Energi Norge

Innhold

Kurs i forvaltningskompetanse for DLE

 • 22. okt 2019Kl. 09:00–16:00
 • Thon Hotel Opera, Oslo
 • Medlem 5.700,- + mva Andre 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Ønsker du å bedre din kunnskaper om saksbehandling slik at du kan levere rapporter som holder mål juridisk?

Paragraf

 

Dette kurset vil gi deg inngående kunnskap og konkrete eksempler på hvordan du skal opptre juridisk riktig i forbindelse med offentlig saksbehandling.

Kurset arrangeres i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Jurist / seniorrådgiver Gard Bonner fra DSB er foredragsholder gjennom hele kurset.

Forskriften om DLE og sakkyndige selskaper stiller blant annet strenge krav til DLE som offentlig myndighetsutøver. Dette gjør at alle innenfor DLE og de sakkyndige selskapene har behov for oppdatering når det gjelder riktig saksbehandling og arkivering.

Kurset tar for seg krav og konkrete tilfeller knyttet til oppfyllelse av:

 • Forvaltningsloven
  - Hvem er part?
  - Tilsynsrapporten og krav til begrunnelse av avvik
  - Klageforberedende behandling før eventuell oversendelse til DSB
  - DSB `s klagebehandling
 • Offentlighetsloven

Disse lovene er meget sentrale for å kunne utføre korrekt tilsynsarbeid. I dagens samfunn er kundene langt mer bevisst på sine rettigheter enn tidligere. Det er derfor viktig at vedtak som fattes av DLE er juridisk holdbare. Dessuten skal saksbehandlingen være sporbar, noe som gjør at det må settes krav til arkivsystemer.

Målgruppe:
Ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper

Tirsdag 22.oktober
Foredragsholder er Gard Bonner, seniorrådgiver / jurist, DSB
Thon Hotel Opera
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 10:45
  Regelverket
  • Offentligetsloven
  • Forvaltningsloven
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:30
  Forvaltningsloven
  • Hvem er parter?
  • Tilsynsrapporten og begrunnelse av avvik 
  • Klageforberedende behandling før eventuell oversendelse til DSB
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 14:00
  Forvaltningsloven (forts.)
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:30
  DSB`s klagebehandling
  • Eksempel på konkrete saker
 • 15:30 - 16:00
  Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 4. - 5. mars 2020,

  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport + Comfort Hotel Runway

  Basiskurs for DLE - del 1 og 2

  Basiskurs over fire dager som tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.

 2. 18. mars 2020,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus

  Veileder til Maskinforskriften 2020

  Er du selger, kjøper eller ansvarlig for elektromekanisk utstyr til vannkraftverk? Da er du forpliktet til å følge Maskinforskriften. Lær om kraftbransjens fortolkning av forskriften og hvordan utføre risikovurderinger på veien til korrekt CE- merking av maskiner.

 3. 25. - 27. mars 2020,

  Grand Elysée Hamburg

  Vinterkonferansen 2020

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og møtested for kraftnæringen, energipolitikere og energimyndigheter