DLE-konferansen 2020

16.-17.september, Clarion hotel & Congress på Gardermoen

Innhold

Et knippe av årets foredragsholdere

  • Jostein Ween Grav
  • Fagansvarlig, DSB

Jostein Ween Grav er utdannet Sivilingeniør Elektro fra NTH med spesialisering innen Teknisk Kybernetikk og Teknisk Fysikk. Han er i dag fagansvarlig i DSB for regelverket som følger av forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Han er medlem i NK64 og formann i NK44, i tillegg har han deltatt i flere internasjonale komiteer. Siden 2010 har Grav også vært pådriver for etablering av sikre løsninger for lading av el-biler og effektive metoder for slukking av brann i elbiler.

  • Trond Liestøl Larsen
  • Sjefingeniør, DSB

Larsen er Elkraft-tekniker og har jobbet både som elektriker, tekniker og ingeniør. I tillegg har han vært leder i flere roller innenfor installasjonsbransjen, offshore, maritimt og marine, prosessindustri og industri. Larsen har jobbet ved DSB sitt regionskontor i Kristiansand siden 2012. Han er medlem av flere faggrupper i DSB, samt normkomiteene NK 64 og NK 31. Larsen har gjennomførte studiet "Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet" ved Politihøgskolen.

  • Ketil Olsen
  • Tilsynsleder DLE, Helgelandskraft Nett AS

Ketil Olsen er utdannet ved Universitet i Narvik. Han har jobbet som montør og planlegger, og har drevet med tilsynsarbeid siden 1986. De siste 10 årene har Olsen vært Tilsynsleder DLE.

  • Christian Eikrem
  • Senioringeniør, DSB

Eikrem jobber som senioringeniør i DSB, og er ansvarlig for tilsyn med DLE i region øst. Han har bakgrunn som elektriker og installatør. Eikrem har spesielt fokus på risikovurdering i alle ledd.