Energi Norge

Innhold

Dette kurset i verdiskapende styrearbeid gir deg en helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes i et styreverv i energibransjen

Skatt og økonomi
 • Har du tilstrekkelig kunnskap om de viktigste utviklingstrekkene i energibransjen og implikasjonene til å stille de rette spørsmålene i styremøtene og utfordre ledelsens anbefalinger?
 • Har du full oversikt over din rolle og ditt ansvar, samt hva som forventes av deg som styremedlem? 
 • Er du trygg på hva du kan og bør gjøre i aktuelle situasjoner som eksempelvis trakassering, habilitet, risikoavveininger og varsling – hvem gjør hva i ulike fora og saker?

Energibransjen i Norge er i stadig utvikling og påvirkes blant annet av endringer i EUs regelverk, teknologiutvikling, endret forbrukeradferd, økende avhengighet av elektrisitet i samfunnet med tilhørende krav om høy forsyningssikkerhet, mer ekstremvær, digitalisering og nye forretningsmodeller.

Endringene kan innebære store muligheter, men også store trusler for norske kraftselskaper.

Styrene i norske kraftselskaper er ansvarlige for å dra nytte av disse nye mulighetene og håndtere truslene for å sikre kvalitet i leveranser og verdiskaping og inntekter til eierne i lang tid fremover. I dette bildet er det derfor viktig at styret har tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekkene, og deres implikasjoner, for å sikre at ledelsen utvikler strategier som realiserer dette mulighetspotensialet.

Hva får du kunnskap om? 
 • Kraftnæringens aktuelle utfordringer og regulative forhold
 • Ansvar, krav og forventninger til styret
 • Styrets kompetanse, sammensetning og arbeidsform
 • Styrets roller og oppgaver, herunder hvordan styret kan bidra til verdiskapningen for selskapet
 • Styrets egenevaluering og utvikling; metode og aktuelle forhold

Kursinnholdet videreutvikles og oppdateres i et samspill mellom Energi Norges bransjekontakt og erfaringen til kursets hovedforedragsholder Bjarne Aamodt, partner og styreleder iStyrelsen. Han har bred erfaring som bedriftsleder, styreleder og styremedlem fra en rekke teknologi- og telekom-selskaper, og har blant annet vært styreleder for Statnett.

Videre innledes det med aktuelle forhold for energibransjen av Thema Consulting.

Hvem er det for?

 • Styremedlemmer
 • Styreledere
 • Eierrepresentanter, ansattvalgte, styresekretærer
 • Ledere og toppledere i energiselskap
 • Andre som ønsker mer kompetanse innen styreverv i energibransjen

Program

Tirsdag 24. september
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen og introduksjon
  • Solgun Furnes
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 09:40 - 10:30
  Aktuelle utfordringer for kraftnæringen, herunder regulatoriske forhold
  • Thema Consulting
 • 10:30 - 10:45
  Rammene for styrets arbeid
  • Kort introduksjon om eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)
  • Verdiskapende styrearbeid – hensikt, definisjon
  • Ansvar, krav og forventninger til styret
  • Bjarne Aamodt
   Partner og styreleder iStyrelsen
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:15
  Rammene for styrets arbeid (fortsettelse)
  • Bjarne Aamodt
   iStyrelsen
 • 11:15 - 11:35
  Kort gruppeoppgave om eierstrategi
  • Solgun Furnes
   Energi Norge
 • 11:35 - 11:50
  Styrets sammensetning - kompetanse og andre viktige egenskaper
  • Bjarne Aamodt
   iStyrelsen
 • 11:50 - 12:05
  Quiz
  • Solgun Furnes
   Energi Norge
 • 12:05 - 12:50
  Lunsj
 • 12:50 - 13:50
  Styrets arbeidsform
  • Bjarne Aamodt
   iStyrelsen
 • 13:50 - 14:05
  Pause
 • 14:05 - 15:05
  Styrets roller og oppgaver
  • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
  • Bidra til utvikling av virksomheten - strategi
  • Sørge for kontroll og tilsyn av virksomheten, (herunder internkontroll, risikostyring, korrupsjon, GDPR, varsling, etc.)
  • Bjarne Aamodt
   iStyrelsen
 • 15:05 - 15:50
  Gruppearbeid og presentasjon
  • Aktuelle tema som risikostyring, strategi, mm. 
  • Solgun Furnes
   Energi Norge
 • 15:50 - 16:20
  Styrets egenutvikling og effektivisering
  • Bjarne Aamodt
   iStyrelsen
 • 16:20 - 16:30
  Frivillig kunnskapstest
  • Solgun Furnes
   Energi Norge
 • 16:30 - 16:30
  Slutt for dagen

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Kurset er en del av Energi Norges pakkeløsning for deg som ønsker en oversiktlig innføring i energibransjen, og består av følgende moduler:

Inn i energibransjen - grunnleggende introduksjonskurs om energibransjen.
Inn i produksjon - grunnleggende innføring i hvordan fornybar kraft blir produsert i Norge.
Inn i nett - grunnleggende oversikt over kraftsystemet, de ulike aktører og deres roller, samt innsikt i leveringskvalitet.
Inn i krafthandel – grunnleggende innføring i krafthandel, handel i grønne markeder og administrasjonen rundt handelen.
Inn i varmen – grunnleggende innføringskurs om hvordan fjernvarme forsyner kunder med vannbåren energi fra forskjellige energikilder, og samspillet med kraftsystemet.
Inn i styrearbeid - helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes i et styreverv i energibransjen

Pakketilbud:
For deltakere som er med på 2 av "Inn i"-arrangementene:
De to prises da samlet som et standard 2-dagers arrangement hos oss:
For medlemmer kr 8.800
For ikke medlemmer kr 11.100

Bedriftsinternt kurs 
På forespørsel arrangeres også kurset bedriftsinternt, skreddersydd for bedriftens aktuelle problemstillinger. Ta kontakt med Solgun Furnes sf@energinorge.no .

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 28. mai 2019,

  Hotel Bristol, Oslo

  EUs energi- og klimamål:Frokostmøte - Hva blir Nordens bidrag?

  Fridtjof Nansens Institutt og Energi Norge inviterer til frokostmøte om EUs energi- og klimamål, nordisk samarbeid og hvordan økt regionalt samarbeid kan bidra til at vi når målene.

  Kaffe og frokost serveres fra kl. 08.00, programmet starter kl. 08.30
 2. 6. - 7. juni 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Introduksjonskurs: RDS-Hydro Power

  Praktisk kurs for deg som skal jobbe med referansesystemet RDS-Hydro Power.

 3. 18. juni 2019,

  Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen

  Regionalt Næringspolitisk Verksted - Bergen

  Det skjer mye når det gjelder reguleringen av nettselskapene, på verkstedet vil vi diskutere mange av de aktuelle temaene.