HMS-konferansen 2020

26. - 27. oktober, Clarion Hotel The Hub

Innhold

Krafttak for arbeidsglede

Alle skal trives på jobb og komme hele og glade hjem

Fornybarnæringen har satt seg ambisiøse mål gjennom nullvisjonen som ble vedtatt av styret i 2014.  Resultatene for næringen er ikke i samsvar med målsettingene, og ser ut til å ligge stabilt på det som karakteriseres som "sikkerhetsplatået". For å få næringen under dette platået peker ekspertene på viktigheten av dedikert ledelse. I arbeidet med å hindre ulykker og skader, må bedriften derfor ha fokus på at alle ansatte, inkludert toppledelse må involveres. Ledere må kommunisere om sikkerhet med sine ansatte, det må etableres en sikkerhetskultur i bedriften og kontinuerlig forbedring handler om å lære av uønskede hendelser.

På konferansen utfordrer vi lederne i bransjen til å fortelle hvordan de systematisk arbeider for å fremme god HMS-kultur i sine selskaper. 

En god sikkerhetskultur må også være en læringskultur. Når skader og ulykker forekommer er det en mulighet til å lære og bli bedre til å unngå disse i fremtiden. Like viktig som ulykker og skader er hendelser med potensiale for stort skadeomfang, men som endte godt. For å lære av slike hendelser er det viktig at alle sider ved saken kommer frem, i tillegg må hendelsen granskes i ettertid slik at årsaken til hendelsen kommer frem. "Lessons Learned" fra slike granskinger er skapt for deling. 

Arbeidshelse er mer enn skader og ulykker. Det arbeidsmiljøet vi jobber i påvirker også helsen. Vi ønsker derfor å ta et krafttak for arbeidsglede!