Energi Norge

Innhold

Regionalt Næringspolitisk Verksted Ålesund

Det skjer mye når det gjelder reguleringen av nettselskapene, på verkstedet vil vi diskutere mange av de aktuelle temaene.

Strømnett
Hva får du?

Hovedfokus er nettvirksomheten, og blant annet vil følgende tema bli løftet frem: Elektrifisering, DSO, 3. elmarkedspakke, inntektsrammer, tariffering, HMS og Digin (bransjens digitaliseringsinitiativ).

NVE har mange planer for endring i inntektsrammereguleringen, dette vil også bli diskutert. Du vil få oppdatert status for arbeidet med effektttariffer i distribusjonsnettet. I tillegg blir det innlegg fra nettselskapene i området om inntektsrammereguleringen og om utfordringer og muligheter for nettselskapene.

Hvem er det for?

Nettsjefer, fagansvarlige i nettselskapene og andre interesserte i nettselskapene eller i andre selskap.

Program

Torsdag 5. september
 • 10:00 - 10:30
  Velkommen og innledning
  • Kristin Lind
   Energi Norge
 • 10:30 - 11:00
  Forslag til endringer i den økonomiske reguleringen og kommende høring om effekttariffer.
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 11:00 - 11:30
  Nettkoder og nye roller i nettselskapene
  • Anders Sivertsgård
   Energi Norge
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:00
  Utvikling av HMS og digitaliseringsinitiativ DIGIN
  • Kristin Reitan
   Energi Norge
 • 13:00 - 13:30
  Muligheter og utfordringer knyttet til elektrifisering
  • Runar Tanstad
   Mørenett
 • 13:30 - 13:50
  Pause
 • 13:50 - 14:20
  Elektrifisering
  • Ulf Møller
   Energi Norge
 • 14:20 - 14:55
  Effektiv fornyelsesplanlegging for D-nett - REPLAN-metoden
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 14:55 - 15:10
  Oppsummering og avslutning
  • Kristin Lind
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig