Energi Norge

Innhold

Fornybarnæringens skattedag

 • 15. okt 2019Kl. 09:30–16:15
 • Clarion Hotel Oslo
 • Medlem: 5.700,- Andre: 6.900,-
 • Påmeldingsfrist 15. sep 2019

Skattesystemet for energiselskapene er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering. Temadagen legger frem ferske kommentarer til statsbudsjettet.

Skatt og økonomi

Fornybarnæringens skattedag (tidligere Skatterett i energibransjen) er en viktig møteplass hvor skattesaker i fornybarnæringen diskuteres og løftes frem. Skatteetaten Storbedrift stiller med flere av sine saksbehandlere, og det blir både rom for diskusjon og mulighet til å møte sin egen saksbehandler. I tillegg kommer noen av de fremste advokatene og rådgiverne til å være tilstede med både egne innlegg og som bidragsytere i diskusjonen. 

Temadagen tar for seg aktuelle endringer og formidler erfaringer fra saker.

Hvem er det for?

Revisorer, regnskapsførere, advokater, jurister og medarbeidere som arbeider med skattespørsmål og selvangivelse. 

NB! Temadagen kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

Program

Tirsdag 15. oktober 2019
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:35
  Velkommen
  • Cathrine Hagen
   Energi Norge
 • 09:35 - 09:55
  Prioriterte skattesaker og aktuelt fra statsbudsjettet
  • Ingvar Solberg
   Energi Norge
 • 09:55 - 10:30
  Sanderud-utvalget
  • Hva skal ekspertutvalget vurdere
  • Foreløpige synspunkter
  • TBC
   Advokatfirmaet Thommessen
  • Ingvar Solberg
   Energi Norge
 • 10:30 - 11:00
  Frikraft- og konsesjonskraftavtaler
  • Avgiftsbehandling
  • Skattemessige konsekvenser?
  • TBC
   Skatteetaten Storbedrift
  • TBC
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 11:00 - 11:15
  Gjennomfakturering
  • Skatte- og avgiftsmessig fradrags-/tilbakeføringsrett ved tap på fordringer
  • Hva er status?
  • TBC
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 11:15 - 11:35
  Pause
 • 11:35 - 11:55
  Eiendomsskatt
  • Status på nettanlegg
  • Status på produksjonsanlegg
  • TBC
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 11:55 - 12:30
  Andre tema, saker, uttalelser og dommer
  • Anleggsbidrag
  • Flere saker kommer
  • TBC
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 12:30 - 13:30
  Lunsj
 • 13:30 - 14:05
  Andre tema, saker, uttalelser og dommer
  • Leveringsforpliktelser og omorganisering
  • Utenlandske investorer: hva skjer med eierskap
  • Damrehabilitering
  • Flere saker kommer
  • TBC
   Skatteetaten Storbedrift
 • 14:05 - 14:25
  Tilknytningsvilkår for fradrag i grunnrenteinntekten
  • Løpende kostnader
  • Driftsmidler
  • TBC
   Skatteetaten Storbedrift
 • 14:25 - 14:45
  Lovfesting av omgåelsesnormen

  Finansdepartementet har lagt frem forslag til lovfesting av skatterettens generelle omgåelsesregel med virkning fra 2020

  • TBC
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 14:45 - 15:05
  Pause
 • 15:05 - 15:20
  Praktisk informasjon fra Skatteetaten Storbedrift
  • Inger Mette Dahler m/flere
   Skatteetaten Storbedrift
 • 15:20 - 15:30
  Avslutning og oppsummering
  • Cathrine Hagen og Ingvar Solberg
   Energi Norge
 • 15:30 - 16:00
  Ettermiddagsprat

  Programmet er slutt, men representantene fra Skatteetaten Storbedrift, Advokatfirmaet Thommessen og Energi Norge blir værende i lokalet for å ta imot kommentarer og svare på spørsmål

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. Inn i styrearbeid

  Verdiskapende styrearbeid - Hvordan og hvorfor?

 2. Inn i energibransjen

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt.

 3. 29. oktober 2019,

  Clarion Hotel The HUB, Oslo

  Opprinnelsesgarantier i praksis

  Opprinnelsesgarantiordningen gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Ordningen bidrar derved til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig.