Markedskonferansen 2020

3. - 4. november 2020, digital konferanse

Innhold

Den 3. og 4. november samler vi bransjeaktører og fageksperter til to inspirerende digitale dager.

Årets Markedskonferanse arrangeres digitalt og er en arena for kompetanse- og nettverksbygging for personer som jobber med markedsføring, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling, ledelse, analyse, rådgivning, myndigheter og konsulenter i og tilknyttet strømbransjen.

Du møter blant andre disse

Trine Skog Humlen

#005

Rådgiver, Racer

Randi Lunnan

#005

Professor, Handelshøyskolen BI

Tor Magnus Kolflaath

#005

Gründer og styreleder Inbound

Podcast Fornybaren

#005

Aslak Øverås og Bendik Solum Whist, Energi Norge

Markedskonferansen er en nyttig arena for å utveksle erfaringer om hvordan nye forbrukertrender, teknologi og rammebetingelser påvirker strømmarkedet og alle aktørene. Aktuelle områder knyttet til elektrifisering og bærekraft er viktig å dele på tvers av bransjen.

Margit Unander, administrerende direktør i LOS AS

Markedskonferansen er den beste arenaen for å treffe bransjekollegaer, oppdatere oss på hva som skjer i bransjen og få nye impulser til egen hverdag.

Stein Inge Alstad, daglig leder i Stange Energi Marked

Arrangementet begynner om

  • 10dager
  • 11timer
  • 0minutt

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål