Energi Norge

Innhold

Regionmøte Nord Norge 2019

Energi Norge og DistriktsEnergi inviterer til regionmøte. Nytt for i år er at NHOs regionskontorer og en lokal næringslivsaktør inviteres med i programmet.

#005

Banner Energi Norge og Distriktsenergi

Møtets formål  

Vi legger opp til en medlemsintern del og en ekstern seminardel. I denne delen vektlegger vi næringen, elektrifisering og dette som et regionalt mulighetsrom. Formålet er å øke bevisstheten omkring næringen, potensialet for klimagevinster i kombinasjon med innovasjon og lokal verdiskapning.

Den første delen av møtet fokuserer på Energi Norges og DistriktsEnergis viktigste saker. For Energi Norge vil det i år være naturlig å vise hvordan visjonen tas ut, og hva den betyr samfunnsmessig for klima og verdiskapning. Formålet med den eksterne delen er å gjøre kjent næringens rolle i dette bildet blant lokale/regionale beslutningstakere

Del 1 er kun for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi
Del 2 er åpent for alle
Alle er velkommen til å delta på lunsjen

Program

Program 4. april
 • 11:00 - 12:30
  Intern del for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi: 360 fra Energi Norge og DistriktsEnergi
  • Knut Kroepelien, adm. dir.
   Energi Norge
  • Knut Lockert, daglig leder
   DistriktsEnergi
 • 12:30 - 12:40
  Verdens første fornybare og fullelektriske samfunn
  • Halvard Pettersen
   Vesterålskraft
 • 12:40 - 13:00
  1,5 grader – hvordan kan Norge gjøre sin del av jobben? - Endelige funn fra DNV GLs studie
  • Kristian Blindheim, prosjektleder
   Energi Norge
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj

  Inkl. eksterne gjester

 • 14:00 - 14:20
  Elkems satsning på materialer for fremtidens transportsektor
  • Trond Sæterstad
   Elkem
 • 14:20 - 14:40
  Fornybarselskapens rolle som innovasjonsdrivkraft
  • Semming Semmingsen, Konsernsjef
   Troms Kraft
 • 14:40 - 14:50
  Kaffepause
 • 14:50 - 15:10
  Hva blir Stortinget og opposisjonens bidrag til elektrifisering og utslippskutt nå som vi har fått en flertallsregjering?
  • Runar Sjåstad, stortingsrep.
   AP
 • 15:10 - 15:30
  Panelsamtale: Sjåstad, Sæterstad, Kroepelien, Pettersen
 • 15:30 - 15:45
  Oppsummering
  • Knut Kroepelien, adm. dir.
   Energi Norge
  • Knut Lockert, daglig leder
   Distriktsenergi

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig