Energi Norge

Innhold

Storbritannia og Norge – Hvordan blir forholdene i kraftsektoren etter Brexit?

 • 25. okt 2019
 • Energy UK London
 • Ingen deltakeravgift
 • Påmeldingsfrist Snarest

Brexit skaper følger for Storbritannias energipolitikk og får konsekvenser for energisamarbeidet med EU og med Norge. Hvilke utsikter har det fremtidige energisamarbeidet mellom Norge og Storbritannia etter Brexit? Energi Norge og Energy UK inviterer til seminar i London.

 

Arbeidsliv

Det er tre år siden Storbritannia bestemte å tre ut av EU. I dag er det fortsatt usikkert hva slags tilknytning Storbritannia ønsker å ha med Europa og Norge. "

I denne tid beveger Europa seg mot et stadig tettere integrert energimarked med felles rammebetingelser på energiområdet. Nå som Storbritannia beveger seg ut av EU vil det kunne gi dem større frihet til å bestemme sin egen energipolitikk. Dette gjør det mulig for Storbritannia å bevege seg i en annen retning enn resten av Europa og det kan gi store følger for det fremtidige energisamarbeidet.

Norge og Storbritannia bygger mellomlandsforbindelse i dag, og en stadig forsterkning av krafthandelen mellom landene våre gjør det viktig for begge parter å ha på plass et stabilt og markedsbasert rammeverk for energimarkedet. 31. oktober kan Storbritannia komme til å forlate EU uten en avtale (en såkalt "no-deal" Brexit). Om Storbritannia får til en avtale med EU eller ikke kommer til å legge retningen for hvordan man skal arbeide videre for å bevare samarbeidet.

Sammen med vår søsterorganisasjon Energy UK arrangerer vi et seminar for våre to foreningers medlemmer. Vi ønsker å tilby dette arrangementet gratis til våre medlemmer som ønsker en bedre forståelse av konsekvensene for kraftsamarbeidet med Storbritannia etter Brexit, og hva som kan skje om det ikke kommer på plass en avtale. Reise og opphold må dekkes av deltakerne.

Dette får du kunnskap om:

 • Det energipolitiske landskapet i Storbritannia
 • Det energipolitiske landskapet i Norge
 • Mulige fremtidige markedsløsninger
 • Hvordan påvirker Brexit fremtiden til Storbritannias energipolitikk
 • Fremtiden for energisamarbeidet mellom Storbritannia og Norge
 • Eksempel på kraftsamarbeid fra Sveits/EU.

Dette er det tredje Brexit relaterte arrangementet Energi Norge gjennomfører for vår medlemmer. 

Program

Fredag 25. oktober
 • 10:45 - 11:00
  Kaffe og registrering
 • 11:00 - 11:45
  Det energi- og klimapolitiske landskapet i Storbritannia
  • Lawrence Slade
   Energy UK
 • 11:45 - 12:15
  Grensekryssende krafthandel etter Brexit
  • Dan Roberts
   Frontier Economics
 • 12:15 - 12:45
  EU ETS - Fremtiden til karbonprising i Storbritannia
  • India Redrup
   Energy UK
 • 12:45 - 13:45
  Lunsj
 • 13:45 - 14:20
  Det energi- og klimapolitiske landskapet i Norge
  • Dr. Toini Løvseth
   Energi Norge
 • 14:20 - 14:30
  Kaffepause
 • 14:30 - 15:10
  EUs prioriteringer innen energi og klima, og hva er i vente for samarbeidet Norge-Storbritannia?
  • Dan Roberts
   Frontier Economics
 • 15:10 - 15:15
  Konklusjoner
 • 15:15 - 15:15
  Arrangementet er slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeren må selv dekke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. 

Avbestilling

 Arrangementet  har ingen deltakeravgift men vi ber om at eventuelle avbestillingr skjer i rimelig tid før arrangementet.

Praktiske opplysninger