Energi Norge

Innhold

Brukermøte spenningskvalitet

 • 16. okt 2019til 17. okt 2019
 • Clarion Hotel Oslo Bjørvika
 • Medlem: 8.800,- + mva Andre: 11.100,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Vi drøfter beste praksis på håndtering av spenningskvalitet og EMC i dag, og presenterer nye muligheter for fremtiden.

stolpeklatring

Foto: Tafjord

Elektriske apparater som utfordrer spenningskvaliteten i lavspenningsnettet, gir nettselskapene med dagens nettregulering problemer med å opprettholde en rasjonell nettforvaltning. Vi ser nærmere på noen typiske utfordringer og diskuterer hvordan de best kan løses innenfor gjeldende regelverk. NVE vil bidra med sin regelverkskunnskap og sine eventuelle revurderinger av regelverkets hensiktsmessighet. Elektrifisering av veitransport, flere solcelleinstallasjoner og flere smarte hus medfører også at nettselskapenes utfordringer i distribusjonsnettet vil øke. Vi ser nærmere på hvordan forskningen og innovasjoner kan øke nettselskapenes mulighetsrom.  

Dette får du kunnskap om:
 • Hvordan best håndtere utfordrende elektriske apparater i dag 

 • EMC-utfordringer hos nettkundene - årsaker og løsninger også til nytte for nettselskapet 

 • Scenarier for nettpåvirkning av økt hjemmelading av elbiler og forskningsresultater som kan bidra med å forbedre spenningen 

 • Nasjonal spenningskvalitetsdatabase 

 • NVEs erfaringer fra tilsyn og deres enkeltvedtak (med forbehold om NVEs aksept) 

Hvem er det for?

Alle som arbeider med spenningskvalitet og teknisk håndtering av kundeklager i nettselskap, konsulenter, myndigheter.

Program

Onsdag 16. oktober
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09:40 - 13:15
  Utfordrende elektriske apparater (UEA) - hvordan håndtere dem innenfor regelverket?
 • 09:40 - 09:45
  Innledning
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09:45 - 10:10
  Caser som beskriver et nettselskaps utfordring med ulike kunder i LS-nett
  • Andre Gjørven
   NEAS
 • 10:10 - 10:25
  Hvordan ville vi løst dem?
  • Diskusjon i små grupper (to og to)
 • 10:25 - 10:45
  Gjennomgang og plenumsdiskusjon
 • 10:45 - 11:00
  Hva er status på NVEs revurdering av utnyttelsesgrad på OV og vurdering av krav til TN-nett?
  • Jørgen Tjersland og Eirik Eggum
   NVE
 • 11:00 - 12:00
  Lunsj
 • 12:00 - 12:15
  Håndbok Plusskunder - et svar på uttalte behov
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi
 • 12:15 - 12:25
  Håndbok Spenningskvalitet - oppslagsverk og verktøy
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 12:25 - 12:45
  Hvordan beregne støykrav i lav- og høyspent nett?
  • Henrik Kirkeby
   PQA
 • 12:45 - 13:00
  Beregning av kortslutningsytelse - ulike metoder gir ulike ytelser
  • Thor Holm
   Skagerak Nett
 • 13:00 - 13:15
  Hvordan stiller NVE seg til individuelle støygrenser og FoL-krav ved reserveforsyning?
  • Ragnhild Nordeng
   NVE
 • 13:15 - 13:35
  Pause
 • 13:35 - 14:35
  EMC-utfordringer hos kundene - nettselskapet som syndebukk?
 • 13:35 - 13:40
  Innledning
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 13:40 - 14:35
  Caser på elbil lading, solceller og smarthus og deres løsninger - hva er nettnytten?
  • Henrik Kirkeby
   PQA
 • 14:35 - 14:55
  Pause
 • 14:55 - 15:55
  Måleutfordringer
 • 14:55 - 15:15
  Status på ressonansutfordringen på Vestlandet og flimmerutfordringen i Nordland
  • Helge Seljeseth
   Statnett
 • 15:15 - 15:35
  Viser måleresultatene korrekt status?
  • Lars Lima
   Lyse Elnett
 • 15:35 - 15:55
  Hvordan håndtere eventuelle ukorrekte måleverdier?
  • Diskusjon
 • 15:55 - 17:30
  Elektrifisering av veitransport - scenarier og løsninger?
 • 15:55 - 16:20
  Økt hjemmelading - hva kan vi forvente oss?
  • Nathalie Skyttermoen
   Statnett
 • 16:20 - 16:40
  Modellering av ladeprofiler og analyse av nettpåvirkning fra høyeffektslading
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi
 • 16:40 - 17:00
  Koordinert spenningsregulering i distribusjonsnett - simuleringsresultater
  • Aurora Flataker
   SINTEF Energi
 • 17:00 - 17:20
  Kan forbrukerfleksibilitet bidra til å forbedre spenningskvalitet i lavspenningsnett med elbiler?

   

  • Merkebu Zenebe Degefa
   SINTEF Energi
 • 17:20 - 17:30
  Bruk av det Nasjonale Smartgridlaboratoriet for uttesting og verifisering av nye og smarte løsninger
  • Merkebu Zenebe Degefa
   SINTEF Energi
 • 17:30 - 17:30
  Avslutning faglig program
 • 19:30 - 22:00
  Felles middag
Torsdag 17. oktober
 • 08:30 - 08:35
  God morgen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 08:35 - 09:35
  Tilsyn og statistikk
 • 08:35 - 08:50
  Tilsynsresultater og enkeltvedtak - hva er utviklingstrekkene?
  • Håvard Hansen
   NVE
 • 08:50 - 09:20
  Nasjonal spenningkvalitetsdatabase - status og veien videre
  • Helge Seljeseth
   Statnett
 • 09:20 - 09:35
  Diskusjon
 • 09:35 - 09:55
  Pause
 • 09:55 - 11:00
  Automatisk hendelses- og feilanalyse
 • 09:55 - 10:15
  Ny versjon av verktøyet Automatisk Hendelsesanalyse (AHA)
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi
 • 10:15 - 10:35
  Deteksjon av laster og gjentagende hendelser i kraftsystemet
  • Espen Hafstad Solvang
   SINTEF Energi
 • 10:35 - 10:50
  Sanntids feilanalyse for tidlig varsling av feil
  • Helge Seljeseth
   Statnett
 • 10:50 - 11:00
  Hvordan kan dette bli praktiske verktøy for nettselskapene?
  • Diskusjon
 • 11:00 - 12:00
  Lunsj
 • 12:00 - 13:10
  Batterier - et virkemiddel å regne med for nettselskapene?
 • 12:00 - 12:20
  Skagerak EnergiLab - hva er det og hvorfor gjør vi det?
  • Stig Simonsen
   Skagerak Nett
 • 12:20 - 12:40
  Forretningsmodeller og lønnsomhetsvurdering for batterier
  • Kjersti Berg
   SINTEF Energi
 • 12:40 - 12:55
  Demoer for batterier i nettet - casebeskrivelser og resultater så langt
  • Kjersti Berg
 • 12:55 - 13:10
  Regulatoriske problemstillinger rundt bruk av batterier
  • Eirik Eggum
   NVE
 • 13:10 - 13:15
  Avslutning og vel hjem
  • Ketil Sagen
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes samtidig som påmelding. 
Clarion Hotel Oslo, Bjørvika: pris rom/frokost pr. person pr. natt kr. 1.890,-

Middag
Det arrangeres felles middag for deltakere og foredragsholdere 16. oktober i hotellets restaurant. Deltakelse bestilles ved påmelding. Tre retter inkl. drikke kr. 804,- eks. mva.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål