Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk verksted - nettregulering

Møtet vil ha sitt hovedfokus på endringer i nettreguleringen som sendes på høring.

Strømnett
Dette får du kunnskap om:

Verkstedet fokuserer på endringer i nettreguleringen som sendes på høring. Her forventes det flere små og store endringer blant annet knyttet til størrelsen på normkostnadsandel, kalibreringen og utbetaling ved svært lange avbrudd.
Det vil bli flere andre innlegg knyttet til reguleringsmodellen om den videre utviklingen av denne. I tillegg får du høre om fremtiens nettselskap, samt styrets rolle, ansvar og involvering i norske nettselskap.

Hvem er det for?

Nettsjefer, ansvarlige for reguleringen mm

 

Program

Tirsdag 3. september
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:15
  Velkommen og innledning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 10:15 - 11:00
  NVE sine forslag til endringer i inntektsreguleringen
  • Hilde Marit Kvile
   NVE
  • Mone Helen Heien
   NVE
 • 11:00 - 11:25
  Et skritt i riktig retning?

  Kommentarer til NVEs høring

  • Simon Stokvold
   Nordkraft Nett
 • 11:25 - 11:50
  Kommentarer til NVEs høring
  • Vegard Strand
   Trønderenergi Nett
 • 11:50 - 12:50
  Lunsj
 • 12:50 - 13:10
  Hva skjer med investeringsintensivene dersom NVE innfører sitt forslag?
  • Patrick Narbel
   Pöyry Norway
 • 13:10 - 13:35
  Rammevilkår for nordnorske nettselskap
  • Johannes Kristoffersen
   Troms Kraft Nett
 • 13:35 - 14:05
  Hvorfor er det på høy tid å endre rammevilkårsjusteringen i effektivitetsmålingen?
  • Ole Petter Halvåg
   Agder Energi Nett
 • 14:05 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 14:40
  Styrets rolle, ansvar og involvering i norske nettselskaper

  En spørreundersøkelse med fokus på selskapsmessig og funkjsonelt skille

  • Endre Bjørndal
   NHH
 • 14:40 - 15:05
  Fremtidens nettselskap
  • Kristine Fiksen
   Thema Consulting
 • 15:05 - 15:30
  Innspill fra BKK Nett
  • Mats Elvik
   BKK Nett
 • 15:30 - 16:00
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig