Energi Norge

Innhold

Opprinnelsesgarantier i praksis

Dette kurset gir deg en solid introduksjon til opprinnelsesgarantiordningen.

Strømmarked

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at det et eller annet sted produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som den strømmen man bruker selv. Opprinnelsesmerket strøm er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne velge fornybar strøm.

Strøm kan nemlig ikke spores fysisk gjennom nettet. Opprinnelsesmerket strøm gir kunden mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Den kan også brukes til å dokumentere klimanøytralitet under anerkjente internasjonale miljøregnskapssystemer.

Bruken av opprinnelsesmerket strøm er diskutert. Noen mener ordningen gir økt forbrukermakt og styrker lønnsomheten til fornybar energi, mens andre mener den er et villedende finansielt instrument. Hva som ligger i dette, hvordan handelen med opprinnelsesmerket strøm fungerer og hvorfor ordningen er viktig for fornybarnæringen – det får du vite alt om på dette kurset. 

Hva får du kunnskap om
 • Innsikt i bakgrunnen for opprinnelsesgarantiordningen
 • Forståelse av reguleringen og tilsynet av ordningen
 • Praktisk kunnskap om utstedelsen av garantier og handelen med opprinnelsesmerket strøm
 • Spennende eksempler fra sluttbrukersiden
Hvem er det for

Alle som jobber direkte med eller har interesse for opprinnelsesgarantiordningen.

Program

Tirsdag 29. oktober
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:45
  Velkommen
  • Cathrine Å. Hagen
   Rådgiver, Energi Norge
 • 09:45 - 10:20
  En introduksjon til opprinnelsesgarantiordningen
  • Paul Ferguson
   CCO, Becour
 • 10:20 - 10:45
  NVEs rolle og tilsyn
  • Godkjenning og søknadsprosess
  • Tilsyn av ordningen
  • Hvordan fungerer NVEs varedeklarasjon
  • Anton Jayanand Eliston
   Seksjonsleder, NVE
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:30
  Utstedelse av opprinnelsesgarantier
  • Registeransvaret
  • Association of Issuing Bodies (AIB)
  • Ivar Munch Clausen
   Seksjonsleder, Statnett
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 12:55
  Handel med opprinnelsesgarantier og opprinnelsesmerket strøm
  • Hvordan foregår handelen i dag
  • Hvilke markedsplasser finnes i dag
  • Hvor godt fungerer handelen
  • Svend Boye
   Manager, Oslo Economics
 • 12:55 - 13:20
  Erfaringer fra sluttkunder
  • Hvorfor kjøper internasjonale selskaper fornybar energi
  • Hvilke vurderinger gjør selskaper når de skal kjøpe fornybar energi
  • Opprinnelsesgarantier som en del av selskapers fornybare strategi
  • Line Riise Jensen
   Director Sourcing and Business Development, ECOHZ
 • 13:20 - 13:45
  Elopaks bærekraftstrategi
  • Bruk av opprinnelsesgarantier
  • RE100-initiativet
  • Elisa Gasperini
   Specialist Manager Environment, Elopak
 • 13:45 - 14:10
  Reguleringer i det europeiske markedet for opprinnelsesgarantier
  • Hvordan reguleringer driver tilbud og etterspørsel
  • "Full Disclosure" og auksjoner av subsidierte opprinnelsesgarantier
  • Trond Vaal Jakobsen
   Senior analytiker, Greenfact
 • 14:10 - 14:25
  Pause
 • 14:25 - 14:50
  Fjordkrafts arbeid og erfaringer med salg av opprinnelsesmerket strøm
  • Opprinnelsesmerket strøm mot sluttkunder
  • Klimanjaro-prosjektet
  • Gisle Hauge
   Innkjøpssjef, Fjordkraft
 • 14:50 - 15:15
  Opprinnelsesgarantier 2.0
  • Forretningsutvikling i Europa
  • Digitalisering
  • Paul Ferguson
   CCO, Becour
 • 15:15 - 15:40
  Energi Norges arbeid
  • OED-høringsprosess
  • Hvordan kommunisere rundt opprinnelsesmerket strøm
  • Lars Ragnar Solberg
   Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 15:40 - 16:00
  Avslutning og vel hjem
  • Cathrine Å. Hagen
   Rådgiver, Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglig ansvarlig

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 30. oktober 2019,

  Clarion Hotel The Hub, Oslo

  Fremtidens regnskapsfunksjon

  Hvorfor ta i bruk robotteknologi, kunstig intelligens og automatisering av prosesser i økonomifunksjonen -og hvordan lykkes med det?

 2. 31. oktober 2019,

  Næringslivets Hus, Oslo

  Næringspolitisk verksted om Nettkodene

  Ønsker du en innføring i hva nettkodene er, hva de inneholder, og hvordan de vil påvirke deg som aktør i kraftbransjen? - Kom på vårt næringspolitiske verksted om Nettkodene.

 3. 12. - 13. november 2019,

  Clarion Hotel The Hub, Oslo

  Markedskonferansen 2019

  Årets viktigste møteplass for strømleverandørene og markedsaktører i og tilknyttet strømbransjen