Energi Norge

Innhold

Selskapsmessig og funksjonelt skille samt merkevare og kommunikasjon

 • 23. sep 2019
 • Thon Hotel Opera Oslo
 • Medlem NOK 5.700,- Andre NOK 6.900,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Hvordan vil selskapsmessig og funksjonelt skille påvirke ditt selskap/konsern? Hvilke krav vil gjelde og hvordan bør en slik prosess gjennomføres? Større skille på merkevare mellom monopol- og konkurranseutsatt virksomhet vil også medføre endringer fremover. Hvilke tanker er viktige i forbindelse med en slik endring?

Vannkraft og Strømnett

NVEs høringsforslag om endringer i energilovforskriften knyttet til bestemmelser om nøytralitet, organisering og markedsføring av nettselskap vil medføre selskapsmessige og organisatoriske endringer for de fleste nettselskapene. Mange nettselskap har også felles merkevare med annen virksomhet, og vil fremover måtte gjøre et klarere skille for hvordan monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet markedsføres.

Endringene vil medføre behov for en fullstendig gjennomgang av egen virksomhet, både selskapsmessig og organisatorisk. En vellykket omstilling er avhengig av en god prosess med god oversikt over hvilke lovmessige krav som stilles i forbindelse med slike endringer. På kurset vil vi derfor i tillegg til å presentere hvordan en slik prosess kan gjennomføres også presentere juridiske betraktninger rundt høringen samt hvilke skattemessige og andre lovkrav som må overholdes i forbindelse med selskapsendringen.  

Skille på merkevare mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet er også et spørsmål (nett-)selskapene må ta stilling til. Hvilket selskap i konsernet bør endre sin merkevare? Hva er fordeler og ulemper knyttet til endring av merkevare for monopol- versus konkurranseutsatt virksomhet? Hva er viktig å tenke på i forbindelse med endringer av merkevare?

Hvorfor du bør delta på dette kurset:
 • Gjennomgang av høringsforslaget
 • Økt forståelse av hva som skal til for en god prosess rundt selskapsmessig og funksjonelt skille
 • Juridiske betraktninger knyttet til høringsforslaget, hvilke gråsoner eksisterer
 • Kunnskap om merkevare og hvordan man bør tenke
 • Muligheter og fallgruver knyttet til ny merkevare
 • Gode muligheter for spørsmål til NVE og de andre foredragsholderne
Hvem er dette for:

Energiselskap, Energikonsern, nettselskap, vertikalintegrerte foretak og kommunale eiere

Mandag 23. september
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:05
  Velkommen og innledning
  • Jørn Bugge
   Energi Norge
 • 10:05 - 10:45
  NVEs høringsforslag

  NVE vil gå gjennom høringsforslaget til endringer i energilovforskriften

  • Runa Haave Andersson
   NVE
 • 10:45 - 11:15
  Utfordringer ved forslaget og rettslige rammer

  Hvilke praktiske konsekvenser har høringsforslaget, og hva er de juridiske rammene for forskriften?

  • Advokatfirmaet Thommessen AS
 • 11:15 - 11:30
  Spørsmålsrunde SFS
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Prosesser ved tilpasning til kravene

  Gjennomgang av anbefalt prosess, tidsplan og de rettslige kravene som må tilfredsstilles av konsern/selskap

  • TBA
   Advokatfirmaet Thommessen AS
 • 13:15 - 13:30
  Kaffepause
 • 13:30 - 14:00
  Kostnadsvurdering av krav om endring av merkevare
  • Malin Wikum
   Thema Consulting Group
 • 14:00 - 14:45
  Merkevarebygging

  Hvordan bygge en kraftfull og relevant merkevare i 2019

  • Behnam Farazollahi
   Neue Design Studio
 • 14:45 - 15:00
  Spørsmålsrunde merkevarebygging
 • 15:00 - 15:30
  Spørsmål til slutt og vel hjem
  • Jørn Bugge
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål