DLE-konferansen 2020

16.-17.september, Clarion hotel & Congress på Gardermoen

Innhold

Program

Onsdag 16. september

09:30 - 10:30
Registrering
10:30 - 14:00
Plenum1: DLE under koronatiden
Ulf Møller, Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 10:30 - 10:45
  Velkommen og åpning av konferansen
  • Johan Marius Ly

   Avdelingsdirektør
   DSB

 • 10:45 - 11:15
  DLE sitt oppdrag
  • Jon Eirik Holst Seksjonsleder Elsikkerhet, DSB
  • Ulf Møller, Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 11:15 - 11:45
  Pause
 • 11:45 - 12:10
  Refleksjoner etter koronaperioden - kreativitet eller passivitet?
  • Ketil Olsen

   Tilsynsleder
   Helgelandkraft

 • 12:10 - 12:35
  Resultater etter "ny type"kontroller etter koronatiden
  • Helge Andersen

   Adm. direktør
   BKK Elsikkerhet

 • 12:35 - 13:00
  Hva skjedde med myndighetsrollen under korona?
  • Kristine Aarvold

   Sjefingeniør
   DSB

 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
14:00 - 17:00
Parallellsesjoner
 • Parallellsesjon 1: Teknisk
  Møteleder: Christian Heyerdahl, Avdelingsleder DLE, SKagerak Nett AS
  • 14:00 - 14:30
   Ny nettleiestruktur/effekttariff - påvirkning på tilsyn?
   • Jostein Ween Grav

    Sjefingeniør
    DSB

  • 14:30 - 15:00
   Tilsyn med solcellanlegg
   • Kommende kurs
   • Kjetil Solberg

    Senioringeniør
    DSB

  • 15:00 - 15:30
   Pause
  • 15:30 - 16:00
   AMS-data - muligheter og programvare
   • Demo - Insight
   • Espen Kåsin

    Direktør Energy
    Rejlers

  • 16:00 - 16:30
   AMS - Grensesnitt mot DLE
   • Stian Larsen, Systemansvarlig

    Skagerak Nett

  • 16:30 - 17:00
   Teknisk informasjon - regelverk
   • Toveis lagringssystem - batteribank
   • Jostein Ween Grav

    Sjefingeniør
    DSB

 • Parallellsesjon 2: Regelverk
  Møteleder: Jan Cato Hovde, Kvalitetssjef, Rejlers Elsikkerhet AS
  • 14:00 - 14:30
   Forventninger til "andre virksomheter" sitt IK-system
   • Presiseringer
   • Paul K. Hermansen

    Sjefingeniør
    DSB

  • 14:30 - 15:00
   Bruk av ufaglærte
   • Oppfølging av kvalifisert personell i hht §6
   • Tilgjengelighet for faglig ansvarig
   • Runar Røsbekk

    Sjefingeniør
    DSB

  • 15:00 - 15:30
   Pause
  • 15:30 - 16:00
   Innleie av personell
   • Virksomheters ansvar ved innleie av personell i avslutningsfasen på større prosjekt
   • Jan Cato Hovde, Kvalitetssjef/Avdelingsleder

    Rejlers Elsikkerhet AS

  • 16:00 - 16:30
   A-krimsenteret sitt arbeid med DLE
   • Mia Ree Holen, Seniorinspektør

    Avdeling arbeidslivskriminalitet
    Arbeidstilsynet

  • 16:30 - 17:00
   DLE sitt samarbeid med A-krimsenteret
   • Joar Bø, leder DLE

    Lyse Elnett AS

19:30 - 23:00
Konferansemiddag
 • 19:30 - 20:00
  Aperitif
 • 20:00 - 23:00
  Konferansemiddag

Torsdag 17. september

09:00 - 12:30
Plenum 2: Rapportering og regelverk
Møteleder: Thor Egil Johansen, Rådgiver, Energi Norge
 • 09:00 - 09:30
  Resultatrapportering 2019 - omdisponering innenfor rammer
  • Kristine Aarvold

   Sjefingeniør
   DSB

 • 09:30 - 10:00
  Rapportering for 2020 - hva forventes fra DLE?
  • Christian Eikrem

   Senioringeniør
   DSB

 • 10:00 - 10:30
  Pause med utsjekking
 • 10:30 - 11:00
  DLE sin plikt til å yte bistand ved brannutredning og ulykkesgranskning
  • Hva sier instruksen?
  • Obligatorisk kurs på Norsk brannskole - gjelder dette alle?
  • Trond Liestøl Larsen

   Sjefingeniør
   DSB

 • 11:00 - 11:30
  Instruks 2021 - presiseringer
  • Kristine Aarvold

   Sjefingeniør
   DSB

 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
12:30 - 15:00
Plenum 3: Kompetanse og spørsmål
Møteleder: Thor Egil Johansen, Energi Norge
 • 12:30 - 13:00
  Risikovurdering

  Kompetanseheving for DLE

  • Marius Wormnæs, Havariinspektør

   Statens Havarikommisjon for Transport

 • 13:00 - 13:30
  Kompetanseheving - DLE skolen
  • DSB/Energi Norge

 • 13:30 - 13:50
  Pause
 • 13:50 - 14:50
  Spørsmål fra DLE/SKS - informasjon fra DSB Paneldebatt
  • DSB/Energi Norge
 • 14:50 - 15:00
  Avslutning