Energi Norge

Innhold

Regelverket for krafthandel

 • 12. des 2019
 • Thon Hotel Opera Oslo
 • Medlem: 5.700,- + mva Andre: 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Temadagen gir en status på implementeringen av regelverket for krafthandel og endringer dette medfører for kraftselskapene.

#005

Finansiell krafthandel er et viktig instrument for sikring av kraftpriser frem i tid – både for kraftprodusenter, strømleverandører, industrikunder og store næringskunder. På dette seminaret vil du få en status på implementeringen av regelverket for krafthandel og endringer dette medfører for kraftselskapene.  

 Hva får du kunnskap om? 

 • REMIT: et EU-regelverk som skal sikre økt transparens og forhindre innsidehandel og markedsmanipulering på det europeiske energimarkedet
 • EMIR Refit: en endring av EMIR-forordningen fra 2012 som gir enkelte lettelser til aktørene som er omfattet av EMIR
 • MiFID II: et direktiv som setter rammene for alle andre EU-direktiver som berører handel med finansielle produkter, bl.a. kraftkontrakter
 • MiFIR: en forordning som blant annet utvider dagens krav til rapporteringsplikt for aksjer til å gjelde for langt flere typer finansielle instrumenter
 • EUs taksonomi for investering i bærekraft
 • Nye regler for clearing og medlemsskap i Nasdaq

 Hvem er det for? 

Økonomisjefer, økonomi- og regnskapsmedarbeidere, advokater, compliance managere og porteføljeforvaltere i fornybarnæringen.

Program

Torsdag 12. desember
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:50
  Velkommen og status på regelverkene for krafthandel
  • Cathrine Hagen
   Rådgiver, Energi Norge
  • Birgitte Jourdan-Andersen
   Næringspolitisk og juridisk rådgiver, Energi Norge
 • 09:50 - 10:15
  EU Sustainable Finance: The Power Sector View
  • The European Action Plan on Sustainable Finance
  • Challenges and opportunities of the EU Taxonomy
  • Eurelectric’s activities
  • Financing the transition: a priority for the new Commission
  • Ronan Haas
   Advisor Gas to Power & Financial Regulation, Eurelectric
 • 10:15 - 10:45
  Shades of green - Klimarisiko er finansrisiko
  • Hva er klimarisiko og hvorfor er dette relevant for investorer
  • Status grønn finansiering (grønne obligasjoner)
  • Hva er grønt – taxonomy vs grader av grønn 
  • Veien videre: selskapsvurderinger
  • Harald Francke Lund
   Senior Climate Finance Specialist, CICERO
 • 10:45 - 11:05
  Pause
 • 11:05 - 11:30
  EMIR Refit
  • De viktigste endringene i EMIR som følge av EMIR Refit
  • Gjennomgang av ulike lettelser i regelverket
  • Kort om innføringen i Norge
  • Tone Aarland
   Tilsynsrådgiver, Finanstilsynet
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 12:50
  MiFID II og MiFIR
  • Status for gjennomføring av MiFID II i norsk rett
  • Konsesjonspliktens grenser – hva er investeringstjenester og hva er finansielle instrumenter?
  • Unntak fra konsesjonsplikt
  • Konsekvenser av å drive konsesjonspliktig virksomhet
  • Tore Mydske
   Partner og advokat, Advokatfirmaet Thommessen
 • 12:50 - 13:15
  Nye regler for clearing og medlemskap
  • Drivkrefter og utfordringer med nye regler
  • Den nordiske clearing-modellen - fortsatt en sentral del i Nasdaq Commodities tilbud
  • Göran Bolin
   Vice President & Head of Business Development, Nasdaq Clearing
 • 13:15 - 13:35
  REMIT
  • Oppdatering fra RME om regelverk og håndhevelse
  • Mari Holen Christensen
   Seniorrådgiver, Reguleringsmyndigheten for energi, NVE
 • 13:35 - 14:00
  REMIT: Competition Law
  • Thresholds and interplay between REMIT and competition law
  • Guillaume Dezobry
   Advokat, FIDAL
 • 14:00 - 14:20
  Pause
 • 14:20 - 14:45
  REMIT: Uanmeldte tilsyn
  • Hvilken etterforskningskompetanse har reguleringsmyndigheten i dag?
  • Hvordan gjennomføres uanmeldte myndighetskontroller etter andre regelverk?
  • Eivind Vesterkjær
   Partner og advokat, Advokatfirmaet Thommessen
 • 14:45 - 15:10
  REMIT Enforcement: Lessons learned and how to prioritise
  • Hvordan implementeres REMIT i Danmark og hvilken myndighet har Forsyningstilsynet
  • Samarbeid med andre reguleringsmyndigheter, ACER og andre danske myndigheter
  • Danske tilfeller av markedsmanipulering - hva har vi lært
  • Når er en REMIT-sak prioritert
  • Thomas vom Braucke
   Chief Special Adviser, Forsyningstilsynet Danmark
 • 15:10 - 15:30
  Privat informasjon eller innsideinformasjon - hvor går grensen?
  • Hva betyr de fire kriteriene for innsideinformasjon?
  • Hvordan kan aktører i praksis forholde seg til kriteriet om merkbar virkning?
  • Jørgen Bjørndalen
   Principal Consultant, DNV GL
 • 15:30 - 16:00
  Paneldebatt: REMIT
  • Innsideinformasjon
  • Markedsmanipulasjon
  • EMIR Refit

   

  Paneldeltakere:
  Thomas vom Braucke
   Chief Special Adviser, Forsyningstilsynet Danmark
  Jørgen Bjørndalen Principal Consultant, DNV GL
  Cathrine Holtedahl Seniorrådgiver compliance, Skagerak Energi
  Hanne Ringnes Sanne Advokat, Lyse

  • Ordstyrer: Birgitte Jourdan-Andersen
   Næringspolitisk og juridisk rådgiver, Energi Norge
 • 16:00 - 16:00
  Oppsummering og avslutning
  • Cathrine Hagen
   Rådgiver, Energi Norge
  • Birgitte Jourdan-Andersen
   Næringspolitisk og juridisk rådgiver, Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger