Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk verksted om Nettkodene

Ønsker du en innføring i hva nettkodene er, hva de inneholder, og hvordan de vil påvirke deg som aktør i kraftbransjen? - Kom på vårt næringspolitiske verksted om Nettkodene.

Nettkoder

Island sa 9. september ja til den 3. energimarkedspakke, etter et år med mye debatt. Det betyr at vi med sikkerhet kan si at regelverket vil implementeres i Norge. Fremover vil nettkodene inngå i de regulatoriske rammebetingelsene i Norge på samme måte som kjente forskrifter som FoS og FoL. Alle i bransjen må ha tilstrekkelig kjennskap til dette regelverket.

Norske myndigheter samtykket i 2018 til innlemmelsen av den tredje energimarkedspakken i EØS‑avtalen. Ved dette samtykket vi også til det utfyllende regelverket som etterfulgte den opprinnelige lovteksten, i form av nettkoder og retningslinjer. Hittil har kommisjonen vedtatt åtte nettkoder og retningslinjer som fordeler seg på tre ulike grupper: Markedskodene, Driftskodene og Tilknytningskodene. Det nye regelverket fra EU kommer til å legge premissene for hvordan bransjen opererer fremover.

Denne workshopen er for alle som behøver et tydeligere bilde av hva som står i nettkodene, og for de som ønsker å få kunnskap om hvordan nettkodene vil påvirke bransjens hverdag. Det er grunnleggende viktig at alle selskaper har basiskunnskaper om dette. Nettkodene vil ha status som forskrifter og vil til dels overstyre regler gitt i allerede implementerte norske forskrifter. Les mer om nettkodene her.

Dette får du kunnskap om:

 • Juridisk bakgrunn for nettkodene
 • Aktørene involvert
 • Hva nettkodene er
 • Innhold i kodene med fokus på CACM, FCA, EBGL, SOGL og RfG
 • Hvordan nettkodene vil påvirke bransjens hverdag

Hvem det er for?

Daglige ledere, fagansvarlige og alle som treffer beslutninger hvor kunnskap om nettkodene er relevant.

Arrangementet er kun for ansatte i Energi Norges medlemsbedrifter

Program

Torsdag 31. oktober
 • 10:00 - 10:10
  Innledning
  • Einar Westre
   Energi Norge
 • 10:10 - 10:35
  Juridisk bakgrunn for nettkoder, retningslinjer og metodikk
  • Birgitte Jourdan-Andersen
   Energi Norge
 • 10:35 - 10:50
  Bakgrunn og innhold i nettkodene
  • Anders Sivertsgård
   Energi Norge
 • 10:50 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 12:00
  Markedskodene CACM og FCA
  • Hva er flytbasert metode og hvordan implementeres dette?
  • Hva vil flytbasert metode bety for deg som markedsaktør?
  • Status for FCA koden i Norge og videre prosess
  • Trond Jensen
   Statnett
  • Matin Bagherpour
   NordPool
  • Monika Tveit og Kjersti Ness
   NVE
 • 12:00 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 13:35
  Markedskoden EB GL og driftskoden SO GL
  • Balansemarkeder i forandring
  • EB GL – Fordeler og ulemper sett fra markedsaktører
  • SO GL – Roller i systemdriften under endring
  • Martha Marie Øberg
   Statnett
  • Espen Fjeld
   Energisalg Norge
  • Anders Sivertsgård
   Energi Norge
 • 13:45 - 14:30
  Tilknytningskodene
  • Hovedinnhold i tilknytningskodene (RfG, DCC og HVDC) og implementeringsprosesser.
  • RfG NC – Viktige momenter ved tilknytning av ny produksjon
  • Hans Olav Ween
   Statnett
  • Rune Bredo Johansen
   Statkraft
 • 14:30 - 14:40
  Pause
 • 14:40 - 15:00
  Oppfølging av forordningene om nettkoder og retningslinjer gitt i medhold av tredje energimarkedspakke
  • Olav Boge
   OED
 • 15:00 - 15:30
  Innlegg fra deltagere: "Hvordan vil nettkodene påvirke bransjens hverdag?"
  • Kristoffer Sletten
   Agder
  • Matin Bagherpour
   Nord Pool

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål