Energi Norge

Innhold

Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

Tappe- og stengeorgan – kritiske men undervurderte komponenter i kraftverket

Kurs Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

Tappe- og stengeorgan (faggruppe III i henhold til NVEs klassifikasjon) representerer store verdier og viktige sikkerhetsfunksjoner i kraftverket. Samtidig får disse komponentene kanskje noe mindre oppmerksomhet enn de aktive komponentene - turbin, generator og transformator.

Slitasje og vedlikehold på en flomluke eller tverrslagsport har ikke nødvendigvis direkte betydning for produksjonen fra anlegget, men er desto viktigere i forhold til sikkerhet og beredskap.
Imidlertid vil falltap i varegrinder, tilløpsrør eller dårlige inntak direkte slå ut på anleggets lønnsomhet.

Som en del av kurset vil det bli befaring til to av Ringerikskrafts anlegg, Askerudfoss kraftverk og Viulsfoss kraftverk, hvor mange av komponentene fra kurset kan besiktiges. I tillegg blir det omvisning på verkstedet til Andritz Hydro, som tilvirker alle komponentene.

NB! Kurset gir i år også innsikt i viktige tips vedr miljødesign for å hensynta fisk, samt hvordan sikre nødvendig HMS fokus ved vedlikeholdsarbeid i vannveien.

Kurset fokuserer på følgende komponenter i vannveien
 • luker
 • kraftverksrør
 • sjakter
 • ventiler
 • porter
 • stengsler og varegrinder med tilhørende utstyr
Hva får du kunnskap om?
 • NVEs gjeldende forskrifter og krav
 • Funksjonsbeskrivelse av alle komponenter i vannveien
 • Vedlikeholdsmetoder, tilstandsvurdering og forebyggende tiltak
 • Glitre Energi deler erfaringer fra virkeligheten
 • Miljødesign for vern av fisk
 • Tap i vannveien og dimensjonering av komponenter i forhold til flom
 • Ulikt utstyr i vannveien ved befaring og verkstedbesøk
Hvem er det for?

Personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk

Program

Program dag 1
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:05
  Åpning
  • Orientering om kurset
  • Praktiske opplysninger
  • Einar Kobro
   Energi Norge
 • 09:05 - 10:05
  Gjeldende forskrifter og retningslinjer
  • Håkon Olav Skogmo
   NVE
 • 10:05 - 10:20
  Pause
 • 10:20 - 10:55
  Notoriske syndere i vannveien. På befaring med VTA.
  • Helge Martinsen
   Glitre Energi Produksjon AS
 • 10:55 - 11:15
  Erfaringer fra reelle hendelser: Dobbelt skruespillhavari
  • Helge Martinsen
   Glitre Energi Produksjon AS
 • 11:15 - 12:00
  Vannveien
  •  Komponenter og funksjoner fra inntak til kraftstasjon
  • Jorunn Eilie Røegh
   Norconsult AS
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:30
  Miljødesign for fisk ved vannkraftverk
  • Morten Kraabøl
   Multiconsult ASA
 • 14:30 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 16:30
  Rør
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jorunn Eilie Røegh
   Norconsult AS
 • 16:30 - 16:30
  Slutt faglig program
 • 19:00 - 22:30
  Middag

  - kulinarisk opplevelse

  • Klækken hotell (påmeldig påkrevd)
Program dag 2
 • 08:30 - 10:30
  Luker
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Ole Johan Bjørnstad
   Andritz Hydro AS
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:30
  Ventiler
  • Ole Johan Bjørnstad
   Andritz Hydro AS
 • 11:30 - 12:00
  Rehabilitering, oppgradering av komponenter i vannveien
  • Ole Johan Bjørnstad
   Andritz Hydro AS
 • 12:00 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 13:45
  Varegrinder
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Ole Johan Bjørnstad
   Andritz Hydro AS
 • 13:45 - 15:30
  Befaring RingeriksKraft produksjonsanlegg:
  • Viulvfoss
  • Askerudfoss
  • Arvid Moen
   RingeriksKraft Produksjon AS
 • 15:30 - 17:30
  Omvisning Andritz Hydro verksted
  • Andritz Hydro div personale
 • 17:30 - 17:30
  Retur til Klækken Hotell
 • 19:00 - 22:30
  Middag

  - kulinarisk opplevelse

  • Klækken hotell (påmelding påkrevd)
Program dag 3
 • 08:30 - 09:15
  Tap i vannveien
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 09:15 - 09:35
  Tilstandskontrollhåndbøkene
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 09:35 - 10:20
  Vannveisdynamikk
  • Øyvind Våland
   Norconsult AS
 • 10:20 - 10:35
  Pause
 • 10:35 - 11:20
  Tilstandsvurderinger av luke og valg av løsning for tiltak
  • Børge Ugland Nyseth
   Sweco Norge AS
 • 11:20 - 11:50
  HMS ved vedlikeholdsarbeid i vannveien
  • Børge Ugland Nyseth
   Sweco Norge
 • 11:50 - 12:50
  Lunsj
 • 12:50 - 13:20
  Avslutning
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 13:20 - 13:20
  Vell hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 2. - 4. mars 2020,

  Clarion Hotel Trondheim

  Produksjonsteknisk konferanse 2020

  Energi Norges største konferanse og kraftnæringens viktigste arena for utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger innen drift, vedlikehold, tilsyn, miljø, sikkerhet, og fornyelse for produksjon - dam og vassdrag, maskin og elektro.

 2. 18. mars 2020,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus

  Veileder til Maskinforskriften 2020

  Er du selger, kjøper eller ansvarlig for elektromekanisk utstyr til vannkraftverk? Da er du forpliktet til å følge Maskinforskriften. Lær om kraftbransjens fortolkning av forskriften og hvordan utføre risikovurderinger på veien til korrekt CE- merking av maskiner.

 3. 25. - 27. mars 2020,

  Grand Elysée Hamburg

  Vinterkonferansen 2020

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og møtested for kraftnæringen, energipolitikere og energimyndigheter