Energi Norge

Innhold

Regionalt Næringspolitisk Verksted - Bodø

 • 8. mai 2019
 • Scandic Havet Bodø
 • Medlem 2.300,- + mva Andre 3.600,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Det skjer mye når det gjelder reguleringen av nettselskapene, på verkstedet vil vi diskutere mange av de aktuelle temaene.

Energimontør

Foto: Statnett

Hva får du?

Hovedfokus er nettvirksomheten, og blant annet vil følgende tema bli løftet frem: Elektrifisering, DSO, 3. elmarkedspakke, inntektsrammer, tariffering, HMS og Digin (bransjens digitaliseringsinitiativ).

NVE har mange planer for endring i inntektsrammereguleringen, dette vil også bli diskutert. Du vil få oppdatert status for arbeidet med effektttariffer i distribusjonsnettet. I tillegg blir det innlegg fra nettselskapene i området om inntektsrammereguleringen og om utfordringer og muligheter for nettselskapene.

Hvem er det for?

Nettsjefer, fagansvarlige i nettselskapene og andre interesserte i nettselskapene eller andre.

NB! Avholdes også i Bergen 18. juni, klikk her for mer informasjon.

Onsdag 8. mai
 • 10:30 - 10:55
  Velkommen og innledning, nye roller i kraftsystemet
  • Kristin Lind
   Energi Norge
 • 10:55 - 11:25
  Nettregulering, tariffering mm
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 11:25 - 11:50
  Nettregulering i et nord norsk perspektiv
  • Erling Dalberg og Johannes Kristoffersen
   Troms Kraft Nett
 • 11:50 - 12:50
  Lunsj
 • 12:50 - 13:15
  Effektiv fornyelsesplanlegging for D-nett – REPLAN-metoden
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 13:15 - 13:50
  HMS, Digin
  • Kristin Reitan
   Energi Norge
 • 13:50 - 14:05
  Pause
 • 14:05 - 14:35
  Elektrifisering mm
  • Ulf Møller
   Energi Norge
 • 14:35 - 15:05
  Aktuelle utfordringer og muligheter for nettselskapene
  • Harald M. Andreassen
   Nordlandsnett
 • 15:05 - 15:30
  Aktuelle utfordringer og muligheter for nettselskapene
  • Frode Valla
   Helgelandkraft
 • 15:30 - 16:00
  Oppsummering og avslutning
  • Kristin Lind
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig