Elmåledagene 2020

Thon Hotel Arena, Lillestrøm 12.-13. november

Innhold

Program

Torsdag 12. november

09:00 - 23:00
Program dag 1
Møteleder: Kristin H.Lind, direktør, Energi Norge
 • 09:00 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:10
  Åpning av konferansen
  • Kristin H. Lind

   Direktør 
   Energi Norge

 • 10:10 - 10:35
  Næringspolitisk informasjon
  • Elektrifisering/bærekraft
  • Strategi Clean Up
  • Status effekttariffer
  • GDPR
  • Ulf Møller

   Næringspolitisk rådgiver
   Energi Norge

 • 10:35 - 11:00
  Hvilke begrensninger kan næringen møte ved bruk av HAN porten, datainnsamlingen og bruk av dataene?
  • Atle Årnes

   Fagdirektør Teknologi
   Datatilsynet

 • 11:00 - 11:30
  Pause med besøk hos utstillere
 • 11:30 - 11:55
  AMS
  • Nettnytte
  • Hvilken glede har vi av AMS?
  • Hvilken nytte har kundene av AMS?
  • Hvordan forbereder vi oss/møter vi fremtiden?
  • Thor Thunberg

   Avdelingsleder Måling
   Agder Energi Nett AS

 • 11:55 - 12:20
  Tilknytningsavtaler
  • Ulf Møller

   Næringspolitisk rådgiver
   Energi Norge

  • André Indrearne

   Prosjektleder
   REN AS

 • 12:20 - 12:40
  Plusskunder
  • Bjørnar Araberg Fladen

   Seniorrådgiver
   NVE

 • 12:40 - 13:00
  Fremtidens strømmåling - Plusskunder
  • Leif Morland

   Produkteier/fagansvarlig måleverdier og beregningner
   Elhub

 • 13:00 - 14:30
  Lunsj
 • 14:30 - 14:55
  AMS, livet etter bryllupet
  • Praktiske erfaringer med drift av AMS-målere
  • Nettnytteverdier - hvilken merverdi har vi klart å hente ut av målerne
  • Veien videre - hvilket potensiale ser vi
  • Mona Vassbotn

   Teamleder Smartgrid
   Troms Kraft Nett AS

 • 14:55 - 15:20
  Elhub Status etter et års drift
  • Alf Olevik Ulvan

   Seksjonsleder beregninger
   Elhub

 • 15:20 - 15:50
  Pause med besøk hos utstillere
 • 15:50 - 16:20
  Stråling fra AMS-målerne

  Hva svarer vi til engstelige kunder?

  • Lars Klæboe

   Rådgiver
   Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet

 • 16:20 - 16:45
  Status fra Elklagenemnda
  • Jasmin Abu-Sagr

   Sekretariatsleder
   Elklagenemnda

 • 16:45 - 16:45
  Slutt for dagen
 • 19:30 - 20:00
  Aperitiff i utstillerområdet
 • 20:00 - 23:00
  Konferansemiddag

Fredag 13. november

09:00 - 14:00
Program dag 2
Møteleder: Stig Fretheim
 • 09:00 - 09:30
  Nytt fra REN
  • Stig Fretheim

   Daglig leder
   REN AS

 • 09:30 - 10:00
  Stikkprøveordningen
  • Status 2019
  • Status 2020
  • Samgruppering, fordeler og forpliktelser
  • Risikofaktorer
  • Knut Eliassen

   Prosjektleder
   REN AS

 • 10:00 - 10:30
  Pause med besøk hos utstillere
 • 10:30 - 11:00
  Inntak - teknisk samhandling med kunde
  • Benevnelser vern, måler vern, OV og KV
  • Selektivitet
  • Leveringsplikt
  • Grense mellom FEF og FEL
  • André Indrearne

   Prosjektleder
   REN AS

 • 11:00 - 11:30
  Digital stasjon - hvordan skal vi måle energi?
  • Hva er en digital stasjon?
  • Hvordan måles energi?
  • Utfordringer
  • Hvordan verifisere målepunktet?
  • Steinar Fines

   Projektleder AMS
   NTE Nett AS

 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:00
  Måling av lavspenningsanlegg over 400 Volt
  • Audun Sivesindtajet

   Fagansvarlig Måling
   Glitre Energi Nett AS

 • 13:00 - 13:30
  Fokus på kvalitet i målepunktet
  • Betydningen av gamle strømtransformatorer med høy klasse og stor ytelse i forhold til moderne målere med liten byrde.
  • Hva er målefeil, og hva er målerusikkerhet?
  • Knut Åge Mathisen

   Laboratorieleder / Tekniskleder CAL033
   Statkraft Energi AS

 • 13:30 - 14:00
  Målerkontroll uten avanserte instrumenter
  • Nødvendige data, utstyr og kunnskap
  • Direktekoblet måler
  • Transformatorkoblet måler
  • HS-måling - dokumentasjon
  • Per Bjørkedal

   Fagansvarlig Måling
   Mørenett

 • 14:00 - 14:00
  Oppsummering, avslutning og messebesøk