Energi Norge

Innhold

Damsikkerhet III

Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring. I tillegg berøres beredskapsplaner, dilemmaer ved utvikling til skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering.

Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, Seljord

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.

Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.

Dam Grunnåi. Foto: Ruhne Nilssen / Skagerak Energi

Hvem er det for?

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTAer i kl 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført kurset Damsikkerhet III.
I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanleggene ha nytte av kurset.

Dam III er rettet mot driftsmessige ansvars- og beredskapsmessige forhold. Det vil nok være en fordel å ha jobbet med dam-drift og ha et forhold til flommer og beredskapssituasjoner. Den som skal ha posisjonen Den Ansvarlige i forhold til Damsikkerhetsforskriften må ha kompetanse slik som den som Dam III gir.

Tirsdag 15. oktober
 • 08:30 - 08:45
  Registrering
 • 08:45 - 09:00
  Kursdeltakerne gir en kort presentasjon av seg selv
 • 09:00 - 09:05
  Åpning
  • Graeme Carey
   Energi Norge AS
 • 09:05 - 10:10
  Damsikkerhet – hva er det?
  • Morten Skoglund
   NVE
 • 10:10 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 11:00
  Gjeldende forskrifter for anlegg i vassdrag
  • Lars Grøttå
   NVE
 • 11:00 - 11:30
  Beredskapsplanlegging etter damsikkerhetsforskriften
  • Lars Amdahl
   NVE
 • 11:30 - 12:00
  Mediehåndtering - informasjonsberedskap
  • Inge Møller
   Konsulent
 • 12:00 - 12:30
  Erstatnings- og straffansvar i tilknytning til vassdragsanlegg
  • Morten Coward Lindstad
   Advokatfirmaet Thommessen AS
 • 12:30 - 13:00
  Samfunnsansvar relatert til regulering av vassdrag
  • André Loga Gjerde
   Arendals Vasdrags Brugseierforening
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 14:40
  Flommen i Nedre Eiker i 2012
  • Elin Hønsi
   Glitrevannverket
 • 14:40 - 15:00
  Pause
 • 15:00 - 15:30
  Beredskap og erfaringer
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
 • 15:30 - 16:00
  Beredskapsplan vassdrag og IK-system for vassdragsanlegg
  • Hogne Hjelle
   Bergen Kommune
 • 16:00 - 16:20
  Pause
 • 16:20 - 18:00
  Stress og kriser
  • Mental krisehåndtering
  • Innsatsledelse og stabsarbeid
  • Trening og øvelser – forskjellige øvelsestyper 
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 18:00 - 18:30
  Informasjon om neste dags øvelse
  • Rollefordeling
  • Orientering om vassdraget 
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 18:30 - 18:30
  Slutt for dagen
 • 20:00 - 22:30
  Middag på hotellet i Top Floor: 6-retters Chefs Tasting Menu

  Påmelding påkrevd

Onsdag 16. oktober
 • 08:30 - 09:15
  Redningstjenesten i Norge
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 09:15 - 13:30
  Øvelse ”HELHET”

  Deltakere bekles og øves i forskjellige roller i krisestab:

  • Bruk av beredskapsplan
  • Innsatsteknikk/operativ ledelse
  • Koordinering interne/eksterne ressurser
  • Mediehåndtering 
  • Debriefing
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 13:30 - 13:30
  Avslutning/lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 22. - 24. oktober 2019,

  Clarion Hotel Oslo

  Vannkraftturbiner, drift og vedlikehold

  Turbinen er selve kjernen i et hvert vannkraftverk. Dette kurset gir en grundig innføring i turbiner brukt i norske vannkraftverk.

 2. 30. - 31. oktober 2019,

  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

  Generatorforum 2019

  Generatorforum er møteplassen for deg i kraftbransjen som jobber med, prosjekterer eller leverer generatorteknisk utstyr og tjenester til kraftproduksjon.

 3. 7. november 2019,

  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

  Digitalisering i vannkraften

  Digitale verktøy gir nye muligheter når det gjelder tilstandsovervåkning og prediktivt vedlikehold av vannkraftanlegg. MonitorX-prosjektet avsluttes nå, og bransjen har fått en betydelig bevissthetsøkning de siste årene.