Energi Norge

Innhold

Energibransjen i Norge er i stadig utvikling og påvirkes blant annet av endringer i EUs regelverk, teknologiutvikling, endret forbrukeradferd og økende avhengighet av elektrisitet i samfunnet. Samtidig stilles det tilhørende krav om høy forsyningssikkerhet og vi opplever mer ekstremvær nå enn tidligere. Digitalisering og nye forretningsmodeller kan innebære store muligheter, men også store trusler for norske kraftselskaper.

Skatt og økonomi

Styrene i norske kraftselskaper er ansvarlige for å dra nytte av de nye mulighetene og samtidig håndtere truslene for å sikre kvalitet i leveranser og verdiskaping.

I dette bildet er det derfor viktig at styret har tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekkene, og deres implikasjoner, for å sikre at ledelsen utvikler strategier som realiserer dette mulighetspotensialet.

Hva får du kunnskap om? 
 • Kraftnæringens aktuelle utfordringer og regulative forhold
 • Ansvar, krav og forventninger til styret
 • Styrets kompetanse, sammensetning og arbeidsform
 • Styrets roller og oppgaver, herunder hvordan styret kan bidra til verdiskapningen for selskapet
 • Styrets egenevaluering og utvikling; metode og aktuelle forhold

Hvem er det for?

 • Styremedlemmer
 • Styreledere
 • Eierrepresentanter, ansattvalgte, styresekretærer
 • Ledere og toppledere i energiselskap
 • Andre som ønsker mer kompetanse innen styreverv i energibransjen

Program

Tirsdag 24. september
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen og introduksjon
  • Solgun Furnes
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 09:40 - 10:30
  Aktuelle utfordringer for kraftnæringen, herunder regulatoriske forhold
  • Håkon Thaule
   Partner og styreleder, Thema Consulting Group
 • 10:30 - 10:45
  Rammene for styrets arbeid
  • Kort introduksjon om eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)
  • Verdiskapende styrearbeid – hensikt, definisjon
  • Ansvar, krav og forventninger til styret
  • Bjarne Aamodt
   Partner og styreleder iStyrelsen
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:15
  Rammene for styrets arbeid (fortsettelse)
  • Bjarne Aamodt
   iStyrelsen
 • 11:15 - 11:35
  Kort gruppeoppgave om eierstrategi
  • Solgun Furnes
   Energi Norge
 • 11:35 - 11:50
  Styrets sammensetning - kompetanse og andre viktige egenskaper
  • Bjarne Aamodt
   iStyrelsen
 • 11:50 - 12:05
  Quiz
  • Solgun Furnes
   Energi Norge
 • 12:05 - 12:50
  Lunsj
 • 12:50 - 13:50
  Styrets arbeidsform
  • Bjarne Aamodt
   iStyrelsen
 • 13:50 - 14:05
  Pause
 • 14:05 - 15:05
  Styrets roller og oppgaver
  • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
  • Bidra til utvikling av virksomheten - strategi
  • Sørge for kontroll og tilsyn av virksomheten, (herunder internkontroll, risikostyring, korrupsjon, GDPR, varsling, etc.)
  • Bjarne Aamodt
   iStyrelsen
 • 15:05 - 15:50
  Gruppearbeid og presentasjon
  • Aktuelle tema som risikostyring, strategi, mm. 
  • Solgun Furnes
   Energi Norge
 • 15:50 - 16:20
  Styrets egenutvikling og effektivisering
  • Bjarne Aamodt
   iStyrelsen
 • 16:20 - 16:30
  Frivillig kunnskapstest
  • Solgun Furnes
   Energi Norge
 • 16:30 - 16:30
  Slutt for dagen

Foredragsholder

 • Håkon Taule, THEMA
 • Partner

Håkon Taule er utdannet siviløkonom fra Copenhagen Business School/HEC Paris. Håkon Taule har mer enn 20 års erfaring fra konsulentbransjen og er grunnlegger av THEMA Consulting Group. Han har tidligere arbeidet i Price Waterhouse/IKO, Innovation Strategic Consulting og ECON. Håkon har i disse årene jobbet med omverdensanalyser, forretningsutvikling og strategisk rådgivning for eiere, selskapsstyrer og ledelse i fornybarindustrien. Han har et bredt og dypt nettverk i norsk og nordisk energibransje.

 

Foredragsholder

 • Bjarne Aamodt, iStyrelsen
 • Partner og styreleder, iStyrelsen

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har bred erfaring fra ledende stillinger innen norsk og internasjonalt næringsliv, bl.a. som konsernsjef i Alcatel STK ASA, og de siste årene som partner i rådgivingsselskapet iStyrelsen AS. Han har lang erfaring som styreleder og styremedlem i store og mindre selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, norske så vel som utenlandske, bl.a. styreleder i Statnett SF og SINTEF.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Kurset er en del av Energi Norges pakkeløsning for deg som ønsker en oversiktlig innføring i energibransjen, og består av følgende moduler:

Inn i energibransjen - grunnleggende introduksjonskurs om energibransjen.
Inn i produksjon - grunnleggende innføring i hvordan fornybar kraft blir produsert i Norge.
Inn i nett - grunnleggende oversikt over kraftsystemet, de ulike aktører og deres roller, samt innsikt i leveringskvalitet.
Inn i krafthandel – grunnleggende innføring i krafthandel, handel i grønne markeder og administrasjonen rundt handelen.
Inn i varmen – grunnleggende innføringskurs om hvordan fjernvarme forsyner kunder med vannbåren energi fra forskjellige energikilder, og samspillet med kraftsystemet.
Inn i styrearbeid - helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes i et styreverv i energibransjen

Pakketilbud:
For deltakere som er med på 2 av "Inn i"-arrangementene:
De to prises da samlet som et standard 2-dagers arrangement hos oss:
For medlemmer kr 8.800
For ikke medlemmer kr 11.100

Bedriftsinternt kurs 
På forespørsel arrangeres også kurset bedriftsinternt, skreddersydd for bedriftens aktuelle problemstillinger. Ta kontakt med Solgun Furnes sf@energinorge.no .

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. Inn i energibransjen

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt.

 2. 25. - 26. september 2019,

  Angvik Gamle Handelssted

  Vassdragsteknisk forum - region midt

  Regionmøte i VTF Midt er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

 3. 26. september 2019,

  Næringslivets Hus, Oslo

  Prosjektmodenhet i energibransjen, har vi noe å lære av hverandre?

  Hvilke utfordringer har bransjen på prosjektgjennomføring og prosjekteierskap, og kan vi sammen jobbe for å øke effektiviteten og verdiskapingen i bransjen?