Energi Norge

Innhold

Energi Norges Strategisamling 2019

 • 18. sep 2019til 19. sep 2019
 • Scandic Airport Hotel Gardermoen
 • Det er ingen deltakeravgift
 • Påmeldingsfrist Snarest

Energi Norge ønsker velkommen til årets strategisamling: Hvordan kan og bør fornybarnæringen reposisjonere seg for å få større gjennomslagskraft og øke sin konkurransekraft?

Energibruk og klima

Dette er spørsmålene vi skal arbeide med på årets strategisamling, som denne gangen er lagt til Scandic Oslo Airport – en kort busstur fra Gardermoen.

Ditt bidrag er viktig for at selskapene og foreningen skal kunne få en felles strategi, som skal styrke hele næringens omdømme og bidra til at vi blir verdsatt av kunden og samfunnet. Målet er politisk gjennomslagskraft og konkurransekraft for alle virksomhetsområdene i fornybarnæringen.

For at vi skal lykkes med å reposisjonere næringen må vi jobbe sammen i større og sterkere grad, noe som setter nye krav til både foreningen og de enkelte medlemmene.

Sentrale utfordringer på strategisamlingen vil være:

 • Hvordan kan vi by mer på oss selv? – Hvilke historier skal vi fortelle?
 • Hvordan bygger vi allianser lokalt, regionalt og nasjonalt?
 • Hvordan utnytter vi kraften i samspill mellom medlemmer og forening?
 • Hvordan kan vi i enda sterkere grad bli en premissleverandør i debatten fremover?

Strategidokumentet blir sendt ut til de påmeldte en uke før samlingen.

Du møter: 

Av eksterne innledere kommer administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg. Han vil gi oss innblikk i Rederiforbundets arbeid med å reposisjonere seg, og hvordan de har klart å skape kraft og tyngde for å bli oppfattet som relevante i et større bilde.  

Dernest kommer Ketil Raknestidligere politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet og statssekretær i Miljøverndepartementet. Han er nå doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania og skriver om lobbyarbeidet til ulike organisasjoner på energi- og miljøfeltet. Raknes vil fortelle om sitt arbeid med vekt på hvordan bygge allianser og hvordan sette premisser i et bredere samfunnsperspektiv. 

Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK og styreleder i faktisk.no vil snakke om ledelse i en tid med fundamentale endringer.  

I tillegg får vi høre fra noen av bransjens profiler på viktige områder som innovasjon, kompetanse, klima, distrikt og teknologi.  

Ung i bransjen: 

Unge i bransjen er sentralt for næringen i framtiden, og vi oppfordrer dere derfor til å ta med unge kollegaer til samlingen.  

Tid og sted:

Scandic Airport Hotel, Gardermoen
Vi starter 18. september kl. 10.00 og avslutter med lunsj 19. september kl. 13.00

Aperitiff og etterfølgende middag 18. september kl. 18.30

NB! Strategisamlingen er kun for Energi Norges medlemmer.  

Program

Onsdag 18. september
 • 10:00 - 10:30
  Registrering
 • 10:30 - 11:15
  Velkommen & introduksjon til reposisjonering
  • Eimund Nygaard
   Styreleder i Energi Norge og konsernsjef i Lyse
  • Knut Kropelien
   Adm. direktør i Energi Norge
 • 11:15 - 11:30
  Kaffepause
 • 11:30 - 12:05
  Hvordan ta nye posisjoner i et større bilde? – Erfaringer fra Rederiforbundets reposisjonering
  • Harald Solberg
   Adm. direktør i Rederiforbundet
 • 12:05 - 12:45
  Hvordan kan energibransjen lykkes i jakta på makta?
  • Ketil Raknes
   Doktorgradsstipendiat på Høyskolen Kristiania
 • 12:45 - 13:00
  Lansering kvinnenettverk
  • Styringsgruppen i Kraftkvinnene
 • 13:00 - 13:10
  Introduksjon til gruppearbeid
  • Bendik Solum Whist
   Myndighetskontakt i Energi Norge
  • Lars Ragnar Solberg
   Næringspolitisk rådgiver i Energi Norge
 • 13:10 - 14:00
  Lunsj
 • 14:10 - 16:45
  Gruppearbeid:
  • Hvilke saker er viktigst for næringspolitikk og omdømme i din region? 
  • Hvem er de viktigste (eksterne) interessentene i disse sakene? 
  • Hvordan kan næringen samlet fronte sakene best mulig? 
  • Hvordan gjøre Energi Norges regionmøter til en viktigere møteplass?
 • 16:45 - 17:00
  Avslutning dag 1
 • 17:00 - 19:00
  Pause
 • 19:00 - 19:30
  Aperitif
 • 19:30 - 22:00
  Middag
Torsdag 19. september
 • 09:00 - 09:05
  God morgen!
  • Bendik Solum Whist
   Myndighetskontakt i Energi Norge
  • Lars Ragnar Solberg
   Næringspolitisk rådgiver i Energi Norge
 • 09:05 - 09:50
  Eksempler på ambassadører fra næringen
  • Bendik Solum Whist
   Myndighetskontakt i Energi Norge
  • Lars Ragnar Solberg
   Næringspolitisk rådgiver i Energi Norge
 • 09:50 - 11:50
  Gruppearbeid:
  •  •Hvem kan være gode ambassadører/samarbeidspartnere for sakene?
  • Hvordan styrke samspillet mellom Energi Norge og medlemmene?
 • 11:50 - 12:20
  Oppsummering fra gruppearbeidene
 • 12:20 - 12:50
  Ledelse i gode - og innimellom slitsomme - dager
  • Helje Solberg
   Nyhetsdirektør i NRK og styreleder i Faktisk.no
 • 12:50 - 13:00
  Avslutning
  • Knut Kropelien
   Adm. direktør i Energi Norge
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon

Det er ingen deltakeravgift men deltakerne må selv betale overnatting på Scandic Oslo Airport Hotel

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig