Energi Norge

Innhold

Reguleringsmodellen

 • 24. okt 2019
 • Thon Hotel Opera Oslo
 • Medlem: NOK 5.700,- Andre: NOK 6.900,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Kurset tar for seg NVEs reguleringsmodell og gir en grundig innføring i hvordan NVE beregner effektivitet og inntektsrammer for nettselskap.

Vamma kraftverk

Reguleringsmodellen som benyttes i dag har vært i bruk siden 2007, dog med ulike endringer underveis. Dagens inntektsrammer bestemmes dels av selskapenes faktiske kostnader og dels av en kostnadsnorm. Modellen skal bidra til en effektiv og samfunnsøkonomisk lønnsom drift og utvikling av nettselskapene.

Kurset gir deg en grundig innføring i reguleringen av nettselskapenes inntekt gjennom foredrag, diskusjoner, praktiske regneeksempler og quizer. Det kreves ingen forkunnskap om reguleringsmodellen, men kurset vil også gi mer erfarne folk nyttige innspill og kunnskap.

Fem gode grunner til å delta
 1. Forstå reguleringsmodellen grunnprinsipper
 2. Forstå beregningen av inntektsrammen
 3. Lær om NVEs effektivitetsmåling
 4. Lær om hvilke incentiver modellen gir
 5. Mulige endringer i reguleringen fremover
Hvem er det for

Ledere av nettselskaper, medarbeidere med oppgaver knyttet til inntektsrammeregulering, konsulenter/rådgivere og økonomipersonell som ønsker en bedre forståelse av inntektssiden i et nettselskap.

Kursholder

Jørn Bugge

Før Jørn startet i Energi Norge har han nesten 20 års erfaring som konsulent i kraftbransjen og er anerkjent som en ekspert på den økonomiske reguleringen av nettselskap. Gjennom prosjekter for norske og svenske nettselskap med bedriftsøkonomiske analyser, verdivurderinger og andre lønnsomhetsanalyser har han inngående kunnskap om reguleringsmodellens oppbygning, incentiver og virkemåte.

Program

Torsdag 24. oktober
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:05
  Velkommen
 • 10:05 - 10:20
  Reguleringsmodellens ABC
  • Kort om reguleringsmodellens historie
  • Reguleringsmodellens mål og kjerneområder • 10:20 - 10:35
  Beregning av inntektsramme
  • Fra varsel til vedtak
  • Sammenheng mellom inntektsramme, tillatt inntekt og mer-/mindreinntekt
 • 10:35 - 11:30
  Gjennomgang av NVEs modell for beregning av effektivitet
  • DEA-modellen
  • Rammevilkårsjustering
  • Kalibrering av kostnadsnorm
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:00
  Diskusjonsoppgaver i plenum
 • 13:00 - 13:45
  Et regneeksempel • Fra eRapp til inntektsramme og driftsresultat
 • 13:45 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 14:30
  Incentiver i reguleringen
  • Kostnadsendringer
  • Investeringsincentiv
 • 14:30 - 15:00
  Endringer i reguleringen fremover
  • NVE forteller om hvilke endringer de arbeider med
 • 15:00 - 15:30
  Kahoot
  • Miniquiz med fokus på gjennomgang tidligere – har vi lært noe?
 • 15:30 - 16:00
  Oppsummering av dagen og vel hjem

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål