Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk verksted - nettregulering

Møtet vil ha sitt hovedfokus på endringer i nettreguleringen som er sendt på høring.

Strømnett
Dette får du kunnskap om:

Verkstedet fokuserer på endringer i nettreguleringen som er sendt på høring. Her forventes det flere små og store endringer blant annet knyttet til størrelsen på normkostnadsandel, kalibreringen og utbetaling ved svært lange avbrudd.
Det vil bli flere andre innlegg knyttet til reguleringsmodellen om den videre utviklingen av denne. I tillegg får du høre om fremtidens nettselskap, samt styrets rolle, ansvar og involvering i norske nettselskap.

Hvem er det for?

Nettsjefer, ansvarlige for reguleringen mm

 

Program

Tirsdag 3. september
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:15
  Velkommen og innledning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 10:15 - 11:00
  NVE sine forslag til endringer i inntektsreguleringen
  • Hilde Marit Kvile
   NVE
 • 11:00 - 11:25
  Et skritt i riktig retning?

  Kommentarer til NVEs høring

  • Simon Stokvold
   Nordkraft Nett
 • 11:25 - 11:50
  Kommentarer til NVEs høring
  • Vegard Strand
   Trønderenergi Nett
 • 11:50 - 12:50
  Lunsj
 • 12:50 - 13:10
  Hva skjer med investeringsintensivene dersom NVE innfører sitt forslag?
  • Patrick Narbel
   Pöyry Norway
 • 13:10 - 13:35
  Rammevilkår for nordnorske nettselskap
  • Johannes Kristoffersen
   Troms Kraft Nett
 • 13:35 - 14:05
  Hvorfor er det på høy tid å endre rammevilkårsjusteringen i effektivitetsmålingen?
  • Ole Petter Halvåg
   Agder Energi Nett
 • 14:05 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 14:40
  Styrets rolle, ansvar og involvering i norske nettselskaper

  En spørreundersøkelse med fokus på selskapsmessig og funksjonelt skille

  • Endre Bjørndal
   NHH
 • 14:40 - 15:05
  Fremtidens nettselskap
  • Kristine Fiksen
   Thema Consulting
 • 15:05 - 15:30
  Innspill fra BKK Nett
  • Mats Elvik
   BKK Nett
 • 15:30 - 16:00
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig