Energi Norge

Innhold

 • 28. aug 2019til 29. aug 2019
 • Thon Hotel Lototen Svolvær
 • NOK 3000,- + mva Inkludert alle måltider
 • Påmeldingsfrist 1. august 2019

I august samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Lofoten. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

#005
Hovedtema for årets seminar:
 • Hvordan ta en tydeligere rolle i energidebatten? 
  Workshop 28. august kl. 09:00-12:00, for dere som kommer dagen i forveien. 
 • Økt tillit og gjennomslag for næringen
 • Verdsatt av kunden og samfunnet?
 • God intern kommunikasjon for å lykkes eksternt
 • Nye krav til skille mellom marked og monopol

I tillegg byr vi på tur til idylliske Henningsvær, med ramsalt lokalhistorie og lokale delikatesser. Og naturligvis gode muligheter for å knytte kontakter og utveksle erfaringer med andre som jobber med kommunikasjon i fornybarnæringen.

Ta kontakt dersom du har spørsmål angående transportmuligheter til årets Kraftkom.

Arrangementet er kun for ansatte i Energi Norges medlemsbedrifter.

Program

Onsdag 28. august
 • 09:00 - 12:00
  Workshop - Hvordan ta en tydeligere rolle i energidebatten?
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 15:00
  Økt tillitt og gjennomslag for næringen
 • 13:00 - 13:10
  Velkommen
  • Aslak Øverås
   Energi Norge
 • 13:10 - 13:30
  Sterkere allianser for et fornybart og fullelektrisk Norge
  • Knut Kroepelien
   Energi Norge
 • 13:30 - 13:50
  Hvordan kan fornybarnæringen få økt tillit og gjennomslag?
  • Elnar Remi Holmen
   Tidligere statssekretær OED
 • 13:50 - 14:10
  Reposisjonering av næringen - hva vil det kreve av oss?
  • Christina Søgard
   Energi Norge
 • 14:10 - 15:00
  Workshop
 • 15:00 - 15:30
  Kaffepause
 • 15:30 - 17:00
  Verdsatt av kunden og samfunnet
 • 15:30 - 15:50
  Storm i kastene: Frøya-saken og vindkraftdebatten
  • Bengt Eidem
   TrønderEnergi
 • 15:50 - 16:10
  Krafthandel over landegrenser - til beste for hele samfunnet
  • Bendik Solum Whist
   Energi Norge
 • 16:10 - 16:30
  Ny prismodell for nettleie - så enkelt at strømkundene forstår og liker det?
  • Ragnhild Ask Connell
   Glitre Energi
  • Nils Tore Augland
   Agder Energi
 • 16:30 - 16:50
  Lofotkraft - slik reduserte vi kundeklagene og styrket omdømmet
  • Siri Sund
   Lofotkraft
 • 16:50 - 17:00
  Oppsummering - Workshop Energidebatt + Dag 1
  • Aslak Øverås
   Energi Norge
 • 18:00 - 23:00
  Sosialt & middag
 • 18:00 - 18:45
  Felles transport til Henningsvær
 • 19:00 - 20:00
  Full steam, Henningsvær

  Foredrag om Lofotfiskets utvikling med smaksprøver

 • 20:00 - 20:15
  Gåtur fra Full Steam til Henningsvær Bryggehotel
 • 20:15 - 22:15
  Middag på Henningsvær Bryggehotel
 • 22:15 - 22:45
  Buss tibake til Thon Hotel Lofoten, Svolvær
Torsdag 29. august
 • 09:00 - 10:30
  God intern kommunikasjon for å lykkes internt
 • 09:00 - 09:10
  God morgen!
  • Aslak Øverås
   Energi Norge
 • 09:10 - 09:30
  Mulighet for multicompany-groups / Workplace (Facebook)
  • Tone Kristin Dahle
   Statkraft
 • 09:30 - 09:50
  Beste praksis med Workplace - hvordan unngå å drukne i informasjon?
  • Kristin Støle Kalgraff
   Lyse
 • 09:50 - 10:10
  Erfaringer fra annen bransje/virksomhet
 • 10:10 - 10:30
  TBA
 • 10:30 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 13:00
  Merkevarebygging
 • 11:00 - 11:20
  Selskap som har forberedt seg på nye merkevareregler
 • 11:20 - 11:40
  Nye regler for merkevareskille mellom monopol- og markedsvirksomhet
  • Guro Grøtterud
   NVE (Skype/film)
 • 11:40 - 12:30
  TBA
 • 12:30 - 12:50
  Avslutningsforedrag
  • TBA
 • 12:50 - 13:00
  Oppsummering
  • Aslak Øverås
   Energi Norge
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Evnt. overnatting betales direkte til Thon Hotel Lofoten.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål