Energi Norge

Innhold

Regionmøte Trøndelag 2019

Energi Norge og DistriktsEnergi inviterer til regionmøte. Nytt for i år er at NHOs regionskontorer og en lokal næringslivsaktør inviteres med i programmet.

#005
Møtets formål  

 Vi legger opp til en medlemsintern del og en ekstern seminardel. I denne delen vektlegger vi næringen, elektrifisering og dette som et regionalt mulighetsrom. Formålet er å øke bevisstheten omkring næringen, potensialet for klimagevinster i kombinasjon med innovasjon og lokal verdiskapning.

Den første delen av møtet fokuserer på Energi Norges og DistriktsEnergis viktigste saker. For Energi Norge vil det i år være naturlig å vise hvordan visjonen tas ut, og hva den betyr samfunnsmessig for klima og verdiskapning. Formålet med den eksterne delen er å gjøre kjent næringens rolle i dette bildet blant lokale/regionale beslutningstakere

Del 1 er kun for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi
Del 2 er åpent for alle
Alle er velkommen til å delta på lunsjen

Program

Program 3. april
 • 10:00 - 11:30
  Intern del for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi: 360 fra Energi Norge og DistriktsEnergi
  • Knut Kroepelien, adm. dir.
   Energi Norge
  • Knut Lockert, daglig leder
   DistriktsEnergi
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj

  Inkl. eksterne gjester

 • 12:30 - 12:40
  Verdens første fornybare og fullelektriske samfunn
  • Christian Stav, konsernsjef
   NTE
 • 12:40 - 13:00
  1,5 grader – hvordan kan Norge gjøre sin del av jobben? - Endelige funn fra DNV GLs studie
  • Kristian Blindheim, prosjektleder
   Energi Norge
 • 13:00 - 13:20
  Elektrifisering av morgendagens fly
  • Dr. Ing Sigurd Øvrebø
   Managing Director Rolls-Royce Electric Norway
 • 13:20 - 13:40
  Pause
 • 13:40 - 14:00
  Energiselskapene som innovasjonsdrivkraft
  • Ståle Svenning
   TrønderEnergi
 • 14:00 - 14:15
  Innlegg stortingsrepresentant
  • Jon Gunnes
   Stortingsrepresentant (V)
 • 14:15 - 14:35
  Panelsamtale: Jon Gunnes, Knut Kroepelien, Ståle Svenning og Sigurd Øvrebø
 • 14:35 - 14:45
  Oppsummering
  • Knut Kroepelien, adm. dir.
   Energi Norge
  • Knut Lockert, daglig leder
   Distriktsenergi

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig