Innhold

Grunnsikring og Kraftberedskapsforskriften

 • 25. nov 2019
 • NSM Kurssenter Malmskriverveien 4, inngang A, Sandvika
 • Medlem: 5.700,- + mva Andre: 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist 1. november 2019

Nytt krav om grunnsikring av digitale informasjonssystemer i beredskapsforskriften

#005

Etter at den nye Kraftberedskapsforskriften fra NVE trådte i kraft 1. januar 2019, skal alle kraft- og fjernvarmeselskaper ha på plass grunnsikring av alle sine digitale informasjonssystemer. Kravene bygger på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. NVE har allerede varslet at de vil begynne med tilsyn etter den nye forskriften fra tredje kvartal 2019.

Har din bedrift gjennomført den påkrevde grunnsikringen?

På dette kurset får du en praktisk opplæring i hvorfor og hvordan kravene til grunnsikring kan innfris. Kurset arrangeres av Energi Norge sammen med NTNU CCIS (et av landets ledende fagmiljøer på IKT-sikkerhet) og NSM.

Vi går igjennom hvordan forskriftens nye § 6-9 Digitale informasjonssystemer krever grunnsikring for digitale informasjonssystemer i henhold til anerkjente standarder og normer, herunder:

 • Identifisere og dokumentere
 • Risikovurdering
 • Sikre og oppdage
 • Håndtere og gjenopprette
 • Tjenesteutsetting
 • Sikkerhetsrevisjon.

NVE kommer også og forteller om de nye kravene i den oppdaterte forskriften generelt og kravet til grunnsikring spesielt. NVE vil også fortelle litt om tilsyn fremover og hva som kan forventes.

Hva får du kunnskap om?
 • Grunnsikring av alle digitale informasjonssystemer
 • De praktiske implikasjonene for selskapene
 • Hvordan vi skal etterleve kravet
 • Hva vi må ha på plass, og hvordan vi bør gå frem
 • Det nye kravet om grunnsikring i beredskapsforskriften
 • Ulike fagområder som inngår i IKT-sikkerhetsarbeidet
 • Erfaringer fra fagpersoner i NVE, Eidsiva, NTNU CCIS og NSM
Hvem er det for?
 • Personell i virksomheter underlagt Kraftberedskapsforskriften, og som har behov for grunnleggende kompetanse innen IKT-sikkerhet i samfunnskritisk infrastruktur
 • Ledere og ansatte som har en rolle i forbindelse med implementering og etterlevelse av den nye forskriftens krav om grunnsikring
 • IKT-sikkerhetskoordinator
 • Leverandører til kraftbransjen

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men kjennskap til IKT-sikkerhetsarbeid vil være en klar fordel.

 

 

#005

Program

Mandag 25. november
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
  • Energi Norge
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen og innledning
  • Martin Hviid Nielsen
   Energi Norge
 • 09:40 - 10:10
  Introduksjon til ny Beredskapsforskrift
  • Janne Hagen
   NVE
 • 10:10 - 10:40
  Trusselbildet og behovet for grunnsikring
  • Lars Erik Smevold
   KraftCERT
 • 10:40 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:45
  NSMs Grunnspinsipper for IKT-sikkerhet, en oversikt.
  • Jørgen Dyrhaug
   NSM
 • 11:45 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 12:45
  Repetisjon Beredskapsforskriften og grunnprinsipper
  • Martin Hviid Nielsen
   Energi Norge
 • 12:45 - 13:45
  Praktisk sikkerhetsstyring for informasjonssystemer

  Gjennomgang av hva sikkerhetsstyring betyr i praksis og hva det består av. Kort om styringssystem og hvordan det brukes i informasjonssikkerhet og grunnsikring.

  • Gaute Wangen
   NTNU
  • Arne Roar Nygård
   Eidsiva/NTNU
 • 13:45 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 14:50
  Risikostyring og beskyttelse av IKT systemer

  Kort om risikostyringsprosessen og hvordan den nyttes til å vurdere sikkerhetsrisiko og velge tiltak. Gjennomgang av sikkerhetsmekanismer og prinsipper for grunnsikring.

  • Gaute Wangen
   NTNU
  • Arne Roar Nygård
   Eidsiva/NTNU
 • 14:50 - 15:00
  Pause
 • 15:00 - 15:50
  Risikostyring og beskyttelse av IKT systemer fortsetter
  • Gaute Wangen
   NTNU
  • Arne Roar Nygård
   Eidsiva/NTNU
 • 15:50 - 16:00
  Oppsummering og avslutning
 • 16:00 - 16:00
  Vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig