Energi Norge

Innhold

Regelverket for krafthandel

 • 12. des 2019
 • Thon Hotel Opera Oslo
 • Medlem: 5.700,- + mva Andre: 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist 12. nov 2019

Temadagen gir en status på implementeringen av regelverket for krafthandel og endringer dette medfører for kraftselskapene.

#005

Finansiell krafthandel er et viktig instrument for sikring av kraftpriser frem i tid – både for kraftprodusenter, strømleverandører, industrikunder og store næringskunder. På dette seminaret vil du få en status på implementeringen av regelverket for krafthandel og endringer dette medfører for kraftselskapene.  

 Hva får du kunnskap om? 

 • REMIT: et EU-regelverk som skal sikre økt transparens og forhindre innsidehandel og markedsmanipulering på det europeiske energimarkedet
 • EMIR Refit: en endring av EMIR-forordningen fra 2012 som gir enkelte lettelser til aktørene som er omfattet av EMIR
 • MiFID II: et direktiv som setter rammene for alle andre EU-direktiver som berører handel med finansielle produkter, bl.a. kraftkontrakter
 • MiFIR: en forordning som blant annet utvider dagens krav til rapporteringsplikt for aksjer til å gjelde for langt flere typer finansielle instrumenter
 • EUs taksonomi for investering i bærekraft
 • Nye regler for clearing og medlemsskap i Nasdaq

 Hvem er det for? 

Økonomisjefer, økonomi- og regnskapsmedarbeidere, advokater, compliance managere og porteføljeforvaltere i fornybarnæringen.

Program

Torsdag 12. desember
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:50
  Velkommen og status på regelverkene for krafthandel
  • Cathrine Hagen
   Rådgiver, Energi Norge
  • Birgitte Jourdan-Andersen
   Næringspolitisk og juridisk rådgiver, Energi Norge
 • 09:50 - 10:45
  EUs taksonomi for investering i bærekraft
  • Charlotte Renaud
   Manager, Eurelectric
  • Harald Francke Lund
   Senior Climate Finance Specialist, CICERO
 • 10:45 - 11:05
  Pause
 • 11:05 - 11:30
  EMIR Refit
  • Tone Aarland
   Spesialrådgiver, Finanstilsynet
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 12:50
  MiFID II og MiFIR
  • Tore Mydske
   Partner og advokat, Advokatfirmaet Thommessen
 • 12:50 - 13:15
  Nye regler for clearing og medlemskap
  • Goran Bölin
   Vice President & Head of Business Development, Nasdaq OMX Clearing
 • 13:15 - 13:35
  REMIT
  • NVE
 • 13:35 - 14:00
  REMIT: Competition Law
  • Guillaume Dezobry
   Counsel lawyer, FIDAL
 • 14:00 - 14:25
  REMIT: Uanmeldte tilsyn
  • Eivind Vesterkjær
   Partner og advokat, Advokatfirmaet Thommessen
 • 14:25 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 15:10
  REMIT: The recent Danish cases - what can we learn?
  • Thomas vom Braucke
   Chief Special Adviser, Forsyningstilsynet Danmark
 • 15:10 - 15:30
  Privat informasjon eller innsideinformasjon - hvor går grensen?
  • Hva betyr de fire kriteriene for innsideinformasjon?
  • Hvordan kan aktører i praksis forholde seg til kriteriet om merkbar virkning?
  • Jørgen Bjørndalen
   Principal Consultant, DNV GL
 • 15:30 - 16:00
  Paneldebatt: REMIT
  • Thomas vom Braucke
   Chief Special Adviser, Forsyningstilsynet Danmark
  • Jørgen Bjørndalen
   Principal Consultant, DNV GL
  • Cathrine Holtedahl
   Seniorrådgiver Compliance, Skagerak Energi
  • Hanne Ringnes Sanne
   Advokat, Lyse
 • 16:00 - 16:00
  Oppsummering og avslutning
  • Cathrine Hagen
   Rådgiver, Energi Norge
  • Birgitte Jourdan-Andersen
   Næringspolitisk- og juridisk rådgiver, Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger