Energi Norge

Innhold

Prosjektmodenhet i energibransjen, har vi noe å lære av hverandre?

Hvilke utfordringer har bransjen på prosjektgjennomføring og prosjekteierskap, og kan vi sammen jobbe for å øke effektiviteten og verdiskapingen i bransjen?

iStock

Energi Norge og Prosjekt Norge ønsker å i denne workshopen å sette søkelyset på prosjektmodenhet i bransjen. Noen sentrale problemstillinger som blir diskutert er følgende:

Hvor profesjonelle er vi på prosjektgjennomføring?

Kan informasjonsflyten i prosjektene bli bedre med nye verktøy og måter å kommunisere på?

Hvordan jobber prosjekteier for å øke verdiskapingspotensialet i en tidligfase?

Kan nye kontraktsformer bidra til nye måter å drive prosjekter på?

De som deltar på workshopen vil også bli invitert til å delta på en modenhetskartlegging av sin virksomhet i etterkant av workshopen.  

Prosjekt Norge er et senter, som er en del av NTNU's forskning, utdanning og utvikling innenfor prosjektlederfaget. Prosjekt Norge har opprettet en bransjeklynge innenfor energi, og ønsker nye selskaper velkommen til å bli partnere. les mer om Prosjekt Norge

https://www.prosjektnorge.no/bransjeklynge-energi/

Målgruppe

Prosjektledere, prosjekteiere, leverandører, konsulenter og entreprenører

Arrangementet er forbeholdt medlemmer av Energi Norge. Relevante partnere fra Prosjekt Norge må gjerne være med å bidra.

 

 

 

 

Torsdag 26. september
 • 10:00 - 10:10
  Velkommen
  • Energi Norge
 • 10:10 - 10:40
  Modenhetskartlegging av bransjen
  • Prosjekt Norge
 • 10:40 - 11:00
  Prosjektledelse – Hvor trykker skoen i vår bransjen
 • 11:00 - 11:20
  Prosjekteier – ser vi mulighetene før vi går i gang?
 • 11:20 - 11:50
  Lunsj
 • 11:50 - 13:30
  Gruppearbeid og diskusjon om sektorens utfordringer og muligheter
 • 13:30 - 14:00
  Mulighet for virksomheter å delta på modenhetskartlegging

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Det er ingen deltakeravgift. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål