Elmåledagene 2020

Et digitalt arrangement, 12.-13. november

Innhold

Elmåling og måleverdiene digitaliseres – Erfaringer med AMS og strålingsfare

Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 2020. Grunnet smittesituasjonen blir konferansen i år arrangert digitalt.

Innføringen av AMS-målere er nå så godt som sluttført. Data fra måleren gir mange nye spennende muligheter for nettdrift og kundebehandling. Disse områdene vil nå komme på et helt annet nivå enn vi har vært vant til. Kreativiteten hos nettselskapene er stor. På Elmåledagene 2018 hørte vi om hvordan data fra målerene kunne brukes til å få verifisert korrekt målerkobling, fra kontorpulten.

På Elmåledagene 2020 vil du blant annet få høre dagsaktuelle foredrag om hvilke muligheter markedsaktørene får ved å benytte måledataene for aksjoner i kraftmarkedet. Utvikling av nye tjenester og produkter står også på agendaen. Kundene får nå tilgang til måleverdiene gjennom egen utgang på måleren, noe som kan brukes både til å følge eget forbruk online, og ikke minst til å styre egne laster. Dette vil bli løftet frem på årets konferanse.

Hva får du kunnskap om?
  • Hva skjer med nettnytte?
  • Elhub Status etter 1 års drift
  • Plusskunder
  • Status for stikkprøveordningen
  • Status på Clean-up
  • Ulike måletekniske tema.
Hvem er det for?

Alle som arbeider med målere, måleverdihåndtering, AMS, kontroll av målere og kvalitetssikring av måleverdier hos nettselskapene, beslutningstakere på innkjøp og forvaltning av målerparken, måler- og tjenesteleverandører.

Arrangementet begynner om

  • 19dager
  • 10timer
  • 22minutter

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger