Energi Norge

Innhold

DSO rollen - hva har vi lært, og hvor går veien?

Hvordan vil relasjonene mellom TSO og DSO bli – hva med relasjonene mellom DSO-ene?

Strømnett

Fotograf: Maria Benestad Astrup

I 2018 og 2019 har det pågått et intenst arbeid i Statnett og i bransjen om hvordan det fremtidige samarbeidet mellom TSO og DSO skal utvikles. Energi Norge avleverte sin rapport om temaet i desember 2018. Statnett har fulgt opp dette gjennom sitt samarbeidsforum. Det legges vekt på å prøve ut nye samarbeidsformer og hvordan nye rutiner og oppgaver kan utføres. En viktig driver i dette arbeidet er regelverket om nettkoder som er forankret i den tredje markedspakken. Dette er også preget av de endringer vi ser i kraftsystemet, med stadig mer desentral produksjon, nytt forbruksmønster, behovet for å styre fleksibilitet og tilhørende endringer i markedene innrammet i en stadig mer digitalisert arbeidsform.

Hvordan vil relasjonene mellom TSO og DSO utvikle seg – hva med relasjonene mellom DSO-ene? Det er utvilsomt mye som kan gjøres når det gjelder driften av systemet med tanke spenningsregulering, flaskehalshåndtering, fastsetting av koplingsbilde mv. Dette er under uttesting i en konkrete piloter hvor det er inngått avtaler mellom ulike nettselskaper og Statnett. Resultater fra pilotene har løpende vært presentert i Statnetts samarbeidsforum.

Vi er nå kommet så langt at vi kan dele av våre erfaringer med resten av bransjen. Hva har vi lært? Hva tenker Statnett? Hvordan vil de regulatoriske rammebetingelsene utvikle seg, og hva kan vi forvente av NVEs ekspertgruppe som skal se på driftskoordinering i kraftsystemet?

Seminaret er for medlemmer av Energi Norge, DE og representanter fra Statnett, NVE og OED.

Det er ikke påmeldingsavgift, men av hensyn til begrenset møteromskapasitet (70 stk) og matbestilling vil vi registrere de som ønsker å møte.

Program

Tirsdag 22. oktober
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:10
  Velkommen
  • Knut Kroepelien
   Energi Norge
 • 10:10 - 11:30
  Gjennomgang piloter. Erfaringer og læreeffekter
  • Spenningskoordinering i regionalt og lokalt distribusjonsnett 
  • DSO –Fosen
  • Flaskehalshåndtering
  • DSO-DSO koordinering. Muligheter og utfordringer
  • Kristoffer Sletten
   Agder Energi Nett
  • Bjørn Rune Stubbe
   TrønderEnergi og NTE (Tensio AS)
  • Peter Kirkebø
   Mørenett
  • Trond Eriksen
   Glitre Energi Nett
 • 11:30 - 12:15
  Lunsj
 • 12:15 - 12:40
  Gjennomgang piloter fortsetter ............
 • 12:40 - 13:05
  Statnetts vurderinger av pilotene
  • Arne Dybdal
   Statnett
 • 13:05 - 13:20
  Kaffepause
 • 13:20 - 13:40
  Markedsdesign – nordisk balansering. Finere tidsoppløsning og flaskehalshåndtering
  • Gerard Doorman
   Statnett
 • 13:40 - 14:00
  Presentasjon av Norflex – fremtidens strømnett
  • Steinar Rune Eriksen
   Nodes
 • 14:00 - 14:15
  Kaffepause
 • 14:15 - 14:40
  Reguleringsmyndighetens tanker om hvordan de regulatoriske rammene for DSO rollen skal tilrettelegges
  • Læreeffekter fra piloter
  • Ekspertgruppe
  • Torfinn Jonassen
   NVE
 • 14:40 - 15:20
  Diskusjon og spørsmål.

  Hva har vi lært av pilotene som er gjennomført. Hvilke utfordringer står vi overfor? Hvilke spørsmål vi vi ser mer på?

  Foredragsholdere + spørsmål fra salen.

  • Hvor går veien?
  • Implikasjoner for nettselskapene generelt.
 • 15:20 - 15:30
  Oppsummering og avslutning
  • Einar Westre
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål