Energi Norge

Innhold

Regionalt Næringspolitisk Verksted Ålesund

Det skjer mye når det gjelder reguleringen av nettselskapene, på verkstedet vil vi diskutere mange av de aktuelle temaene.

Strømnett
Hva får du?

Hovedfokus er nettvirksomheten, og blant annet vil følgende tema bli løftet frem: Elektrifisering, DSO, 3. elmarkedspakke, inntektsrammer, tariffering, HMS og Digin (bransjens digitaliseringsinitiativ).

NVE har mange planer for endring i inntektsrammereguleringen, dette vil også bli diskutert. Du vil få oppdatert status for arbeidet med effektttariffer i distribusjonsnettet. I tillegg blir det innlegg fra nettselskapene i området om inntektsrammereguleringen og om utfordringer og muligheter for nettselskapene.

Hvem er det for?

Nettsjefer, fagansvarlige i nettselskapene og andre interesserte i nettselskapene eller i andre selsksap.

Program

Torsdag 5. september
 • 10:00 - 10:30
  Velkommen og innledning
  • Kristin Lind
   Energi Norge
 • 10:30 - 11:00
  Nettregulering, tariffering mm
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 11:00 - 11:30
  Nettkoder og nye roller i nettselskapene
  • Anders Sivertsgård
   Energi Norge
 • 11:30 - 12:00
  HMS, DIGIN
  • Kristin Reitan
   Energi Norge
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:35
  Effektiv fornyelsesplanlegging for D-nett - REPLAN-metoden
  • Ketil Saken
   Energi Norge
 • 13:35 - 14:05
  Elektrifisering m.m.
  • Ulf Møller
   Energi Norge
 • 14:05 - 14:20
  Pause
 • 14:20 - 14:50
  Muligheter og utfordringer knyttet til elektrifisering
  • TBA
   Mørenett
 • 14:50 - 15:00
  Oppsummering og avslutning
  • Kristin Lind
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig