Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk verksted om ny fellesføringsavtale

  • 26. nov 2019Kl. 10:00–14:30
  • Næringslivets Hus Oslo
  • Medlem 2.300 + mva Andre 3.600 + mva
  • Påmeldingsfrist Snarest

Ny Fellesføringsavtale med Telenor og andre fiberaktører

Gatelys

Fotograf: Camilla Granheim

Ny fellesføringsavtale er endelig på plass! Forhandlingene mellom bransjen og Telenor har denne gangen tatt lang tid, noe som blant annet skyldes store endringer i tekst og innhold. Endringene er betydelige, så det må inngås nye avtale både med Telenor og andre fiberaktører.

Det er enighet med Telenor om at den nye avtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. Da kan det bli behov for noen overgangsordninger avhengig av om selskapene har mottatt søknader under nåværende avtale. Når det gjelder øvrige fiberaktører, må det diskuteres med de ulike aktørene – dette vil bli tema på verkstedet.

Program

Innledningsvis vil vi kort gå gjennom prosessen; hvorfor har det tatt så lang tid?

Deretter vil vi gjennomgå avtalen punkt for punkt med fokus på endringer, for å sikre lik forståelse blant nettselskapene.

I tillegg vil vi se nærmere på det juridiske knyttet til avtalen: Hva hvis nettselskap, eller aktør, ønsker å beholde eksisterende avtale? Oppsigelsestid, prosess mm. Kan ulike aktører ha ulik avtale?

Det blir servert lunsj.

.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål