Energi Norge

Innhold

Skatt i fornybarnæringen

Jobber du med økonomi og regnskap, er revisor, regnskapsfører eller jurist i et kraftselskap? Da er det egne regler som gjelder. Meld deg på Skatt i fornybarnæringen og få en fullstendig oversikt over de ulike skattekravene som stilles for kraftbransjen.

 

Skatt og økonomi

Norske kraftselskap, og spesielt kraftprodusentene, har omfattende og kompliserte regler for beskatning. Det er også særregler for hvordan grunnlaget for eiendomsskatt (formuesverdien av kraftanlegget) skal fastsettes.

Skatt i fornybarnæringen tar for seg de vanligste problemstillingene rundt skatt, og gir praktiske råd for regnskapsavslutning i din bedrift.

Hva får du kunnskap om?

 • Hvilke skatter gjelder for kraftforetak
 • Alminnelig inntektsskatt
 • Naturressursskatt
 • Skatt på grunnrenteinntekt
 • Eiendomsskatt – fastsettelse av formuesverdi
 • Andre aktuelle tema, som Sanderud-utvalget, gjennomfakturering, relevante endringer i statsbudsjettet og nytt fra Skatteetaten

Hvem er det for?

Revisorer, regnskapsførere, jurister og økonomimedarbeidere i fornybarnæringen. Konsulenter og rådgivere i bransjen som jobber med skattespørsmål.

NB! Kurset kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

Program

Torsdag 5. desember
Næringslivets Hus
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Cathrine Å. Hagen
   Rådgiver, Energi Norge
 • 09:40 - 10:00
  Oversikt over skatter i fornybarnæringen
  • Ragnar Nesdal
   Partner, Deloitte AS
 • 10:00 - 10:20
  Alminnelig inntektsskatt
  • Rolf Erik Disch
   Partner og advokat, Deloitte Advokatfirma AS
 • 10:20 - 10:40
  Naturressursskatt
  • Ragnar Nesdal
   Partner, Deloitte AS
 • 10:40 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:30
  Skatt på grunnrenteinntekt
  • Ragnar Nesdal
   Partner, Deloitte AS
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Eiendomsskatt – fastsettelse av formuesverdi
  • Rolf Erik Disch
   Partner og advokat, Deloitte Advokatfirma AS
 • 13:15 - 13:40
  Kunnskapsquiz og premieutdeling
  • Ragnar Nesdal
   Partner, Deloitte AS
 • 13:40 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 15:00
  Andre aktuelle tema
  • Sanderud-utvalget: synspunkter og kommentarer 
  • Gjennomfakturering: skatte- og avgiftsmessige konsekvenser 
  • Statsbudsjettet: relevante endringer 
  • Nytt fra Skatteetaten/skatteforvaltningspraksis 
  • Rolf Erik Disch
   Partner og advokat, Deloitte Advokatfirma AS
 • 15:00 - 15:30
  Overskuddsdisponering/-optimalisering
  • Ragnar Nesdal
   Partner, Deloitte AS
 • 15:30 - 15:50
  Oppsummering og spørsmål
  • Ragnar Nesdal
   Partner, Deloitte AS
 • 15:50 - 16:00
  Avslutning og vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål