Innhold

Frokostseminar: Veien til et fleksibelt og klimanøytralt nordisk energisystem

 • 24. sep 2019Kl. 08:00–10:30
 • Næringslivets Hus Oslo
 • Det er ingen deltakeravgift
 • Påmeldingsfrist Snarest

Vi kan dekarbonisere det nordiske kraft og varmesystemet innen 2035-2040 hevder norske og nordiske forskere! Griper vi muligheten?

#005
 • Hvordan kan den nordiske energisektoren dekarboniseres mot 2035-2040?
 • Hvordan kan Norden bli en drivkraft for dekarbonisering internasjonalt?
 • Hvilke fleksibilitetsløsninger blir viktigst og hva er Norges rolle i dekarbonisering av Europa? 
 • Hvor mange vindmøller og kabler trenger vi, og hvordan skape folkelig aksept for dette ?

Dette er temaer som vil bli berørt når forskere fra NMBU og DTU presenterer sluttresultater fra det nordiske flaggskip-prosjektet «Flex4RES» og midtveisresultater fra det norske oppfølgingsprosjektet NorENS.

Frokostseminar

Program

Tirsdag 24. september
 • 08:00 - 08:30
  Frokost og mingling
 • 08:30 - 08:40
  Velkommen
  • Anders Sivertsgård
   Energi Norge
 • 08:40 - 08:50
  Introduksjon til forskningsprosjektene Flex4RES og NorENS
  • Torjus Folsland Bolkesjø
   NMBU
 • 08:50 - 09:10
  Act fast and Nordic while paving the way for carbon neutrality - Flex4RES summary
  • Klaus Skytte
   DTU
 • 09:10 - 09:30
  Vannkraft, kabler, fjernvarme, hydrogen, batterier eller forbrukerfleksibilitet – hvilke fleksibilitetsløsninger blir viktigst i Norden i 2040?
  • Jon Gustav Kirkerud
   NMBU
 • 09:30 - 09:50
  Hvordan vil dekarboniseringen av det europeiske energisystemet påvirke den norske energisektoren?
  • Torjus Folsland Bolkesjø
   NMBU
 • 09:50 - 10:20
  Paneldebatt – Hva er Norges rolle i Europas energisystem i 2040 og hvordan skaper vi folkelig aksept for et grønt skifte – Er bransjen villig og i stand til å ta løftene?
  • Ane Torvager Brunvoll
   NVE
  • Marius Holm
   Zero
  • Ole Løfsnæs
   Norsk Industri
  • Henrik Sætness
   Statkraft
  • Debattleder Toini Løvseth
   Energi Norge
 • 10:20 - 10:30
  Oppsummering og veien videre. Har vi tilstrekkelig kunnskap og vilje?
  • Avsluttende innlegg fra
   NFR og Energi Norge