Energi Norge

Innhold

Elektrifisering av landtransport –  politiske mål og virkemidler

 • 29. aug 2019
 • Thon Hotel Opera Oslo
 • Medlem NOK 5.700,- Andre NOK 6.900,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Reduksjon av utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. Elektrifiseringen av transport skjer raskt på flere ulike områder, men tilgang på infrastruktur er viktig for videre vekst. Hvilke barrierer eksisterer for videre utvikling og hvilke løsninger er det mulig å realisere på tvers av aktørene?

Energirbuk og klima

Illustrasjon: Enova

På årets temadag om elektrifisering av landtransport vil du møte aktører fra hele verdikjeden, både nettselskap, ladeinfrastrukturselskap samt elbilforeningen, Enova og NVE. Aktuelle analyser av kostnader for strømnettet som følge av elektrifisering samt vurdering av markedsmodeller for elektrisk transport vil også presenteres.

Dette får du kunnskap om:
 • Kostnader for strømnettet ved elektrifiseringen
 • Barrierer for videre utvikling av elektrifiseringen
 • Ulike aktørers erfaringer i forbindelse med elektrifiseringen av transportsektoren
 • Dagens utfordringer og muligheter fremover
 • Dagens og fremtidige støtteordninger
Målgruppe:

Nettselskap, ladeinfrastrukturselskap og andre aktører    

Program

Torsdag 29. august
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen og innledning
  • Jørn Bugge
   Energi Norge
 • 09:40 - 10:10
  Blir lading av elbiler dyrt for distribusjonsnettet?
  • Kjetil Ingeberg
   Pöyry Management Consulting
 • 10:10 - 10:50
  På vei mot fremtidens nettselskap
  • Berit Letting
   Hafslund Nett
 • 10:50 - 11:30
  Nettselskapenes rolle i forbindelse med overgang til grønn energi i transportsektoren - Muligheter og utfordringer
  • Thor Holm
   Skagerak Nett
 • 11:30 - 12:15
  Lunsj
 • 12:15 - 12:45
  Elbil og lading mot 2025
  • Erik Lorentzen
   Elbilforeningen
 • 12:45 - 13:15
  Markedsmodeller for elektrisk transport - er det behov for endringer?
  • Kristine Fiksen
   Thema Consulting Group
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:00
  Muligheter og utfordringer sett fra IONITY som en Europeisk ladeoperatør.
  • Jan Haugen Ihle
   IONITY
 • 14:00 - 14:30
  Utbygging av hurtigladere til elbil, effekttariff og lokale samarbeid
  • Ole Gudbrann Hempel
   Fortum Charge & Drive
 • 14:30 - 15:00
  Regulering for fremtidens strømnett
  • Siri Steinnes
   NVE
 • 15:00 - 15:30
  Økt tempo i elektrifisering av landtransporten - muligheter og utfordringer
  • Helle Grønli
   Enova

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål