjefer, tariffansvarlige, med flere. 

Arrangementet er forbeholdt medlemmer av Energi Norge.

Program

Torsdag 11. april
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:10
  Velkommen og innledning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 10:10 - 10:40
  NVEs arbeid med reguleringsmodellen
  • Hilde Marit Kvile
   NVE
 • 10:40 - 11:10
  Kalibrering, arbeidskapital , oppgavevariabler mm
  • Patrick Narbel
   Pöyry Norway AS
 • 11:10 - 11:30
  Tilknytning med vilkår om forbruksbegrensing – fordelaktig for samfunnet, kunden og nettselskapet?
  • Eivind Gramme
   Skagerak Energi
 • 11:30 - 12:20
  Lunsj
 • 12:20 - 12:45
  Innspill til NVEs arbeid med rammevilkår i inntektsrammemodellen
  • Kjersti Vøllestad
   Hafslund Nett
 • 12:45 - 13:10
  Skalaeffekter i nettbransjenn
  • Ståle Johansen
   Thema Consulting AS
 • 13:10 - 13:35
  Lading av elbiler: Hvor mye må vi investere i distribusjonsnettet, og kan vi bruke effekttariffer til å unngå det?
  • Kjetil Ingeberg
   Pöyry
 • 13:35 - 13:45
  Pause
 • 13:45 - 14:15
  NVEs arbeid med ny tariffstruktur
  • Velaug Mook
   NVE
 • 14:15 - 14:45
  Eidsivas erfaringer med effektbasert fastledd
  • Simen Sandbu
   Eidsiva Nett AS
 • 14:45 - 15:20
  Lyses pilotprosjekt (abonnert effekt/ToU)
  • Åshild Helland
   Lyse Elnett AS
 • 15:20 - 15:30
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig