Energi Norge

Innhold

Tilsyn med Ex-installasjoner for DLE

Ved kontroll av elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder er det svært viktig at tilsynsinspektørene har riktig kompetanse.

 

Ex-installasjoner blir stadig mer kompliserte, noe som innebærer at det tekniske kompetansenivået til tilsynspersonalet må være høyt. Det er viktig å forstå anleggene og tilhørende dokumentasjon samt kjenne til en rekke begreper innenfor klassifisering m.v. De som skal kontrollere Ex-anleggene må ha kompetanse som er på høyde med de som bygger og driver anleggene. I tillegg skal DLE og sakkyndige selskaper gjennomføre revisjoner av elektroforetak som har Ex-anlegg som faglig virkeområde. Dette krever god kunnskap om relevant regelverk, tilsynsmetodikk og dokumentasjonskrav. Erfaringer fra bransjen viser at tilsynspersonell ikke har tilstrekkelig kompetanse til å utøve tilsyn med Ex-installasjoner.  

Kurset fokuserer blant annet på:

 • Regelverket som skal benyttes ved tilsyn
 • Endringer og fornyelse av Atex-direktivene (2014/34 EU)
 • Gjennomgang av de mest sentrale normene; NEK 420-serien
 • Problemstillinger på landbaserte Ex-installasjoner
 • Tilsyn med og kontroll av Ex-installasjoner – metodikk og hva som skal vektlegges

I og med at dette kurset strekker seg over to dager vil det bli tid til en litt dypere gjennomgang av NEK 420A og relevante utstyrsnormer. Deler av dag to vil også bli brukt til temaet tilsynsmetodikk rettet mot Ex-installasjoner.

Målgruppe: I hovedsak faglig ansvarlig, og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper som skal føre tilsyn med Ex-installasjoner.

Program tirsdag 10. desember
Clarion Collection Hotel Bastion
 • 10:00 - 10:30
  Registrering
 • 10:30 - 11:00
  Åpning
  • Praktiske opplysninger
  • Presentasjon av deltakerne
  • Formålet med kurset
  • Thor Egil Johansen
   Energi Norge
 • 11:00 - 11:30
  Regelverket
  • Myndigheter innen Ex-området
  • FEL, FHOSEX og FUSEX
  • Aktuelle forskrifter relatert til Ex-området, kvalifikasjons- og regostreringsforskrift
  • Regelverk under brann- og eksplosjonsvernloven
  • Internkontrollforskriften
  • Frode Kyllingstad, DSB
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:45
  Regelverket (forts.)

  Frode Kyllingstad
  DSB

 • 13:45 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 14:45
  Landbaserte Ex-installasjoner
  • Standarisering og Atex
  • Eksplosjonsteori gasser, væsker og støv
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 14:45 - 15:00
  Pause
 • 15:00 - 16:00
  Landbaserte Ex-installasjoner
  • Eksplosjonsteori gasser, væsker og støv
  • NEK 420A:2016
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 16:00 - 16:20
  Pause
 • 16:20 - 17:30
  Landbaserte Ex-installasjoner (forts.)
  • Områdeklassifisering gass, væsker og støv
  • Beskyttelsesprinsipper og installasjon av disse
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 17:30 - 17:35
  Avslutning faglig del dag 1
 • 19:30 - 21:30
  Felles middag
Program onsdag 11.desember
Clarion Collection Hotel Bastion
 • 09:00 - 10:30
  Landbaserte Ex-installasjoner (forst.)
  • Beskyttelsesprinsipper og installasjon av disse
  • Viktig merking og spesielle forhold
 • 10:30 - 11:00
  Pause og utsjekking
 • 11:00 - 11:30
  Tilsyn med og kontroll av Ex-installasjoner
  • Tilsyn som virkemiddel
  • Tilsynsmetodikk
  • Frode Kyllingstad
   DSB
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 14:00
  Tilsyn med og kontroll av Ex-installasjoner (forts.)
  • Revisjon og kontroll av installatører
  • Revisjon og kontroll av virksomheter
  • Praktiske eksempler
  • Frode Kyllingstad, DSB
   Torkel Arv Haugen, TAH Consulting
 • 14:15 - 15:00
  Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.  Det tilbys overnatting på Clarion Hotel Bastion. Overnattingen bestilles gjennom oss, men gjøres opp av den enkelte direkte til hotellet ved utsjekk

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 5. februar 2020,

  Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, Trondheim

  Regionmøte Midt 2020

  Regionmøtene i regi av Energi Norge og Distriktsenergi har blitt en viktig møteplass for foreningene, medlemsbedriftene og lokale aktører innenfor fornybar.

 2. 6. februar 2020,

  Clarion Hotel The Edge, Tromsø

  Regionmøte Nord

  Regionmøtene i regi av Energi Norge og Distriktsenergi har blitt en viktig møteplass for foreningene, medlemsbedriftene og lokale aktører innenfor fornybar.

 3. 11. - 12. februar 2020,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Fagopplæringskonferansen

  Energi Norges fagopplæringskonferanse – fremtidens fagarbeider