Nettkonferansen 2020

2.-3. desember 2020, Digitalt

Innhold

Program

 • 2. des 2020til 3. des 2020
 • Digitalt

Program 2. desember (klikk på sesjonene for mer info)

09:00
Velkommen til årets konferanse
Knut Kroepelien, Energi Norge
09:05
Dagens konferansier
Mads Hadler
09:10 - 09:50
Sesjon 1: Hvis strømmen bli borte, går samfunnet kjapt i oppløsning
Bransjen har håndtert Covid-19 situasjonen på en utmerket måte. Selv om menneskelige virus ikke skaper problemer er bransjen blitt mer sårbar overfor andre typer virus. Covid-19 situasjonen med stengte grenser har også aktualisert viktigheten av et godt utviklet entreprenørmiljø nasjonalt. Et effektivt energisystem er avhengig av både oppegående teknologi og mennesker.
 • Cybertrusselen – en refleksjon på bransjens sårbarhet
  • Marianne Aas

   Direktør
   KPMG

 • IKT-sikkerhet fra et ledelsesperspektiv
  • Christian Stav

   Konsernsjef
   NTE AS

 • Entreprenørene – en viktig del av norsk kraftforsyning
  • Jørgen Thaule

   Direktør marked og kommunikasjon
   Omexom

 • Panelsamtale med mulighet for svar på spørsmål
  • Per Arne Vada

   Næringspolitisk rådgiver
   Energi Norge

09:50
Pause
10:00 - 10:50
Sesjon 2: Klarer vi å utnytte den teknologiske utviklingen?
Sensorer, databehandling, styringssystemer, digitale stasjoner og annen teknologi er nå mer tilgjengelig, men klarer vi å utnytte de mulighetene denne teknologien gir? Og hvordan kan vi utnytte teknologien bedre fremover?
 • Rethinking the Grid
  • Ole Petter Novsett

   Direktør salg
   Disruptive technologies

  • Åshild Vatne

   Rådgiver FoU og Smartgrid
   Elvia

 • Ressursstyring i beredskap
  • Øyvind Askvik

   Konserndirektør Nett
   Skagerak Nett AS

 • DIGIN – en rød tråd i digitaliseringen av fornybarbransjen
  • Lars D. Berthinussen

   Leder DIGIN
   Energi Norge

 • Panelsamtale med mulighet for svar på spørsmål
  • Kristin Lind

   Direktør nett
   Energi Norge

10:50
Pause
11:00 - 12:05
Sesjon 3: DSO-rollen - hvor er vi på vei?
DSO-rollen er ennå ikke ferdig utviklet. Nye løsninger for håndtering av utfordringer i nettdriften, bedre koordinering mellom nettnivå og endringer i roller mellom nettselskap og Statnett, vil det fortsatt jobbes med fremover. Hvilke anbefalinger gir RME til OED om veien videre? Hva har vi lært av de ulike pilotprosjektene og hvordan kan nettselskapene selv være en pådriver i utviklingen.
 • RMEs anbefaling til OED
  • Ove Flataker

   RME

 • Evaluering av DSO-piloter
  • Berit Tennbakk

   Partner
   Thema Consulting Group

 • Nettselskapene vil ta DSO-ansvar
  • Jens Tore Holene

   Elvia AS

 • Grønne elektriske verdikjeder
  • Ivar Valstad

   Prosjektleder for Grønne elektriske verdikjeder og Senior Advisor New Business and Emission Reduction i Hydro

 • Panelsamtale med mulighet for svar på spørsmål
  • Anders Sivertsgård

   Næringspolitisk rådgiver
   Energi Norge

12:15
Avslutning dag 1
13:00 - 14:00
Live workshop med RME
Anders Sivertsgård, Energi Norge
 • 13:00 - 14:00
  Fremtidens driftskoordinering - Nettselskapenes viktigere rolle i energiomstillingen

  Nettselskapene vil som følge av akselererende elektrifisering, mer desentral produksjon og målet om å holde nettkostnadene nede, få en viktigere og mer krevende rolle i kraftsystemet fremover. RME kom i begynnelsen av november med sin anbefaling til OED om driftskoordinering  i kraftsystemet, med særlig vekt på nettselskapenes ansvar og forholdet til systemansvarlig. RME foreslår blant annet økt informasjonsutveksling, koordinering og samarbeid mellom aktørene, samt etablering av et digitaliseringsforum. Nøytral håndtering av markedssensitiv informasjon og intern organisering av driftskoordineringen adresseres også. Hvilke anbefalinger er det RME har kommet med, og hvordan vil dette bli implementert ? Hva forventer RME egentlig av nettselskapene og hvordan bør disse arbeide videre for en mer effektiv drift og utvikling av kraftsystemet? I forbindelse med Nettkonferansen 2020 åpner vi opp for diskusjon og meningsutveksling med RME om dette i et eget digitalt rom.
  Alle deltakere på Nettkonferansen kan delta.

Program 3. desember (klikk på sesjonene for mer info)

09:00
Kort intro fra dagens konferansier
Mads Hadler
09:05 - 09:55
Sesjon 4: Har vi tilstrekkelige virkemidler for å holde nettinvesteringene nede?
Smart nettleie, nye fleksibilitetsmarkeder, batterier og tilkobling med vilkår er stadige bidrag til nettselskapenes verktøykasse for å holde nettinvesteringene så lave som mulig. Har vi tilstrekkelige virkemidler og er de virkemidlene vi har de rette?
 • Nye nett-tariffer, vil kunden respondere tilstrekkelig
  • Tore Morten Wetterhus

   Adm. Dir
   Glitre Energi Nett AS

 • Markedsbasert anskaffelse – Hva innebærer dette for nettselskapene?
  • Jørgen Tjersland

   Avdelingsingeniør
   RME

 • Hvordan forsyne fremtidens elektriske anleggsmaskiner?
  • Camilla Moster

   BKK AS

  • Line Bergfjord

   Prosjektleder | Porteføljeforvalter FoU Fremtidens Nett
   BKK Nett

 • Panelsamtale med mulighet for svar på spørsmål
  • Vivi Mathiesen

   Næringspolitisk rådgiver
   Energi Norge

09:55
Pause
10:05 - 10:50
Sesjon 5: Regulering - en drivkraft på godt og vondt
Nettselskapenes rammebetingelser er viktig for et velfungerende og kostnadseffektivt nett. Samtidig er det stadig endring og utvikling i nasjonale og europeiske retningslinjer og lovverk. Ny teknologi, endrede forretningsmodeller og miljøkrav bidrar til at nettselskapene må drifte og utvikle eget nett på alternative måter. Da er det viktig at reguleringen gir nettselskapene incentiver til å tilpasse seg den nye hverdagen.
 • Inntektsreguleringen – Hvor er vi på vei?
  • Tore Langset

   Seksjonssjef
   RME-Ø

 • Kartlegging og anbefalt regulering av nettselskapenes tidsbruk ved tilknytning av nye kunder
  • Jan Tore Geithner Slettedal

   Manager
   Ernst & Young AS

  • Marthe Reinkind

   Senior Manager | Consulting
   Ernst & Young AS

 • Regulering og klima - hvordan få til bedre samspill og skape de rette incentivene
  • Astrid Margrethe Hilde

   Agder Energi Nett

 • Panelsamtale med mulighet for svar på spørsmål
  • Trond Svartsund

   Næringspolitisk rådgiver
   Energi Norge

10:50
Pause
11:00 - 12:00
Sesjon 6: HMS - hvordan sikre og forbedre arbeidsmiljøet
HMS handler ikke bare om å redusere risiko for farer og ulykker. Det handler minst like mye om å investere i godt arbeidsmiljø hvor ansatte føler seg verdsatt og viktig. Godt arbeidsmiljø fremmer produktivitet og god HMS er lønnsomt, både for de ansatte og selskapet.
 • Hvorfor blir arbeidsmiljø enda viktigere fremover?
  • Pål Molander

   Direktør
   STAMI

 • Hvordan ta vare på ansatte i fusjonsprosesser
  • Eirin Kjølstad

   Adm dir.
   Troms Kraft Nett

 • HMS-strategi for fornybarbransjen
  • Kristin Reitan

   Næringspolitisk rådgiver
   Energi Norge

 • Panelsamtale med mulighet for svar på spørsmål
  • Kristin Reitan

   Næringspolitisk rådgiver
   Energi Norge

12:00
Avslutning med Mads Hadler
13:00 - 14:00
Live workshop
Trond Svartsund, Energi Norge
 • 13:00 - 14:00
  Ny modell for nettleie - muligheter og utfordringer

  De fleste nettselskap må endre modell for nettleie. Hvilke frihetsgrader vil nettselskapene ha? Hvordan bør tariffen utformes for å skape ønsket kundeadferd? Hva kreves av informasjon og kommunikasjon med kundene før og under implementering av ny nettleie? I forbindelse med Nettkonferansen 2020 åpner vi opp for diskusjon og meningsutveksling i et eget digitalt rom