Energi Norge

Innhold

Innkjøp hos nettselskap – effektiv bruk av forsyningsforskriften

 • 10. sep 2019
 • Thon Hotel Opera Oslo
 • Medlem 5.700,- Andre 6.900,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Innkjøp hos nettselskapene er strengt regulert gjennom blant annet forsyningsforskriften. For innkjøpere er også ny praksis og tilsynsplaner fra NVE, GDPR og regler om kontraktshåndtering viktig å kjenne til.

Strømnett

På årets temadag om innkjøp for nettselskap vil du få god innsikt i siste nytt fra NVE og domstoler, gjennomgang av krav til innkjøpsprosesser grunnet GDPR, og dessuten viktige eksempler fra Skatteetaten og innkjøpere i bransjen.

Marie Braadland, partner og advokat i Advokatfirmaet Grette AS, er ekspert på regelverket knyttet til offentlige anskaffelser og anskaffelser i nettbransjen. Marie er en av foredragsholoderne og vil gjennomgå sentrale temaer og tips knyttet til forsyningsforskriften. Videre vil NVE informere om reguleringsmyndighetenes oppfølging av konserninterne kjøp.

Kontrakter med ofte svært høye verdier kan bety store økonomiske konsekvenser for partene dersom uheldige forhold oppstår. På temadagen vil flere aktører presentere konkrete prosjekter som deltakerne kan få nyttig lærdom fra.

Hva får du kunnskap om?
 1. Siste nytt om forsyningsforskriften – nye veiledere, hva sier Difi og departementet mv.
 2. Hvordan NVE følger opp konserninterne kjøp – planlagte tilsyn.
 3. Nyheter fra KOFA og domstolene siste år
 4. Betydning av GDPR for innkjøpsprosessene
 5. Erfaringer fra Skatteetaten, Nettalliansen og E-CO
 6. Praktisk bruk av Kolemini i anskaffelser
Målgruppe

Innkjøpere, innkjøpskonsulenter, nettsjefer og regnskapsmedarbeidere

Program

Tirsdag 10. september
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:10
  Velkommen
  • Jørn Bugge
   Energi Norge
 • 10:10 - 10:25
  Nytt siden sist
  • Nye veiledere
  • Siste nyheter fra Difi og departementet
  • Marie Braadland
   Advokatfirmaet Grette
 • 10:25 - 10:55
  Reguleringsmyndighetens oppfølging av konserninterne kjøp

  NVEs planer for årets tilsyn hos nettselskapene

  • Sissel Nibstad
   NVE
 • 10:55 - 11:05
  Pause
 • 11:05 - 11:35
  Nytt fra KOFA og domstoler

  Relevant praksis for bransjen

  • Marie Braadland
   Advokatfirmaet Grette
 • 11:35 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:00
  Bruk av KOLEMINI

  Erfaringer og mulige fallgruver

  • Sølvi Glevoll
   E-CO
 • 13:00 - 13:30
  Hva betyr GDPR for forsyningsforskriften?
  • Carsten Mowinckel
   Advokatfirmaet Grette
 • 13:30 - 13:45
  Pause
 • 13:45 - 14:15
  Tips for gjennomføring av IKT-anskaffelser
  • Carsten Mowinckel
   Advokatfirmaet Grette
 • 14:15 - 14:50
  Når nasjonal innkjøpsstyrke redder lokale nettselskap

  Erfaringer med innkjøpssamarbeid

  • Gunnar Bell
   Nettalliansen
 • 14:50 - 15:20
  Kontraktsoppfølging
  • Når ilegger KOFA gebyr for manglende oppfølgning?
  • Hva kreves av nettselskapene?
  • Marie Braadland
   Advokatfirmaet Grette
 • 15:20 - 15:30
  Oppsummering og vel hjem
  • Marie Braadland
   Advokatfirmaet Grette

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål