Energi Norge

Innhold

Fornybarnæringens skattedag

 • 15. okt 2019Kl. 09:30–16:15
 • Clarion Hotel Oslo
 • Medlem: 5.700,- Andre: 6.900,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Skattesystemet for energiselskapene er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering. Temadagen legger frem ferske kommentarer til statsbudsjettet.

Skatt og økonomi

Fornybarnæringens skattedag (tidligere Skatterett i energibransjen) er en viktig møteplass hvor skattesaker i fornybarnæringen diskuteres og løftes frem. Skatteetaten Storbedrift stiller med flere av sine saksbehandlere, og det blir både rom for diskusjon og mulighet til å møte sin egen saksbehandler. I tillegg kommer noen av de fremste advokatene og rådgiverne til å være tilstede med både egne innlegg og som bidragsytere i diskusjonen. 

Temadagen tar for seg aktuelle endringer og formidler erfaringer fra skattesaker.

Hvem er det for?

Revisorer, regnskapsførere, advokater, jurister og medarbeidere som arbeider med skattespørsmål og selvangivelse. 

NB! Temadagen kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

Program

Tirsdag 15. oktober 2019
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:35
  Velkommen
  • Cathrine Hagen
   Energi Norge
 • 09:35 - 10:10
  Prioriterte skattesaker, aktuelt fra statsbudsjettet og foreløpige synspunkter til Sanderud-utvalget
  • Ingvar Solberg
   Energi Norge
  • Finn Backer-Grøndahl
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 10:10 - 11:00
  Frikraft og konsesjonskraft
  • Avgiftsbehandling
  • Skattemessige konsekvenser?
  • Vivi Schultze og Hanne Janitz Ihleby
   Skatteetaten Storbedrift
  • Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen og Bendik Christoffersen
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 11:00 - 11:20
  Pause
 • 11:20 - 11:35
  Gjennomfakturering
  • Skatte- og avgiftsmessig fradrags-/tilbakeføringsrett ved tap på fordringer
  • Hva er status?
  • Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 11:35 - 11:55
  Eiendomsskatt
  • Status på nettanlegg
  • Status på produksjonsanlegg
  • Petter Aasrum Bjørklund
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 11:55 - 12:30
  Andre tema, saker, uttalelser og dommer
  • Anleggsbidrag
  • Flere saker kommer
  • Finn Backer-Grøndahl, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen og Petter Aasrum Bjørklund
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 12:30 - 13:30
  Lunsj
 • 13:30 - 14:05
  Andre tema, saker, uttalelser og dommer
  • Leveringsforpliktelser og omorganisering
  • Utenlandske investorer: hva skjer med eierskap
  • Damrehabilitering
  • Flere saker kommer
  • Thorn Helgesen, Hanne Janitz Ihleby og Vivi Schultze
   Skatteetaten Storbedrift
 • 14:05 - 14:25
  Tilknytningsvilkår for fradrag i grunnrenteinntekten
  • Løpende kostnader
  • Driftsmidler
  • Hege Høgalmen og Thorn Helgesen
   Skatteetaten Storbedrift
 • 14:25 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 15:05
  Lovfesting av omgåelsesnormen

  Finansdepartementet har lagt frem forslag til lovfesting av skatterettens generelle omgåelsesregel med virkning fra 202

  • Finn Backer-Grøndahl
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 15:05 - 15:20
  Praktisk informasjon fra Skatteetaten Storbedrift
  • Inger Mette Dahler
   Skatteetaten Storbedrift
 • 15:20 - 15:30
  Avslutning og oppsummering
  • Cathrine Hagen og Ingvar Solberg
   Energi Norge
 • 15:30 - 16:00
  Ettermiddagsprat

  Programmet er slutt, men representantene fra Skatteetaten Storbedrift, Advokatfirmaet Thommessen og Energi Norge blir værende i lokalet for å ta imot kommentarer og svare på spørsmål

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 17. juni 2020,

  Webinar - Zoom

  Webinar: Innføring i IFRS

  Webinaret gir en innføring i hovedforskjellene mellom NGAAP, forenklet IFRS og IFRS, samt en innføring i standardene IFRS 9, 15 og 16.

 2. 3. september 2020,

  3,5 timer nettkurs +, 3 timer online webinar

  Nettkurs og webinar: Erstatningsrett for nettselskap

  Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?

 3. 16. september 2020,

  4 timer nettkurs +, 3 timer online webinar

  Nettkurs og webinar: Regelverket for strømleverandører

  Hva innebærer NVEs regulering og EUs energilovgivning for strømleverandørene? Hva sier markedsføringsloven? Hvordan kan "grønn strøm" og andre miljøpåstander brukes i markedsføring? Og hva innebærer innføring av effekttariffer for strømleverandørene?